ثبت شرکت صنعتی

توضیحاتی در خصوص ثبت شرکتهای صنعتی

ثبت شرکت صنعتی 

شرکت صنعتی  را می توان در دوقالب شرکت سهامی خاص و یا مسئولیت محدود با موضوع فعالیت تولیدی به ثبت رساند. 

شرایط ثبت شرکت صنعتی  سهامی خاص 

•    حضور حداقلی  سه  نفر  اعضاء به همراه دو نفر بازرس 
•    سرمایه اولیه حداقل  معادل   1000000 ریال 
•     زمان لازم جهت ثبت  : 1 ماه کاری 
•    واریز دست کم  35 درصد  از سرمایه  در نظر گرفته شده 

مدارک لازم 

1.    رونوشت  از  مدارک شناسایی 
2.    گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 
3.    اقرار نامه امضا شده 
4.    اخذ مجوز در صورت نیاز ( پس از مشاوره با کارشناسان ثبت آراکس به شما اعلام می گردد که آیا جهت مئضوع شرکتتان مجوز لازم دارید یا خیر)
با فراهم آوردن  مدارک فوق و تحویل آنها به کارشناسان موسسه ثبت شرکت آراکس مراحل ثبت شرکت شما به ترتیب ذیل انجام خواهد شد: 

•    تحویل مدارک به اداره ثبت به وسیله   کارشناس 
•    تعیین   نام اولیه شرکت 
•    تایید  یا رد نام پس  از 4 روز کاری و یا رد آن 
•     در صورتی که نام منتخب تایید نشود ، اقدام جهت رفع ایراد وارده و تایید نام جدید در همان روزو ارسال یک نسخه از اطلاعات برای کارشناس به صورت اینترنتی  
•    اخذ پرونده تایید شده از اداره ثبت و ارائه  پرونده همراه با  برگه  تاییدیه نام به شما جهت افتتاح حساب جاری 
•    دریافت گواهی پلمپ شده بانکی به همراه رسید  پرداختی و ارجاع آنها به اداره ثبت 
•    در صورت داشتن مجوز  ،آن را نیز باید با مدارک بانکی به اداره ثبت شرکت ها تقدیم دارید.
•    تایید موضوع  فعالیت شرکت توسط اداره ثبت
•    دفتر نویسی  ثبت شرکت پس از 7 روز از شروع مراحل ثبت آن 
•    دریافت شماره ثبتی و آگهی تاسیس 3 تا 5 روز پس از دفتر نویسی
•     در مرحله آخر:  دریافت روزنامه رسمی 15 روز پس از آگهی تاسیس به صورت پستی

شرایط ثبت  شرکت تولیدی با مسئولیت محدود

1.    تعداد کمینه شرکا: 2 نفر
2.    سرمایه اولیه معادل  یا بیش از 1000000 ریال 
3.    تعهد کل سرمایه
4.    مدت زمان انجام فرآیند ثبت : 30 روزکاری

مدارک مورد نیاز 

•     رونوشت  مدارک شناسایی شامل  شناسنامه و کارت ملی
•    اصل گواهی عدم سوء پیشینه
•    اقرارنامه امضا شده 
•     داشتن مجوز در صورت اجباری بودن  
•    پس از تکمیل  مدارک فوق الذک  و ارائه  آنها به کارشناسان مراحل ثبت شرکت بدین گونه انجام  می گردد:
انتخاب موارد ذیل جهت  اعلام به کارشناس
•    نام شرکت 
•    موضوع کاری آن 
•    مقدارسرمایه مورد نظر شرکا 
•    اعضای هیئت مدیره , تصدی و میزان سهم الشرکه آنان 
3.    ثبت اولیه درخواست  ثبت توسط کارشناس
4.    پیگیری فرآیند  ثبت و تکمیل پرونده
5.    پرداخت حق الثبت و حق النام
6.    ارجاع به کارشناس اداره ثبت 
7.    اعلام تایید نام و  یا  ابلاغ اخطار به منظور رفع  نقص  توسط کارشناس تایید نام در  اداره ثبت
•    در صورت دریافت ابلاغیه  ,   جهت رفع ایراد ابلاغ شده قدم لازم برداشته شده  و ارجاع دوباره پرونده به کارشناس اداره ثبت در مرحله بعد و تایید نام طی همان روز کاری
8.    ارائه مدارک شرکت اعم از شرکت نامه , اساس نامه , صورتجلسه و تقاضانامه به موکل جهت امضا
9.     و درگام نهایی پرداخت هزینه حق الدرج ( آکهی و سپس روزنامه رسمی)