ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در تبریز

اصولا بعد از انجام ثبت شرکت در تبریز ممکن است بر اثر وقایع گوناگون موسسین و اعضای هیئت مدیره شرکتها تصمیم به ثبت صورتجلسه تغییرات در شرکت خود بگیرند که از رایج ترین این تغییرات: تغییر دفتر مرکزی ،ورود و خروج اعضاء و.... می باشد.

در صورت نیاز به مشاوره و تدوین صورتجلسه های مورد نیاز با گروه آراکس در ارتباط باشید.

صورتجلسه تغییرات شرکت در تبریز :

*انحلال شرکت

*افزایش یا کاهش سرمایه شرکت 

*ورود و یا خروج شریک یا شرکا

*تغییر نام شرکا

*تغییر موضوع شرکت

*تغییر آدرس شرکت 

*تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد

*تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام 

*نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود

*تغییر مواد اساسنامه شرکت 

* و ................

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در تبریز

اکثر تغییرات شرکتها در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری میشود بعد از تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء تمامی اعضاء هیئت مدیره میرسد و به همراه مدارک به اداره ثبت شرکتهای تبریز  ارسال میگردد.

هزینه و زمان جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در تبریز

زمانی که جهت صدور آگهی صورتجلسه تغییرات شرکت ها لازم است تقریبا 20 الی 25 روز کاری می باشد.

  • در صورت نیاز به مشاورهای تخصصی و تنظیم و تدوین صورتجلسات در استان آذربایجان شرقی با ثبت شرکت آراکس تماس حاصل نمایید.