اصولا بعد از انجام ثبت شرکت ممکن است بر اثر وقایع گوناگون موسسین و اعضای هیئت مدیره شرکتها تصمیم به ثبت صورتجلسه تغییرات در شرکت خود بگیرند که از رایج ترین این تغییرات: تغییر دفتر مرکزی ،ورود و خروج اعضاء و.... می باشد. پیش از تنظیم صورتجلسات باید تا حدودی در زمینه انواع صورتجلسات اطلاع داشت :

انواع صورتجلسه تغییرات شرکت در اردبیل :

*انحلال شرکت

*افزایش یا کاهش سرمایه شرکت 

*ورود و یا خروج شریک یا شرکا

*تغییر نام شرکا

*تغییر موضوع شرکت

*تغییر آدرس شرکت 

*تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد

*تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام 

*نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود

*تغییر مواد اساسنامه شرکت 

*تصویب تراز سود و زیان

*تعیین و تصویب بیلان مالی 

*انتخاب یا تمدید بازرسین

*انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره

*تعیین سمت هیات مدیره

*تغییر حق امضا 

در صورت نیاز به مشاوره و تدوین صورتجلسه های مورد نیاز با گروه آراکس در ارتباط باشید.

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اردبیل

اکثر تغییرات شرکتها در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری میشود بعد از تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء تمامی اعضاء هیئت مدیره میرسد و به همراه مدارک به اداره ثبت شرکتهای اردبیل ارسال میگردد.

هزینه و زمان جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اردبیل

زمانی که جهت صدور آگهی صورتجلسه تغییرات شرکت ها لازم است تقریبا 20 الی 25 روز کاری می باشد.

  • در صورت نیاز به مشاورهای تخصصی و تنظیم و تدوین صورتجلسات در اردبیل با ثبت شرکت آراکس تماس حاصل نمایید.