ثبت شرکت تضامنی

توضیحاتی در خصوص ثبت شرکتهای تضامنی  جهت مطالعه شما عزیزان تدوین گردیده است در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی دیگر در خصوص چنین شرکتهایی می توانید با کارشناسان ما در گروه حقوقی و ثبتی اراکس درارتباط باشید.

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی 
 شرکتی است که  با هدف انجام امور تجارتی و به منظور کسب سود با انعقاد  قرارداد یا عقد  بین شرکاء یا سهامداران  تشکیل شده و تقسیم سود حاصله در آن براساس توافق طرفین است. در صورتی که دارایی های شرکت برای تادیه قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و هر قراری بین شرکا به جز این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن تلقی می گردد. 

خصوصیات شرکتهای تضامنی

شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشد.  شخصیت حقوقی می تواند به وسیله شخصی یا اشخاصی اعم ازحقیقی و یا حقوقی به وجود آیـد و  می تواند دارائی ، حقوق و تکالیف شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد  . شرکت تضامنی  استقلال مالی ایجاد می کند بدین معنا که اموالی که شرکاء به شرکت می آورند، زین پس متعلق  به شرکاء نیست بلکه متعلق به شرکت است. 
مدیریت این نوع شرکتها توسط یکی از شرکا و یا فردی خارج از شرکا اما تحت نظارت آنها  انجام می گردد.  

از اینکه سایت ما را جهت مطالعه خود در خصوص امور ثبتی انتخاب نمودید سپاس گذاریم.