ثبت شرکت

توضیحاتی در خصوص ثبت شرکت :

شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود براساس قابلیتهای آنها بیشترین نوع شرکتهایی هستند که در ایران به ثبت می رسند.. به همین دلیل در ذیل شرح کاملی از این نوع شرکتها و مراحل ثبت شرکت ارائه می گردد.

البته پس از پرداختن به شرکتهای مسئولیت محدود و شرکت های سهامی خاص , مطالبی موجز و مفید در رابطه با انواع دیگر شرکتها نیز بیان می شود.

وجوه شباهت و تفاوت میان شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص

1. برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر سهامدار و برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود حداقل دونفر شرکا باید وجود داشته باشند .

2.حداقل سرمایه لازم جهت ثبت هر دونوع شرکت یک میلیون ریال می باشد .

3. در شرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه  اولیه شرکت به یک حساب شرکتی نزد یکی از بانکها واریز می گردد و 65%  از سرمایه به عنوان تعهد نزد سهامداران شرکت باقی می ماند. 

در شرکت مسئولیت محدود سرمایه در نظر گرفته شده به مدیر عامل تحویل میگردد و مدیر عامل رسما در��افت آن را اعلام می دارد و نیازی به ارائه گواهی بانکی نیست.

4. در شرکت سهامی خاص انتخاب بازرس یا بازرسین به صورت اجباری بوده اما این امر در شرکت محدود به صورت اختیاری می باشد..

5. مدت زمان تصدی گری در سمت مدیریت شرکتهای سهامی خاص محدود به دو سال می باشد و بعد از آن این مدت قابل تمدید یا تغییر است اما در شرکت های با مسئولیت محدود مدت تصدی گری نامحدود بوده و می توان آن را در اساسنامه ذکر نمود.

6. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ثبت شرکت و آگهی های دعوت از مجمع  درشرکت سهامی خاص اجباری است  اما این مورد برای شرکت مسئولیت محدود به صورت اختیاری می باشد.

7. احراز حدنصاب درمجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده درشرکت سهامی خاص آسانتر می باشد ودر شرکت با  مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت  و تعداد افراد متشکله آن  احراز حدنصاب سخت تر می باشد.

8. نظارت بر مجمع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط یک هیئت رئیسه  شامل یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی  انجام می گردد که به استثناء منشی دیگر افرادهیات ناظر  باید ازبین سهامداران انتخاب شوند.در شرکت با مسئولیت محدود  در صورتی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد نظارت مجامع عمومی نیاز به یک هیات ناظر دارد.

9. افزایش سرمایه جهت ثبت در هردو این شرکتها به شکل اختیاری خواهد بود.

10. در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به شکل سهم الشرکه بوده و به سهام یا قطعات سهام تبدیل نمی گردد. در این نوع شرکت ها میزان تعهدات شرکا در قبال شرکت  به میزان سرمایه آنها خواهد بود. در شرکت سهامی خاص میزان تعهدات اعضا به میزان سهام آنها می باشد.

11. در  شرکت سهامی خاص مدیران می بایست یکی از اعضای  سهامدار شرکت بوده و سهام وثیقه قید شده در اساسنامه شرکت را به صندوق شرکت بسپارند. در شرکت  مسئولیت محدود مدیر می تواند از شرکا یا خارج از شرکا باشد و به صورت موظف یا غیر موظف این تصدی را بر عهده بگیرد.

12. در شرکت سهامی خاص تقسیم سود براساس تعداد سهام  هر فرد و در شرکت محدود به میزان  سرمایه شرکاءدر نظر گرفته  خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود  به منظور تقسیم سود می توان ترتیب دیگری درنظر گرفته و در اساسنامه قید نمود.

13. حق رای نیز مانند تقسیم سود  در شرکت سهامی خاص بر اساس تعداد سهام هر فرد و در شرکت مسئولیت محدود به میزان سرمایه هر یک از اعضاء شرکت می باشد.

14. در صورتی که بخشی از سرمایه شرکت  به صورت اموال منقول یا غیر منقول باشد که  اصطلاحا آورده غیرنقدی خوانده می شود تقویم آن  در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد و شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند.تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص بر عهده کارشناس دادگستری می باشد.

انواع شرکت‌ و مراحل ثبت شرکت های تجاری

در این قسمت در رابطه با ثبت شرکت های تجاری مطالبی را ارائه می نماییم . در وهله نخست قالبهای ثبت شرکت تجاری را معرفی نموده و سپس مدارک مورد نیاز برای ثبت هر یک از انواع شرکتهای تجاری را ذکر کرده و روند عملی مراحل لازم جهت ثبت شرکت تجاری را شرح خواهیم داد.

تعریف شرکت سهامی عام‌

شرکت سهامی عام  به شرکتی اطلاق می گردد که سرمایه آن به شکل سهام درآمده و بخشی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به مردم تهیه می گردد.شرکتهای سهامی عام شرکت بازرگانی محسوب می شوند , حتی اگر موضوع کار آنها امور تجاری نباشد.  تعداد اعضای سهام دار در زمان ثبت شرکت سهامی عام حداقل سه نفر می باشد و تعهدات سهام داران به میزان مبلغ اسمی سرمایه آنها می باشد. در این نوع شرکت تجاری باید عبارت « سهامی عام »  قبل یا بعد از عنوان شرکت ثبت شده و در کلیه اوراق, مدارک, آگهی ها و اطلاعیه های شرکت  به شکل شفاف و خوانا ذکر گردد.

 • مدارک لازم برای ثبت شرکتهای سهامی عام

الف )  مدارک مورد نیاز  برای اخذ مجوز پذیره نویسی سهام برای  شرکت سهامی عام در شرف تأسیس  از اداره متولی ثبت شرکتها‌:

 • 1.اظهارنامه‌ی تکمیل شده  شرکت مربوطه در دو نسخه
 • 2.دونسخه از اساسنامه‌ی شرکت سهامی‌عام
 • 3.طرح اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی سهام در دو نسخه
 • 4.ارائه گواهی بانکی مبتنی بر پرداخت 35% سرمایه اولیه شرکت
 • 5. فتوکپی مدارک شناسایی مؤسسین شرکت

ب ) مدارک موردنیاز جهت تأسیس شرکت:

 • 1.اظهارنامه تکمیل شده  شرکت سهامی عام در دو نسخه
 • 2.دو نسخه  از اساسنامه شرکت
 • 3.صورتجلسه مجمع موسسین شرکت در دو نسخه
 • 4.صورت جلسه‌ی هیأت مدیره که بالغ بر 5 نفر می باشند. ( 2 نسخه )
 • 5.آگهی دعوت از مجمع موسسین در روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شده
 • 6.کپی مدارک شناسایی مدیران شرکت ‌(در رابطه با  اشخاص حقوقی، داشتن  برگه نمایندگی، الزامی است)
 • 7.گواهی بانک مبنی بر وپرداخت 35% از سرمایه‌ی شرکت
 • 8. در صورت لزوم ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی از مراجع ذی ربط

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکت تجاری یا بازرگانی می باشد ( حتی اگر زمینه کاری آن زمان ثبت شرکت امور بازرگانی نباشد )

همه سر مایه این شرکت توسط اعضا آن تامین می گردد این سرمایه به شکل سهام درآمده و تعهدات هر شخص در مقابل شرکت محدود به مبلغ اسمی سرمایه هر یک از موسسین شرکت می باشد. صاحبان سهام باید حد اقل سه نفر بوده  و عبارت «‌شرکت سهامی خاص»‌ می بایست پیش یا پس از نام شرکت , بدون فاصله به شکل خوانا و واضح ذکر گردد.

 • مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

1. اظهارنامه‌ی شرکت سهامی خاص با  امضا  کلیه سهام داران در دو برگ

2. اساسنامه‌ی شرکت در دو جلد به همراه  امضا همه صاحبان سهام در  ذیل تمام صفحات آن

3.صورت جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین شرکت در دو نسخه که به امضای  کلیه اعضای شرکت اعم از صاحبان سهام و بازرسان رسیده باشد.

4. صورت جلسه‌ی هیأت مدیره  شرکت در دو نسخه با امضای مدیران برگزیده مجمع

5. کپی برابر اصل مدارک شناسایی  سهامداران و بازرسین (  لازم  است کپی برابر اصل در دادگستری انجام گیرد)

6. برگه بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه‌ی شرکت به حسابی که به نام شرکت در حالِ تأسیس در آن بانک افتتاح گردیده است.

نکته: اگر بخشی از سرمایه شرکت درصورتی  اموال منقول و غیرمنقول باشد تقویم آورده غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری، باید تنظیم گردد  و در صورتی که اموال غیرمنقول، جزء سرمایه‌ی شرکت سهامی خاص محسوب گردد.؛ ارائه‌ی اصل سند مالکیت، الزامی می باشد.

7. اخذ جواز مربوطه برای فعالیت شرکت در صورت صلاحدید کاشناس ثبت شرکت ها

  ثبت شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بر اساس  یک قرارداد بین دو یا چند نفر برای انجام  امور تجاری تاسیس و ثبت می گردد  سرمایه در آن سهم الشرکه تلقی شده بدون اینکه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ و هر یک از شرکا فقط به میزان سرمایه‌ی خود  نسبت به پرداخت  دیون و قروض شرکت متعهد خواهد بودند. شرکت است.قبل یا پس از نا شرکت باید عنوان »« مسئولیت محدود» ذکر گردد.

 • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

1. تقاضانامه‌ی مربوط به ثبت شرکتها با مسئولیت محدود در دو برگ

2. شرکت نامه دردوبرگ

3. اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود در دو نسخه

4.دو نسخه  از صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسسین و  و صورتجلسه هیأت مدیره

5. فتوکپی مدارک  شناسایی شرکا و مدیران  شرکت و در صورت لزوم و اخذ مجوز  از مراجع ذیصلاح

تعریف شرکت تضامنی

شرکت تضامنی به شرکتی  اطلاق می گردد که تحت عنوان  ویژه برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی با ثبت می‌شود. در صورتی که سرمایه شرکت برای تادیه قروض و دیون شرکت کافی نباشد؛ هر یک ازشرکا مسئولیت پرداخت تمام قروض شرکت را برعهده دارد. هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این امر، منعقد شده باشد در مقابل اشخاص ثالث، از اعتبار ساقط است . هنگام تعیین  نام شرکت تضامنی به این نکته توجه گردد که ذکر عبارت «شرکت تضامنی» ‌و اسم یک نفر از اعضاء شرکت  ضروری است .

 • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:

1. تقاضا نامه  ثبت شرکت در دوبرگ

2. شرکت‌نامه  در دو برگ

3. اساسنامه در دونسخه

4. کپی از مدارک شناسایی اعضا

5. اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح در صورت لزوم

تعریف شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای  انجام امور تجاری با نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل و ثبت می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است مازاد برسرمایه  شرکت ایجادشود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ آورده وی در شرکت است . در اسم شرکت ذکر عبارت «شرکت مختلط» ‌و یا اسم یکی از شرکای ضامن، الزامی است.

 • مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :

1. نسخه‌ی تایید شده شرکت نامه

2.  یک نسخه تایید شده از اساسنامه ( در صورت وجود )

3.   فهرست نام اعضای  شرکت یا شرکای ضامن با سمت مدیریت در زمان ثبت شرکت .

 تعریف شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی،  عنوان شرکتی است که تحت نام خاص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شرکای ضامن شکل می گیرد. تشکیل می‌شود  شرکای سهامی به  افرادی گفته می شود که سرمایه آنها به سهام  یا قطعات سهام تبدیل می گردد و برابر سرمایه خود در قبال شرکت متعهد هستند. شریک ضامن به فردی گفته می شود  که سرمایه‌ی او به شکل سهام درنیامده و مسئ��ل کلیه‌ی دیونی  است که ممکن است افزون بر  دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شرکای ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران شرکت  و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی می باشد. در نام شرکت می بایست  عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و یا اسم یکی از شرکای ضامن ذکر گردد.

 • مدارک  مورد نیاز  ثبت شرکت مختلط سهامی:

1.یک نسخه‌ی تایید شده  از شرکت نامه

2. یک نسخه‌ی تایید شده  از اساس نامه شرکت

3.  لیست اسامی مدیر یا مدیران

4. نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، مبنی بر تعهد  بر پرداخت کل سرمایه و پرداخت واقعی حداقل یک سوم  از آن سرمایه

.5 سوابق تایید شده از تصمیمات مجمع عمومی عادی و سالیانه

6 .نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، مبنی بر  پرداخت همه سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیرنقدی با تعیین قیمت آنها

تعریف شرکت نسبی

شرکت نسبی به شرکتی گفته می شود که  که به منظور انجام امور تجاری، با نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل شده و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت  سرمایه آورده وی در شرکت است. در اسم شرکت نسبی  ذکر عنوان  «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید الزامی می باشد ؛ در صورتی که در نام  شرکت  اسامی تمام شرکا قید نشده باشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که عنوان شده  قید عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است.

 • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی :

1.نسخه‌ی تایید شده از شرکت نامه

2. نسخه‌ی تایید شده  از اساسنامه ( در صورت وجود )

تعریف شرکت تعاونی

براساس قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و مابقی سرمایه از طریق تسهیلات و اعتباراتی تامین می گردد که به وسیله کلیه موسسات , ادارات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، اعم از وزارتخانه ها  بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی از یکی از طرق ذیل : مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اعطا می گردد .

تبصره: در مواردی که نهادهای دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ طی مدتی که با موافقت طرفین درقرارداد ثبت شرکت قید می گردد ؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج توسط شرکت تعاونی  بازپرداخت  شده و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. براساس نص قانون تجارت  تعاونی ها مشتمل بر تعاونی های تولید و توزیع می باشند که «تعاونی‌های تولیدی، عبارت است از تعاونی هایی  که در زمینه  امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند» و «‌تعاونی‌های توزیع، به آن دسته تعاونی هایی اطلاق می گردد که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند».  هم چنین بر اساس تبصره های قانونی موجود ‌«‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوطه  می‌توانند به امر صادرات و واردات در زمینه فعالیت خود بپردازند.

 • مدارک مورد نیاز برای ثبت  شرکت‌ های تعاونی : هر کدام در 4 نسخه

 1.  صورت جلسه‌ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی شرکت و  فهرست اسامی اعضا و هیأت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیرعامل شرکت

2.اساسنامه‌ی مصوب مجمع عمومی

3. درخواست کتبی  مبنی بر ثبت شرکت

4. طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز از  وزارت تعاون

5.رسید پرداخت مقدار ی از سرمایه که تادیه آن ضروری است

6.مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی

7.موافقت‌نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه

8. جواز ثبت شرکت یا اتحادیه

9.  لازم است پس از  انتخاب هیأت مدیره‌ی اولیه شرکت تعاونی پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات  اداری مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.

نکته : لازم به ذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین شده از طرف اعضا در مرحله‌ی ثبت شرکت باید حداقل معادل  51 درصد از  کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی پس از تأسیس باید  حداقل یک سوم سرمایه‌ی آتعاونی را  تأدیه  کند و در صورتی که  سرمایه به صورت نقدی و جنسی  ( اموال منقول یا غیرمنقول )باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد.اعضای تعاونی نیز موظف هستند  مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت قید شده در اساسنامه تأدیه کنند.

فرآیند عملی مراحل ثبت شرکت ها

در اداره ثبت شرکت ها در هر شهر نمونه اسناد لازم و فرم های مربوط به ثبت شرکت موجود است که با مراجعه به این مراکز و تهیه و تکمیل  فرم های فوق الذکر  و امضا آنها توسط همه اعضای شرکت  برای ثبت اقدام نمود. سپس به منظور تعیین نام شرکت هزینه مقرر شده را به بانک واریز کرده و نام های پیشنهادی خود را  که دارای ریشه فارسی بوده , بدون سابقه ثبت است و در چهارچوب قوانین , مقررات و شئونات جمهوری اسلامی ایران است و از سه وازه تشکیل شده است را به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها ارائه نموده و پس از تایید نام  می بایست  همه مدارک  به بخش پذیرش مدارک در آن اداره تحویل گردد.

لازم به ذکر است که تعیین نام تنها در تهران انجام می شود وشرکتهایی  که  در ادارات ثبت شهرستانها ثبت می گردند نیز جهت  تعیین نام به تهران معرفی می گردند. در صورت کامل بودن مدارک ، کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها برای  تهیه‌ی پیش‌ آگهی ثبت اقدام  نموده و مدارک مربوطه را به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا نماینده  رسمی شرکت تحویل می‌شود.

جهت تعیین هزینه حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» اداره ثبت شرکت ها  ‌مراجعه کرد. همچنین که درصورتی‌که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع ذی صلاح استعلام می‌نماید. پس از پرداخت هزینه  حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی رسید  پرداخت آنها باید  به «‌واحد حسابداری» ‌اداره ثبت ، تحویل  گردد و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» تسلیم  شده  و شرکت، ثبت‌می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا نماینده  رسمی آنها ، اخذ می‌گردد. سپس دو نسخه از  آگهی ثبت به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت،  نزد اداره ثبت ، ضبط  می گرددو نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است.

در مرحله آخر  متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران  واقع در تهران، تحویل دهد.  با توجه به مفاد قانون تجارت  در این مورد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ ای شرکت‌نامه و  اسناد و ملحقات  آن، توسط اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های  کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، درج شود.

تذکر1: اظهارنامه‌ی ثبت شرکت جز اوراق بهادار محسوب می شود  که باید از اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تهیه شود. جهت دریافت اظهارنامه‌ی مزبور باید تقاضانامه‌ای دال بر تأسیس شرکت، تنظیم نمود.

تذکر2: متولی ثبت شرکت‌ها در تهران «اداره‌ی ثبت شرکت ‌ها و مالکیت صنعتی»‌  می باشد که وابسته به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک است؛ و در خارج از تهران‌  این مرجع «‌اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت است در  نقاطی که اداره یا دایره‌ی ثبت اسناد وجود ندارد؛  مرجع ثبت شرکت دفترخانه‌ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است. در مورد اخیر بایدظرف سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه‌ی ثبت  اسناد در محل مزبور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند.

تذکر3: شرکت‌نامه‌ی فوق الذکر  باید به صورت رسمی تنظیم شده باشد. شرکت‌نامه شامل  اطلاعات قید شده  در فرم تقاضانامه است. اداره‌ی ثبت شرکت‌ ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، نماینده دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و به همین جهت برای تنظیم شرکت‌نامه‌ی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ی اسناد رسمی نیست.

تذکر 4: موارد ذیل در صورت جلسه مذکور قید می گردد : زمان تشکیل جلسه , به امضا رسیدن مدارک شرکت شامل اساس نامه, اظهارنامه و شرکت نامه  توسط کلیه اعضای شرکت , تعیین اعضای متشکله هیات مدیره و مدت تصدی گری آنها , تعیین افراد دارای حق امضا جهت عقد قراردادها و دیگر اسناد تعهد آور شرکت ,  تصریح بر اینکه مدیر یا مذیران با امضاء صورت جلسه قبول سمت می نمایند، میزان سرمایه شرکت  و پرداخت آن توسط کلیه اعضای شرکت و اقرار مدیر عامل مبنی بر دریافت آن و تعیین نماینده جهت انجام امور ثبت شرکت .

ازاینکه سایت گروه حقوقی و ثبت شرکت و برند آراکس را جهت مطالعه خود انتخاب نمودید سپاس گذاریم. آراکس مجری تخصصی ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج