شرایط ثبت موسسه حقوقی در کرج

  آراکس پیشرو در زمینه خدمات ثبتی ( ثبت شرکت و برند )و حقوقی - شرایط ثبت موسسه حقوقی در کرج

  توضیحات تکمیلی در خصوص شرایط  ثبت موسسه حقوقی در کرج : 

مؤسسات حقوقی جزئی از انواع مؤسسات غیر تجاری هستند لذا در ابتدا به توضیحات مختصر در زمینه مؤسسات غیرتجاری می پردازیم و در ادامه شرایط ثبت مؤسسه حقوقی در کرج را تشریح می نمایم:

مؤسسات غیر تجاری :

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات ��یر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

 مؤسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و برخلاف شرکتها جنبه تجارتی ندارند. مؤسسات غیر تجاری به دو قسم میباشند. انتفاعی و غیرانتفاعی.

مقصود از مؤسسات انتفاعی اشخاصی حقوقی میباشند که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود میباشد و مؤسسات غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل نشده اند و مانند انجمن ها و سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب و ... می باشد. جهت ثبت مؤسسات غیرانتفاعی باید از سازمان ها یا وزارتخانه های مربوطه مجوزات حاصل گردد.

تشكیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.

مؤسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

١- مؤسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.

٢- مؤسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره.

حداقل شركا در مؤسسات فوق نباید كمتر از دو نفر باشد و قید سرمایه به هرمیزان مجاز است . مؤسسات غیر تجاری همانند موسسات تجاری باید در تهران دراداره ثبت شركتها و در شهرستانها دردایره ثبت شركتهای اداره ثبت مركز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت آن كلیه اقدامات تاسیس شركتها به همراه رعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیل و مؤسسات غیر تجاری كه در سال ١٣٣٧ به تصویب رسیده است ضروری می باشد.جهت ثبت تشكیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه (فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه كه دارای تاریخ و امضا بوده الزامی است ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وكالتنامه (در صورت تقاضا توسط وكیل) رونوشت.

گواهی شده تصدیق كشوری كه موسسه در آنجا به ثبت رسیده به همراه ترجمه مصدق فارسی آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شركا صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا (دونسخه) رسید پرداخت حق الثبت و فتوكپی شناسنامه شركا می باشد.در صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازه نامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و در صورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدارك تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد.اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شركت با مسئولیت محدود باشد و در آن مواردی مانند موضوع مؤسسه ارگان اداره كننده (هیئت مدیره) وارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی) و اختیارات آنها و غیره آورده شود.مؤسسه مزبور دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد كه هر كدام دارای وظایفی هستند. هیئت مدیره مؤسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از بین شركا یا خارج از آن انتخاب گردد و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.جلسات هیئت با حضور اكثریت اعضا مؤسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آرا مناط اعتبار خواهد بود.در صورتی كه تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاكی از تصدیق ثبت به تقاضا كننده داده می شود علاوه بر آن خلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یكی از روزنامه های كثیر الانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد.

 

            مراحل ثبت مؤسسه حقوقی در کرج  :

•             معرفی حداقل دو نفر اعضای هیأت مدیره

•             تهیه یک نسخه کپی برابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه اعضای هیأت مدیره

•             ارائه اطلاعات لازم از قبیل میزان سرمایه موسسه، سمت اعضا، تعیین آدرس موسسه و ... جهت تنظیم مدارک

•             امضای مدارک تنظیم شده توسط وکیل

•             انتخاب اسامی با رعایت شرایط تعیین شده و با تعیین اولویت

•             تأیید نام 2 روز پس از تکمیل مدارک

•             ارجاع مدارک تنظیم و امضاء شده به اداره ثبت شرکت توسط گروه حقوقی آراکس

•             دریافت آگهی تأسیس ظرف 14روز کاری

•             دریافت روزنامه رسمی 7 روز کاری پس از دریافت آگهی تأسیس و اتمام تأسیس

•             برای ثبت مؤسسه حقوقی در کرج حتما باید یکی از شرکا پروانه وکالت داشته باشد.

البته با مدرک تحصیلی (لیسانس حقوق) هم می توان ثبت مؤسسه حقوقی انجام داد.ولی موضوع مؤسسه کاملا محدود میشود و حتی باید در موضوع  مؤسسه جمله زیر ذکر شود : به کارگیري و استفاده قانونی از حقوق دانان و وکلا

زمان ثبت مؤسسه حقوقی در کرج  و تهران حدودا"  14 روز کاری می باشد.

توضیح مختصر:

جهت ثبت مؤسسه غیر تجاری از حداقل دو نفر شخص حقیقی و حقوقی تشکیل می شود . میزان سرمایه اولیه یک میلیون ریال می باشد که سرمایه آنها تبدیل به سهم الشرکه می شود تعهدات این مؤسسات به میزان سرمایه اعلامی است به طور کلی می توان گفت تمام تشریفات اولیه تاسیس شرکت برای ثبت مؤسسه هم اعمال می شود . نکته قابل توجه این است که مؤسسه غیر تجاری همان طور که از نام آن مشخص است جنبه تجاری ندارد و هر گونه خرید و فروش در موسسات غیر تجاری امری غیر قانونی است  و سود تجاری برای این نوع فعالیت در نظر گرفته نشده مؤسسه غیر تجاری تنها می توانند فعالیت در راستای امور خدماتی چون : علمی ، ادبی ، هنری ، مشاوره ، امور خیریه ، آموزشی ، و... داشته باشند و با توجه به موضوع فعالیت در صورت نیاز مجوز مرتبط را از سازمان یا ارگان مربوطه را دریافت نمایند . مؤسسه غیر تجاری از زمانی که به ثبت می رسد و به آن شماره ثبت و شناسه ملی تعلق می گیرد رسمیت پیدا می کند . مؤسسات به دو دسته تقسیم می شود : انتفاعی و غیر اتفاعی .

آن دسته از مراکزی که در جهت کسب سود خدماتی را ارائه می دهند و از آن نفع می برند را انتفاعی نام برده می شود .

آن دسته از مراکزی که خدماتی را ارائه می دهند ولی هدف اصلی کسب سود و منفعت نیست هر چند کنار خدماتی که ارائه می دهند کسب درآمد هم خواهند داشت از آن به عنوان غیر انتفاعی نام برده می شود. مانند مؤسسات آموزش زبان و موسسات امور خیریه و...

در کنار شرکت‌ها که به کار تجارت اشتغال دارند قانونگذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می‌باشد جهت انجام اموری که جنبه غیر تجارتی دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه و خدماتی پیش بینی نموده است ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی، مؤسسه غیر تجارتی را چنین تعریف نموده است: مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵٨۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. بنابراین ارائه خدمات علمی و آموزشی و خدمات شهری و ارائه کمک‌های انسانی در قالب شخصیت حقوقی متصور بوده و از این جهت مؤسسات غیر تجارتی به دو قسمت تقسیم می‌شوند:

الف: مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن‌ها جلب منافع وتقسیم آن بین اعضای خود نباشد اینگونه مؤسسات اصطلاحا مؤسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شود کلیه فعالیت‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و مؤسسین آن هنگامی که در خواست ثبت می‌نمایند توسط اداره ثبت شرکت‌ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام می‌شود و پس از وصول پاسخ مثبت نسبت به ثبت اقدام می‌گردد.

ب: مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد اینگونه مؤسسات غیر تجارتی نامیده می‌شوند بنابراین فعالیت‌هایی از قبیل آموزشگاههای علمی و فنی و کلاس‌های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گاز رسانی یا ارائه خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و موارد دیگر در زمینه‌های فوق در قالب مؤسسات غیرتجارتی متصور می‌باشد و مؤسسین باید پس از به ثبت رساندن مؤسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند.

جهت اطلاع از فرایند کاری و ثبتی شرایط ثبت مؤسسه حقوقی کرج می توانید با کارشناسان مجرب موسسه حقوقی بین الملل آراکس تماس حاصل نموده و از فرایند خدمات ثبتی و حقوقی و همچنین مشاوره رایگان بهرمند گردید.

شرایط ثبت شرکت در کرج

مراحل ثبت شرکت در کرج

شرایط ثبت موسسه حقوقی در کرج

  •   با ما در ارتباط باشید.
  •  ( آراکس مشق کسب و کار )

خدمات مرتبط ...

                 ثبت شرکت           ثبت برند           ثبت تغییرات شرکت         مشاوره حقوقی         ثبت طرح صنعتی