مراحل انحلال شرکت سهامی خاص در کرج

مراحل انحلال شرکت سهامی خاص در کرج

مراحل ثبت صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص در کرج

شرکت سهامی خاص در موارد ذیل منحل می شود :

1.         ورشکسته شدن شرکت

2.         پایان موضوع فعالیت شرکت یا عدم امکان ادامه آن

3.         پایان مدت فعالیت شرکت  در صورت مح��ود بودن آن و عدم تمدید  مدت فعالیت

4.         تصمیم  مجمع عمومی فوق العاده سهامداران مبنی بر انحلال

5.         در صورت صدور حکم انحلال از محاکم قضایی

در صورت بروز هر یک از شرایط فوق و یا با تقاضای افراد ذی نفع دادگاه  رای  انحلال شرکت سهامی خاص را صادر می نماید.

پس از انحلال نیز باید یک نفر به نمایندگی از سایر موسسین شرکت به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردد  ؛ در غیر این صورت و افراد ذی نفع می توانند از دادگاه درخواست نمایند که مدیر تصفیه برای شرکت انتخاب شود و یا اگر مدیر تصفیه پیشین امور محوله را به درستی انجام نداده است مدیر تصفیه جدید برگزیده شود.

  آراکس پیشرو در ضمینه خدمات ثبتی (ثبت شرکت و برند )و حقوقی - ثبت انحلال شرکت سهامی خاص

جهت اطلاع از فرایند کاری و ثبتی ثبت انحلال شرکت سهامی خاص می توانید با کارشناسان مجرب موسسه حقوقی بین الملل آراکس تماس حاصل نموده و از فرایند خدمات ثبتی و حقوقی و همچنین مشاوره رایگان بهرمند گردید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

  •   جهت اطلاع از امور مربوط به ثبت انحلال شرکت سهامی خاص با ما در ارتباط باشید.
  •  ( آراکس مشق کسب و کار )