مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

روند  ثبت شرکت سهامی خاص ، مدارک مورد نیاز ، مدت زمان لازم ، شرایط  ثبت این گونه شرکتها و اطلاع از قوانین ثبت شرکت سهامی خاص و نیز اطلاعات تکمیلی در خصوص این نوع شرکت را می توانید با مطالعه دقیق متن ذیل و یا با تماس تلفنی با مشاوران مجرب گروه ثبتی و حقوقی آراکس جویا گردید.

مدارک و روند ثبت شرکت سهامی خاص در کرج و همچنین مدت زمان ثبت آن را از کارشناسان و وکلای اراکس به طور رایگان جویا شوید.

مراحل ثبت شرکت ثبت شرکت در کرج

  • مدارک لازم

1.         فتوکپی برابر اصل شده  شناسنامه و کارت ملی هر 5 نفر اعضا شرکت ( مشتمل بر 3 نفر سهامدار و دو نفر بازرس)

2.         گواهی عدم سوپیشینه برای موسسین و بازرسان شرکت  (از پلیس +10)

3.         اطلاعات مورد نیاز  برای تنظیم مدارک شرکت مانند  زمینه فعالیت شرکت  ،نشانی محل کار  و کدپستی ، مقدار سرمایه ،چگونگی  تقسیم سهام بین اعضا ، تصدی اعضا و اسامی حق امضاداران شرکت.

4.         گواهی  بانکی مبنی بر واریز 35%   از سرمایه شرکت در حال  تاسیس و ثبت به حساب شرکتی  که به امضا حق امضاداران شرکت رسیده باشد. .

5.         تنظیم اسناد  شرکت  شامل اساس نامه،اظهارنامه ،صورتجلسه و ...

1.         رجوع به سایت  sherkat.ssaa.ir

2.         در قسمت  چپ صفحه به بخش  سامانه پذیرش تاسیس و ثبت تغییرات بروید.

3.         با دقت کامل به ورود  اطلاعات بپردازید در این خصوص می توانید از فیلم آموزشی استفاده کنید.

  • مراحل ثبت نام

1.         کلیه اطلاعات متقاضی و وکیل پرونده  خود را تکمیل  کرده و نوع شرکت" سهامی خاص " را  انتخاب نمایید.

2.         اسامی مد نظر خود برای شرکت را (پنج نام پیشنهادی) به ترتیب اولویت وارد کنید  اسامی باید از سه واژه تشکیل شده باشند  و اسامی بیگانه نباشند.

3.         با انتخاب عبارت "با نام عادی "  میزان سرمایه شرکت در سامانه  ثبت می گردد.( حداقل سرمایه اولیه برای ثبت شرکت سهامی خاص 000 /000 /1 ريال می باشد).

4.         لیست اعضاء هیات مدیره شرکت  خاص  متشکل از رئیس هیات مدیره , نایب رئیس مدیرعامل ،  عضو هیات مدیره .و بازرسین  را به ترتیب با استناد به اطلاعات  شناسنامه ای آنها و سهام هر یک وارد می گردد. 

5.         سمت هر یک از افراد شرکت و حق امضاداران  آن تعیین می گردد.

6.          از بین دو روزنامه رسمی  "ابرار " یا " جمهوری اسلامی " یک گزینه جهت درج آگهی ثبت شرکت سهامی خاص انتخاب می گردد.

7.         وارد کردن  اطلاعات مدارک تنظیم شده ثبت شرکت  که از طریق سامانه شما  به ترتیب  در خواست می گردد :،صورتجلسه ،اساسنامه و....

  • اظهارنامه شرکت سهامی خاص

پس از بازبینی دقیق  اطلاعات وارد شده  با  انتخاب گزینه" پذیرش نهایی " رسید ارجاع  اینترنتی را دریافت می کنید.

(نکته : پس از  انتخاب گزینه "پذیرش نهایی" هیچ  نوع تغییراتی در پرونده نمی توان اعمال کرد ).ظرف دو الی سه روز کاری نام ها ی ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته و یکی از اسامی تایید  می گردد .در صورت عدم تایید نام جهت ثبت شرکت سهامی خاص باید جهت پیشنهاد اسامی جدید اقدام نمود . پس از  از موافقت با یکی  از  نام ها  مدارک و مستندات شرکت در دو نسخه  باید  به  امضا صاحبان سهام  و بازرسین شرکت برسد.

  • تکمیل مدارک برای ارسال از طریق پست :

1.         مدارک  و منضمات   شرکت سهامی خاص شامل اظهارنامه ، اساسنامه و صورتجلسه که به امضا  کلیه اعضاء و بازرسین رسیده باشد  .

2.         فتوکپی برابر اصل  مدارک شناسایی کلیه  اعضا (سهامداران و بازرسین)

3.         گواهی عدم سو پیشینه همه سهامداران و بازرسین

4.         اصل گواهی افتتاح حساب بانکی بنام شرکت  مبنی بر واریز 35% سرمایه

5.         یک برگه از نام تایید شده و رسید پذیرش  اینترنتی

6.          یک نسخه  از اقرارنامه به تعداد کلیه سهامداران و بازرسین شرکت

7.         تمام مدارک داخل پوشه پستی پانچ شده توسط کارشناس ارسال پستی ارسال آن انجام می گردد.

 توجه : پس از ارسال پستی شماره مرسوله باید از طریق سامانه وارد پرونده شود.

پس از  مدت زمان 10 روز کاری با مراجعه  به  سامانه و ورود شماره رهگیری   نتیجه پرونده  را پیگیری می کنید  در صورت صدور پیش آگهی ثبت شرکت سهامی خاص یک نسخه از پیش  نویس آگهی و رسید پذیرش اینترنتی توسط وکیل پرونده به  اداره ثبت شرکتها  تحویل داده شده ، اصل آگهی و اسناد مصدق درخواست می گردد . در در صورت  نیاز به رفع نقص یا نیاز به هرگونه ا قدام مجدد پس از تایید نام  لازم است شماره پیگیری مربوطه را درخواست نمایید و تاریخ موافقت با  نام منتخب  را به همراه  نام  وارد کنید .تا تغییرات با تائید نام پیشین انجام گیرد.مدت زمان در نظر گرفته شده برای  رفع نقص 10 الی 12 روز کاری  می باشد.

پس از دریافت  آگهی ثبت و اسنادو مدارک مصدق شرکت سهامی خاص باید نسبت به پرداخت هزینه روزنامه رسمی  به صورت آن لاین  اقدام نمایید و پس از آن طی 5 تا 7 روز کاری روزنامه رسمی  به همراه مدارک شرکت سهامی خاص  آماده دریافت می گردد .

چرا شرکت سهامی خاص را انتخاب کنیم ؟

زیرا  شرکتی است  که برای ما سرمایه محسوب شده و به علاوه تا 10 برابر سرمایه آن تسهیلات به آن تعلق می گیرد و درگیر پیچیدگی ها و تشریفات اداری مربوط به سهامی عام نیز نمی شویم .

 شرکت سهامی خاص به 2 صورت قابل ثبت است:

1.         توسط خودتان

2.         توسط وکیل ( کارشناسان مجتمع ثبت ایلیا)

در پایان صفحه جدول مقایسه روند و زمان کاری ثبت شرکت سهامی خاص توسط خودتان وتوسط وکیل را مشاهده نمایید.

شرایط اولیه لازم برای ثبت شرکتهای سهامی خاص

1.         دست کم 3 نفر  از اعضای اصلی در شرکت  باید به سن قانونی (  18سال تمام )رسیده باشند.

2.         اعضا هیئت مدیره باید حداقل متشکل از دو نفر بوده  و اعضا و هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم باشند و عدم سوء پیشینه کیفری داشته  باشند.

3.         حداقل سرمایه شرکت باید یک میلیون ریال   1،000،000ریال  باشد. طرفین باید 35 % مبلغ تعهد شده را دبه حساب بانکی افتتاح شده به نام شرکت  واریز نمایند.

4.         داشتن آدرس و کد پستی حقیقی جهت محل کار

محاسن  و نواقص شرکت سهامی خاص

  • نواقص:

1.         وجود پیچیدگی های قانونی بیشتر در شرکت های سهامی: برخلاف شرکت های تضامنی شرکت سهامی خاص به دلیل وجود قوانین ذیل از اهمیت و در عین حال پیچیدگی بیشتری برخوردار است : چگونگی تقسیم سود و زیان  شرکت و شیوه  نگهداری و تکمیل  د فاتر قانونی و روند  تشکیل مجامع عمومی و نحوه گزارش سود و زیان شرکت  به صاحبان سهام  و ... در شرکت های سهامی به مراتب دشوارتراز شرکت های تک مالکی و شرکت تضامنی است.

2.         برای شرکت های سهامی خاص مالیات بر درآمد  در نظر گرفته می شود که  بر طبق آن در شرکت های سهامی به دلیل اعمال کنترل های قانونی و بر اساس مقررات مالیات های مستقیم باید  10 % از درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه شده و بر اساس قوانین مقرر به عنوان مالیات  پرداختنی شرکت در نظر گرفته شده و وصول آن ضروری می باشد.

  • محاسن:

1.         سهولت  در امر نقل و انتقال سهام:   به دلیل تبدیل سرمایه به  سهام در شرکت سهامی خاص  و از آنجا که این سهام بی نام می باشد نقل و انتقال آن به سهولت بسیار انجام می گیرد.

2.         تجمیع سرمایه های کوچک: در شرکت سهامی خاص  با تجمیع  سرمایه های کوچک و ایجاد  فضای صمیمی  می توان به انجام فعالیت تجاری پرداخت.

3.         محدود بودن  تعهد سهامداران: محدود بودن  تعهد سهامداران در قبال سهام خود یکی از ویژگی های مهم شرکت های سهامی می باشد.

4.         انتخاب هیئت مدیره: شرکت سهامی به وسیله یک هیئت مدیره  که توسط سهامداران  انتخاب شده اند اداره می گردد.

شرکت  های سهامی خاص برای  انجام چه  نوع اموری  مناسب هستند؟

محدودیتی در زمینه فعالیت شرکت سهامی خاص وجود ندارد و حتی اگر به امور بازرگانی نپردازد شرکت بازرگانی به شمار می آید . 

مالیات شرکت سهامی خاص چگونه  می باشد؟

همانطور که  در بخش نواقص شرکت سهامی خاص اشاره شد  شرکت های سهامی خاص نخست  باید 10 % از کل درآمد شرکت  به عنوان مالیات محاسبه و واریز کنند و از کل درآمد مشمول مالیات پس از کسر 10 % نسبت به پرداخت  مابقی مالیات های در نظر گرفته شده طبق  قوانین  مالیات های مستقیم اقدام نمایند البته  با تسلیم  اظهارنامه مالیاتی مناسب و حساب شده و نیز  محاسبات  دقیق  می توانید مالیات متفاوتی بپردازید.

مدارک  مورد نیاز جهت ثبت شرکتهای سهامی :

1.         اظهارنامه شرکت سهامی خاص ( دو نسخه )

2.         اساسنامه شرکت سهامی خاص ( دو نسخه )

3.         ارائه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ( دو نسخه )

4.         فتوکپی برابر اصل مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسان و یا وکیل رسمی شرکت . ( به دفاتر اسناد رسمی رجوع شود)

5.         در صورتی که مدیران یا صاحبان سهام شخصیت حقوقی باشند، ارائه رونوشت از  آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و معرفی نامه نماینده شرکت در سربرگ آن  ورونوشت  مدارک شناسایی نماینده شخص حقوقی.

6.          در صورتی که یکی از  سهامدار  ملیت  خارجی داشته باشد  برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل گذرنامه  و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع کشور تابعه  حاکی از آخرین وضعیت شرکت مورد نیاز است .

7.         ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری صادره از پلیس +10 برای همه اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسین شرکت توسط درخواست کننده  ثبت شرکت 

8.         ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر  عدم ممنوعیت های قید شده در قانون تجارت  برای عضویت آنها به عنوان مدیران شرکت

مدت زمان لازم برای ثبت شرکت:

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص 20 الی 25 روز کاری پس از تکمیل مدارک و ارائه گواهی  افتتاح حساب بانکی میباشد.

روند ثبت شرکتهای سهامی

ثبت شرکت سهامی خاص مانند ثبت شرکت مسئولیت محدود است به استثناء ارائه گواهی حساب بانکی  که برای این قالب شرکت الزامی است انجام می گردد.

  • اقداماتی که توسط شما انجام می شود:

1.         تماس تلفنی با موسسه حقوقی اراکس ( ثبت شرکت آراکس ) جهت مشاوره تلفنی و در صورت تمایل هماهنگی جهت جلسه مشاوره  حضوری رایگان 

2.         ارائه  مدارک و تکمیل اطلاعات لازم

3.         امضاء اوراق توسط سهامداران و اعضاء شرکت

اقداماتی که توسط موسسه حقوقی اراکس ( ثبت شرکت آراکس )  انجام می شود:

1.         تکمیل مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

2.         تعیین 5 نام  برای شرکت به ترتیب اولویت متقاضی

3.         مشخص نمودن سهام صاحبان سهام

4.         تعیین  سمت اعضا

5.         مشخص کردن میزان  سرمایه

6.          ارائه گواهی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در دست تاسیس سهامی خاص (توسط موکل)

7.         ثبت سامانه ای اطلاعات  شرکت و اخذ برگه پذیرش اینترنتی

8.         گرفتن نام  تایید شده از سامانه

9.         اخذ  امضا اعضا شرکت در مدارک اصلی شرکت

10.       ارسال پستی مدارک و اسناد به اداره ثبت شرکت ها

11.       مراجعه وکیل با نسخه پیش نویس  آگهی جهت گرفتن پرونده

12.       انجام روزنامه رسمی در سایت و پرداخت مبلغ حق الدرج آگهی

13.       تحویل مدارک  آماده شرکت  ثبت شده به موکل

جدول مقایسه ثبت شرکت توسط شما و توسط  کارشناسان ثبت شرکت آراکس

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 

ثبت شرکت سهامی خاص

در صورتی که توسط ثبت شرکت آراکس به ثبت برسد

در صورت خودتان قصد انجام داشته باشد

تنظیم مدارک

اقدام به تنظیم اوراق (اساسنامه ،اظهارنامه و صورتجلسات)

به دلیل تخصصی بودن کار و عدم نقص در پرونده بهتر است توسط وکیل متخصص انجام گیرد.

افتتاح حساب

ارائه گواهی بانکی  افتتاح حساب (شما  این حساب را باید شخصا افتتاح کنید)

افتتاح حساب بانکی شرکتی  توسط شخص و ارائه گواهی آن به مراجع مربوطه

ارجاع سیستمی و ورود اطلاعات

ارجاع سامانه ای  با توجه به مدارک و اطلاعات موسسین و پیگیری از کارشناس اداره ثبت

به منظور جلوگیری از وجود نقص و صرف هزینه و زمان اضافی تبرای رفع نقص بهتر است  توسط فرد متخصص و یا وکیل تنظیم گردد

موافقت با نام شرکت

در صورت تایید نام منتخب  ظرف مدت 2 الی 3 روز کاری ابلاغیه نام گرفته می شود

رجوع به سامانه و گرفتن ابلاغیه  تایید یا رد نام

پرینت مدارک

مدارک شرکت از سامانه پرینت گرفته شده به امضاء اعضای شرکت می رسد

خود شما مدارک را چاپ کرده وامضا می کنید

ارسال پستی مدارک

تکمیل مدارک و فرستادن  آن به اداره ثبت (10 الی 15 روز کاری زمان کارشناسی)

این امر تخصصی بوده و بهتر است توسط وکیل پرونده انجام گردد.

ثبت شماره مرسوله  پستی در صورت عدم نقص

در سایت شماره مرسوله پستی را وارد کرده منتظر آگهی آن می شویم. در صورت  نقص در پرونده  باید  طی 2 الی 3 روز رفع نقص شود

توسط فرد متخصص یا وکیل رفع نقص انجام شود

صدور پیش نویس آگهی از طریق سامانه

پیش آگهی به همراه برگه ارجاع با مراجعه  وکیل پرونده تحویل شده و طی 5 الی 7 روز کاری در ثبت دفتر نویسی می شود.

شخص خود  نسخه پیش نویس آگهی را گرفته و  به اداره ثبت مراجعه می کند

ثبت نام روزنامه

روزنامه رسمی از طریق سایت پس از تحویل پرونده  به  اداره  ثبت از طریق سایت هزینه روزنامه  پرداخت شده و به موکل تحویل داده می شود.

توسط فرد متخصص و یا وکیل انجام می شود.