ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در مشهد

پس  از اتمام روند ثبت شرکت در مشهد، موسسین شرکتها می بایست برای انجام هر نوع تغییرات ( به عنوان مثال تغییر سرمایه اولیه و یا تغییر آدرس محل شرکت)  ونیز سایر مواردی که در اساسنامه ذکر شده  و به تصویب رسیده است ، ابتدا رسما" مراتب را به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اطلاع دهند.  کلیه این تغییرات پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا  هیئت مدیره امکانپذیر می باشد .بدین منظور، تهیه و تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده الزامی می باشد. لازم به ذکر است که برای انجام برخی از تغییرات تدوین بیش از یک صورتجلسه الزامی می باشد. شما موکل گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت صورتجلسه تغییرات میتوانید با کارشناسان موسسه حقوقی و ثبتی آراکس در تماس باشید.

کلیه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره برای ثبت تغییرات انجام می پذیرد 

انواع صورتجلسه تغییرات شرکت-مؤسسات در مشهد :

ورود و خروج شرکا بدون حضور

افزایش و کاهش سرمایه شرکت و موسسه (به صورت غیر نقدی)

نقل و انتقال سهام انواع شرکت ها و موسسات

تغییر آدرس محل شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت

تمدید اعضای هیات مدیره و بازرسین

انحلال رسمی توسط کارشناسان رسمی ثبت صورت جلسات در اسرع وقت انجام می پذیرد.

بر اساس ماده  200 قانون تجارت،ثبت تغییرات ذیل در مشهد در شرکت ها الزامی است:

الف)تغییر اساسنامه شرکت در مشهد

ب)تمدید مدت شرکت در مشهد

ج)انحلال شرکت در مشهد ،حتی در مواردی که انحلال به واسطه ی انقضای مدت شرکت صورت گیرد.

د)تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن ها از شرکت در مشهد

ه)تغییر اسم شرکت در مشهد

و) و درهر تقسیم راجع به مورد معین ماده 58 قانون تجارت در ماده ی 58 قانون تجارت در ماده ی نهم نظامنانه ی قانون تجارت،علاوه بر موارد بالا،تغییر مدیر یا مدیران شرکت هم افزوده شده است. 

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در مشهد

اکثر تغییرات شرکتها در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری میشود بعد از تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به امضاء تمامی اعضاء هیئت مدیره میرسد و به همراه مدارک به اداره ثبت شرکتهای مشهد ارسال میگردد.

هزینه و زمان جهت ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در مشهد

زمانی که جهت صدور آگهی صورتجلسه تغییرات شرکت ها لازم است تقریبا 20 الی 25 روز کاری می باشد.

  • در صورت نیاز به مشاورهای تخصصی و تنظیم و تدوین صورتجلسات در اداره ثبت شرکتها خراسان با ثبت شرکت آراکس تماس حاصل نمایید.