اخذ استاندارد

اخذ استاندارد

استاندارد، حداقل معیار قابل قبول در انجام هر کاری است به شرط آن‌که مورد تایید مراجع دارای صلاحیت قرار گرفته باشد. استانداردها بر اساس تجارب روزمره و نیازهای احساس شده افراد و سازمان‌ها در حیطه‌های گوناگون، شکل می‌گیرند و باعث ایجاد تفاهم عملی بین فناوری و محدوده‌های اقتصادی می‌شوند.

استاندارد ملی ایران

استاندارد ملی به‌صورت استاندارد اجباری و استاندارد تشویقی برای محصولات و خدمات کاربرد دارد موسسه استاندارد ملی مأموریت تدوین و انتشار استاندار ملی محصولات و خدمات و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد

در این مطلب، مقدمات موردنیاز و مراحل اخذ استاندارد ملی به‌صورت خلاصه تشریح شده است.

استاندارد (Standard) به معنی نظم و قاعده, قانون و مفاهیم می‌باشد. استانداردهای ملی ویژگی‌های لازم در تولید یک فرآورده یا انجام یک خدمت را مشخص می‌نمایند. استاندارد ملی ایران توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین و منتشر می‌شود.

استاندارد اجباری

تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان اقلامی که اجرای استاندارد آنها به‌موجب قانون اجباری اعلام‌شده, موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی تولید و عرضه نمایند.
برخی از محصولات ازجمله محصولات صنایع غذایی استاندارد اجباری دارند و نشان استاندارد بر روی بسته‌بندی این محصولات مشاهده می‌شود

استاندارد تشویقی

محصولی که مشمول استانداردهای اجباری نباشد, می‌تواند با رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه شود و تولیدکنندگان آن پس از کسب مجوز از موسسه استاندارد, می‌توانند از علامت استاندارد تشویقی استفاده کنند.

مراحل اخذ استاندارد

اخذ استاندارد ملی

قدم ۱ – اخذ استاندارد ملی – تکمیل فرم‌های مربوط به اخذ استاندارد ملی

فرم‌های اعلام‌شده از طرف اداره استاندارد، باید توسط سازمان متقاضی اخذ علامت استاندارد ملی، تکمیل شود این فرم‌های شامل اطلاعات عمومی و اطلاعات فنی در خصوص محصولات و خدمات و مجوزهای سازمان متقاضی می‌باشد.

قدم ۲- اخذ استاندارد ملی – تعیین مسئول کنترل کیفیت

مسئول کنترل کیفیت باید مطابق با شرایط احراز تعیین‌شده از طرف اداره استاندارد، تعیین شود و مشخصات مسئول کنترل کیفیت به همراه مدارک مربوطه به اداره استاندارد اعلام شود.

قدم ۳ – اخذ استاندارد ملی- مجوزهای قانونی

تمامی اطلاعات مربوط به مجوزهای قانونی باید به اداره استاندارد ارائه شود این مجوزها می‌تواند شامل :

  • آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات آن
  • تصویر پروانه معتبر تأسیس یا مجوز فعالیت
  • ارائه مدارک مبنی بر دارا بودن کد ملی ” ایران کد ” از وزارت بازرگانی

قدم ۴ – اخذ استاندارد ملی – مستندسازی استاندارد ملی

مستندات و فرم‌های موردنیاز جهت استانداردسازی محصولات و خدمات با توجه الزامات استاندارد ملی مربوطه باید در سازمان تدوین شود.
مستندات استانداردسازی محصولات و خدمات براجرای فرآیند تحقق محصولات و خدمات و نحوه کنترل و نظارت برآنها تأکید دارد در مستندسازی استاندارد ملی ایران می‌توان از استاندارد ایزو ۹۰۰۱ نیز کمک گرفت.
در صورتی که سازمان سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ را استقرار داده و گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ را اخذ نموده است باید تصویر گواهینامه ایزو معتبر بااعتبار از مراجع ملی و بین المللی به اداره استاندارد ارسال شود.

قدم ۵ – اخذ استاندارد ملی – مستندات مربوط به آزمون محصول یا خدمات

مدارکی مبنی بر وجود آزمایشگاه تخصصی در سازمان متقاضی یا قرارداد یکساله با آزمایشگاه باید به اداره استاندارد ارائه شود.

قدم ۶ – اخذ استاندارد ملی – اجرای مستندات مربوطه

مستندات استاندارد ملی ایران، که در مرحله ۴ تهیه‌شده، در این مرحله اجرا می‌شود. مهم‌ترین مستنداتی که باید اجراء شوند:

  • فرم‌های بازرسی و کنترل کیفیت
  • ثبت نتایج آزمایش محصول یا خدمات
  • کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری
  • نظرسنجی از مشتریان
  • رسیدگی به شکایت مشتری

قدم ۷ اخذ استاندارد ملی – ارزیابی محصول و خدمات

سیستم کنترل کیفیت طرحریزی شده، توسط کارشناس استاندارد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. و نمونه محصولات نیز جهت بررسی به آزمایشگاه موردتأیید اداره استاندارد ارائه می‌شود.

قدم ۸ اخذ استاندارد ملی – اخذ پروانه کاربرد استاندارد ملی تشویقی یا اجباری

درصورتی‌که تمامی مراحل فوق اجراء شده و نمونه‌های محصول و خدمات در آزمایشگاه مورد تأیید اداره استاندارد، با الزامات مشخص‌شده منطبق باشد، پروانه استاندارد ملی سازمان متقاضی صادر می‌شود.
این مطلب توسط مهندس پیام خرازیان تهیه‌شده است.
انتشار مطلب بانام پیام خرازیان و آدرس سایت www.kharazian.ir بلامانع می‌باشد.

اخذ پروانه استاندارد

چنین سوالی در حوزه های مختلف تولیدی با اندک تفاوتی محقق میگردد.اما بطور تقریبی اصولاخذ استاندارد جهت محصولات مشمول استاندارد اجباری به قرار ذیل است:
اخذ مجوز فعالیت، برابر با نوع محصولی که واحد میخواهد آن را تولید کنداجباریمیباشد، در نتی
جه بعنوان نمونه برای تولید یخچال نمی شود از مجوز ماشین لباسشویی بهره جست و باید نخست جهت تولید، تقاضایی از صنایع و یا اتحادیه صنفی مرتبط درخواست کرد و گواهی فعالیت و یا پروانه کسب را اخذ نمود.

راهنمای دریافت پروانه استاندارد اجباری

دارا بودن مجوز صنایع و یا جواز اتحادیه جهت اخذ پروانه استاندارد الزام قانونی دارد و بدون دارا بودن آن پروانه به صدور نخواهد رسید. ضوابط و طریقه دریافت مجوز در استانهای مختلف کشور توانایی و پتانسیل این را دارد که ساده و یا خیلی سخت باشد. با مراجعت به ارگان مربوط به حیطه ی فعالیت خود قادرید از شرایط اخذ مجوز اطلاع حاصل نمایید.

امکانات تولید :

یکی دیگر از الزمات اخذاستاندارد دارا بودن فضا و امکانات مکفی جهت خط تولید و کنترل کیفی است. اما لزوما دارنده کارخانه بودن و یا همه محصول را بطور کامل تولید کردن اجباری و الزامی نیست بدین مفهوم که واحد قادر است یک خط کوچک مونتاژ نهایی دارا باشد و قطعات را از بازار و یا دیگر واحدهای تولیدی خریداری کند.

درخواست کتبی از اداره کل استاندارد :

تقاضا به شکل کتبی برمبنای درخواست اخذ پروانه استاندارد از اداره کل استاندارد استان مربوطه درخصوص کسب مجوز تولید آزمایشی و نمونه برداری از خط تولیدتنظیم میگردد. که معمولا بسته به نوع محصول در تعداد محدود به واحد اجازه تولید داده می شود و واحد تولیدی به هیچ وجه اجازه عرضه کالای تولید شده به بازار را تا زمان اخذ پروانه استاندارد ندارد.

تهیه استاندارد ملی مربوطه :

با مراجعه به استاندارد و آگاهی یافتن از شماره کتاب استاندارد ملی،کتابمرتبط آن را تهیه نموده که تبعیت از مجموعه قوانین درج شده در آن اجباری بوده و شاخص دریافت پذیرش از آزمونهای استاندارد برابری کامل با بندهای استاندارد ملی است و در حالت نداشتن مطابقت نتیجه آزمون رد شدن میباشد.

استخدام کارشناس کنترل کیفیت :

واحد تولیدی بایستی به استخدام کارشناس کنترل کیفیت ( معمولا با تحصیلات لیسانس ) در رشته اعلامی توسط موسسه استاندارد مبادرت ورزیده و در نامه ای به شکل مکتوب وی را به اداره کل استاندارد استان مربوطه معرفی نماید ، پس از تایید شدن صلاحیت شخص و در طول دوره تخصصی آزمونها و قبولی برای او پروانه تایید صلاحیت صادر خواهد گردید.

چگونه نشان استاندارد بگیریم ؟

پاسخ این سوال در رشته های مختلف تولیدی کمی با یکدیگر تفاوت می نماید و تقریبا اصول کلی دریافت پروانه استاندارد برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری بشرح زیر می باشد :

دارا بودن مجوز فعالیت مطابق با فرآورده ای که واحد قصد تولید آن را دارد بنابراین به نوان مثال برای تولید یخچال نمی توان از مجوز ماشین لباسشویی استفاده نمود و می بایست در ابتدا برای تولید درخواستی از صنایع و یا اتحادیه صنفی مربوطه در خواست گواهی فعالیت و یا پروانه کسب دریافت نمود .

راهنمای دریافت پروانه استاندارد اجباری

داشتن مجوز صنایع و یا جواز اتحادیه برای دریافت پروانه استاندارد الزامیست و بدون داشتن آن پروانه صادر نخواهد شد قوانین و روش دریافت مجوز در استانهای مختلف کشور می تواند ساده و یا بسیار سخت باشد با مراجعه به ارگان مربوط به شغل خود می توانید شرایط اخذ مجوز را دریافت نمای

امکانات تولید :

داشتن فضا و امکانات کافی برای خط تولید و کنترل کیفیت یکی دیگر از الزامات می باشد ولی لزوما مالک کارخانه بودن و یا تمامی محصول را بصورت کامل تولید نمودن اجباری نیست بدین معنا که واحد می تواند یک خط کوچک مونتاژ نهایی داشته و قطعات را از بازار و یا سایر واحدهای تولیدی خریداری نماید

درخواست کتبی از اداره کل استاندارد :

در خواست کتبی مبنی بر تقاضای دریافت پروانه استاندارد از اداره کل استاندارد استان مربوطه مبنی بر دریافت اجازه تولید آزمایشی و نمونه برداری از خط تولید که معمولا بسته به نوع فراورده در تعداد محدود به واحد اجازه تولید داده می شود و واحد تولیدی به هیچ عنوان حق عرضه کالای تولید شده به بازار را تا دریافت پروانه ندارد

تهیه استاندارد ملی مربوطه :

با مراجعه به استاندارد و مطلع شدن از شماره کتاب استاندارد ملی مربوطه آن را تهیه و نمایید رعایت مجموعه قوانین مندرج در آن الزامی بوده و ملاک اخذ قبولی از آزمونهای استاندارد مطابقت کامل با بندهای استاندارد ملی می باشد و در صورت عدم تطابق نتیجه آزمون مردود خواهد بود

استخدام کارشناس کنترل کیفیت :

واحد تولیدی می بایست مبادرت به استخدام کارشناس کنترل کیفیت ( معمولا با تحصیلات لیسانس ) در رشته اعلامی توسط موسسه استاندارد نموده و طی نامه کتبی وی را به اداره کل استاندارد استان مربوطه معرفی نماید ، پس از تایید صلاحیت نامبرده و طی دوره تخصصی آزمونها و قبولی برای ایشان پروانه تایید صلاحیت صادر خواهد شد

ثبت علامت تجاری :

یکی دیگر از الزامات دریافت نشان استاندارد داشتن علامت تجاری ثبت شده در اداره کل ثبت علائم کشور بوده و تولید کننده موظف است تصدیق مالکیت علامت تجاری را به اداره استاندارد تقدیم نماید

ایجاد آزمایشگاه کنترل کیفیت :

واحد تولیدی می بایست متناسب با نوع محصول و آزمونهای مربوطه در محل تولید آزمایشگاه مجهز به تستر ها و دستگاههای آزمون تخصصی آن محصول را تهیه نموده و محل مناسبی را به تاسیس آزمایشگاه کنترل کیفیت اختصاص دهد که در حین دریافت پروانه استاندارد و پس
از دریافت ، مسئول کنترل کیفیت در آن کیفیت کالا را کنترل نماید ،کامل بودن و کالیبره بودن تجهیزات می بایست به تایید اداره استاندارد برسد

تدوین نظامنامه :

تهیه یک کتابچه بعنوان نظامنامه کنترل کیفیت از مجموعه باید ها و نباید ها و دستورالعمل های کنترل کیفیت برای تولید فراورده ها در محل تولید به منظور ایجاد قوانین درون سازمانی برای کنترل مستمر کیفیت و افزایش راندمان و رسیدن به کیفیت پایدار
واحدهای تولیدی پس از دریافت پروانه استاندارد ملی ایران در بازدیدهای دوره ای و نمونه برداری از انبار و یا خط تولید و یا بازار فروش کنترل شده و در صورت عدم تطابق محصول با استاندارد پروانه استاندارد صادره باطل خواهد شد ، معمولا اعتبار پروانه استاندارد یک سال بوده و واحد تولیدی موظف است همه ساله نسبت به تمدید پروانه و واریز وجه اعتبار اقدام نماید.

اخذ تاییدیه استاندارد تعاملی

اخذ تاییدیه استاندارد تعاملی و ایرانکد کالا ،ثبت و درخواست مجوز استاندارد تعاملی و مراجعه و پیگیری تا مرحله نهایی،در کمترین زمان و هزینه و مقرون به صرفه، توسط گروه آراکس قابل انجام برای رفاه تجار محترم انجام می پذیرد.

چنانچه تعرفه کالای شما مشمول طرح ایرانکد میباشد و مشمول استاندارد اجباری برای ترخیص کالا برای آن در نظر گرفته شده است و پس از ارسال درخواست به ایرانکد در سایت ثبت سفارش ایرانکد در لیست کد های ملی کالا نشان داده نمی شود، باید نسبت به اخذ استاندارد و گواهی های (voc-coi-…) متناسب با کالای شما برای ترخیص فبل از ثبت سفارش اقدام و در سیستم مدیریت تعاملات تاییدیه الکترونیکی اخذ شود.

بازرگانان محترم که عضو سیستم تعاملی هستند، می‌توانند با استفاده از حساب کاربری خود در سیستم تعاملات، اقدام به اخذ تأییدیه کیفی استاندارد، برای واردات کشور نمایند. لازم به ذکر است که پایه استفاده از سیستم تعاملات، عضویت بازرگان در سیستم ایران‌کد و دریافت کد ملی کالای وارداتی از آن سیستم است.
در صورتی که بازرگان پس از پیمودن گام‌های مختلف فرآیند اخذ تأییدیه کیفی کالا ، موفق به دریافت مجوز واردات کالا شد، اطلاعات این مجوز به وسیله سیستم تعاملات به صورت اتوماتیک به سامانه ثبت سفارش کالا فرستاده می‌شود تا بازرگان بتواند به ادامه فرآیند واردات کالا بپردازد.
حال برای صدور مجوز استاندارد برای واردات کالا، کاربر بازرگان باید دو فرآیند ثبت پرو فرما و فرآیند اخذ تأییدیه کیفی را بپیماید. در مرحله ثبت پرو فرما، اقداماتی همچون ثبت اطلاعات کالا، تعیین شرکت بازرسی جهت صدور تأییدیه کیفی، توافق با شرکت بازرسی و پرداخت هزینه بازرسی به وسیله بازرگان انجام می پذیرد. همچنین در صورت نیاز، برای اصلاح مدارک ارائه شده درخواست نیز ،می‌توان از فرآیند اخذ تأییدیه کیفی استفاده نمود.

برخی از صفخات آراکس :

ثبت شرکت سهامی عام در کرج

ثبت علامت تجاری در کرج

ثبت سامانه ثبت شرکتها در کرج

There are no comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart