اصولا بعد از انجام ثبت شرکت ممکن است بر اثر وقایع گوناگون موسسین و اعضای هیئت مدیره شرکتها تصمیم به ثبت صورتجلسه تغییرات در شرکت خود بگیرند که از رایج ترین این تغییرات: تغییر دفتر مرکزی ،ورود و خروج اعضاء و.... می باشد.

انواع صورتجلسه تغییرات شرکت در اهواز:

*انحلال شرکت

*تغییر نام شرکا

*افزایش یا کاهش سرمایه شرکت 

*ورود و یا خروج شریک یا شرکا

*تغییر موضوع شرکت

*تغییر آدرس شرکت 

*تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد

*نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود

*تغییر مواد اساسنامه شرکت 

*تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام 

و ......

در صورت نیاز به مشاوره و تدوین صورتجلسه های مورد نیاز در اهواز با گروه آراکس در ارتباط باشید.

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اهواز

اکثر تغییرات شرکتها در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری میشود بعد از تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء تمامی اعضاء هیئت مدیره میرسد و به همراه مدارک به اداره ثبت شرکتهای اهواز ارسال میگردد.

هزینه و زمان جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در اهواز

زمانی که جهت صدور آگهی صورتجلسه تغییرات شرکت ها لازم است تقریبا 20 الی 25 روز کاری می باشد.

  • در صورت نیاز به مشاورهای تخصصی و تنظیم و تدوین صورتجلسات در خوزستان با ثبت شرکت آراکس تماس حاصل نمایید.