اخذ رتبه بندی شرکت

اخذ رتبه بندی شرکت

اخذ رتبه بندی شرکت

برای اخذ رتبه بندی شرکت ها باید تمامی امور مربوط به آن را با قوانین مندرج در اداره ثبت شرکت ها انجام دهید. به همین جهت برای اخذ آن بهتر است در ادامه متن همراه ما باشید. راهنمایی های لازم را در ادامه ارائه می دهیم.

رتبه بندی چیست؟

رتبه بندی شرکت ها یک نوع معیار تشخیص صلاحیت است که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای شرکت ها اتخاذ می شود در واقع یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت شرکت های برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است .

انواع رتبه بندی و گرید شرکت ها

 • رتبه بندی پیمانکاری
 • رتبه بندی مشاوران
 • رتبه بندی شرکت های انفورماتیک
 • رتبه بندی شرکت های EPC
 • رتبه بندی اندوه سازان

برای رتبه بندی شرکت های پیمانکاری امتیاز نیروی انسانی متخصص ، امتیاز کارهای انجام شده و امتیاز توان مالی مورد بررسی قرار می گیرد .

برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی انسانی متخصص و امتیاز کارهای انجام شده ، امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

قابل ذکر است که تکمیل پرونده مشاوران نسبت به تکمیل پرونده ساجات پیمانکاران جزئیات بیشتری دارد ونیازمند فعالیت تخصصی بیشتری میباشد.

فواید رتبه بندی شرکت

 • هر شرکتی برای عقد قرارداد با شرکت ها و سازمان های دولتی به رتبه بندی نیاز دارد. به عبارت دیگر مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت هایی که رتبه ندارند قرارداد ببندند.
 • سرمایه گذار با آگاهی از رتبه بندی شرکت ها و توان فنی و مالی آنها می تواند در انتخاب شرکت مناسب برای انجام پروژه خود تصمیم بهتری اخذ نماید .
 •  شرکت های پیمانکاری برای شرکت در مناقصات دولتی می بایست دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری باشند.
 • رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت های مختلف نسبت به هم و نقاط ضعف و قوت آنها باشد.

برای شرکت های مشاور رتبه های 1 و 2 و 3 تعریف می شود که بالاترین رتبه ، رتبه ی 1 و پایین ترین رتبه ، رتبه ی 3 می باشد. برای شرکت های پیمانکاری ، رتبه بندی شرکت ها در 11 رشته معرفی شده و در پایه های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تعریف می شود که بالاترین رتبه ، رتبه ی 1و پایین ترین رتبه ، رتبه ی 5 می باشد .

اخذ رتبه بندی شرکت

اخذ رتبه بندی شرکت

شرایط عمومی دریافت گواهی رتبه شرکت ها

 •  شرکت در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
 •  شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق ضوابط و دستورالعمل‌های لازم باشد.
 •  شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد (عدم سوء پیشینه حرفه‌ای).
 •  هیچکدام از مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.
 •  سابقه کار مفید و مرتبط مدیرعامل واعضاء هیأت مدیره مؤظف بر اساس جداول 1-7 آیین نامه ضروری می‌باشد.
 •  امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیاز آور فقط در یک شرکت پیمانکاری یا مشاور یا طرح ساخت محاسبه گردد.

طبق آیین نامه، پارامترهایی برای تعیین صلاحیت تعیین گردیده است که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی با توجه به این پارامترها و شاخص‌ها، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را تعیین می‌نماید.

در صورتی‌که شرکت موفق به کسب حدنصاب امتیاز گردید ، گواهی رتبه صادر می‌گردد.

موسسه حقوقی و ثبتی آراکس با سال ها تجربه و استفاده از کارشناسان مجرب در امر رتبه بندی تمامی شرکت ها را در جهت اخذ و یا ارتقاء و یا تمدید رتبه یاری میکند.

این شرکت تمامی مواردی که در آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شده است پیاده سازی کرده و بروز رسانی می کند.

گروه آراکس از اولین مرحله تا آخرین مرحله ی اخذ رتبه در کنار شما خواهد بود .

راهنمای اخذ رتبه و گرید شرکت ها

سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق (معاونت فنی و عمران استانداری فعلی) شرکت ها را به دو گروه مشاور و پیمانکار تقسیم بندی نموده و برای شرکت های پیمانکاری رتبه ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱ تعریف می نماید که در واقع ۵ پائین ترین و ۱ بالاترین رتبه محسوب می شود و برای شرکت های مشاور رتبه ۳ و ۲ و ۱ تعریف می نماید که ۳ پائین ترین و ۱ بالاتربن رتبه است.

برای رتبه بندی شرکت های پیمانکار ملاک اصل تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره یک شرکت است ولی برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

برای ارتقاء رتبه از ۵ به ۱ در شرکت های پیمانکاری مبلغ ریالی پروژه های انجام شده در ۱۵ سال اخیر توسط شرکت و نیروی فنی و مهندسی شرکت ارزیابی می گردد .

در صورتی که شرکت امتیاز مورد نظر را کسب کند و اظهارنامه مالیاتی واجد شرایط را داشته باشد در آن صورت می تواند رتبه خود را از ۵ به رتبه های بالاتر ارتقاء دهد .

در خصوص شرکت های مشاور نیز برای ارتقاء از پایه ۳ به پایه ۱ مبلغ ریالی پروژه های انجام شده در ۱۵ سال اخیر، نیروی فنی و مهندسی، اظهارنامه مالیاتی، امکانات فنی و نرم افزاری ملاک است.

در صفحات دیگر این سایت زمان و شرایط و مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری و ۳ مشاور و رتبه های بالاتر از هر دو گروه به طور مجزا قید شده است.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری

 • کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت
 • مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات
 • مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه، تقاضانامه ،شرکت نامه ،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات
 • ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت
 • کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
 • کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت

مدارک مهندسینی که سوابق کاری ارائه میدهند

 • نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند
 • گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در کواهی بیمه اعلام شدند.
 • سربرگ رسمی شرکت در 3 نخسه
 • کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه 1 الی 4 پیمانکاری

 • کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت
 • مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روزنامه رسمی – تاسیس و تغییرات
 • مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه – تقاضانامه – شرکت نامه – روزنامه رسمی – تاسیس و تغییرات
 • کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها
 • کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت

مهندس و یا مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک زیر را تهیه فرمایند.

 • نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند
 • گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در کواهی بیمه اعلام شدند.
 • سربرگ رسمی شرکت در 3 نخسه
 • کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام
 • تصاویر کلیه پیمانهای شرکت (موافقتنامه )
 • تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط دستگاههای اجرایی (به تایید بالاترین مقام کارفرما ) برای کارهای نیمه تمام و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده
 • اظهار نامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

نکات مهم رتبه پیمانکاری

رتبه پيمانكاران كه از رتبه پنج شروع شده و تا رتبه يك قابل ارتقا مي باشد كه جهت شركتهای خصوصي و تعاوني پيمانكاری كه در مناقصه و موارد ديگر شركت می نمايند ملاك رجحان و اولويت دادن به رتبه يا grade مي باشد .

رتبه مشاوران كه از رتبه سه شروع شده براي شركتهای مهندسين مشاور كه در زمينه مناقصه و مشاوره قعاليت می نمايند و تا رتبه يك قابل ارتقا می باشد .

رتبه انفورماتيك كه از شورای عالی انفورماتيك و شركتهای خدمات رايانه اي اخذ مي گردد .

رتبه انبوه سازان از انجمن صنفي انبوه سازان و وزارت مسكن و شهرسازی كه حداقل مي بايست بيست واحد ساخته شده داشته باشند اخذ میي گردد .

كارت شهرداری كه براي شركتهايی كه در زمينه مناقصه های شهرداری و امور عمرانی شهر فعاليت می نمايند زيرا امور عمرانی , معماری و شهرسازی , امور خدمات شهری و فضای سبز و آسفالت از اداره كل برنامه ريزی شهرداری قابل اخذ می باشد .

ارتقای رتبه كه بستگی به تعداد مهندس و كار انجام شده قبلی و داشتن چارت مناسب و سرمايه شركت و موارد ديگری كه در آئين نامه مربوطه كه در دفتر موجود می باشد بستگی دارد .

صلاحيت كار از انجمن صنفی كارفرمايی شركتهای خدماتی كه تحت نظر وزارت كار و امور اجتماعی مي باشد قابل اخذ مي باشد كه می بايست آدرسی كه شركت دارد به انجمن اعلام تا توسط بازرس تائيد شود .

اخذ و واگذاری شركتهای رتبه دار و تامين مهندس در صورتي كه شركت تعاونی خدمات مشاوره اي كوير شمس با دارا بودن بانك اطلاعاتی كه از شركتهای ديگری كه نياز به شركت داشته يا شركت آماده واگذاری داشته از طريق درج در روزنامه SMS تلفنی و يا از طريق همكاران اعلام مي شود .

در اين صورت ملاقات حضوری و بدون واسطه بين خريدار و فروشنده در دفتر منعقد و پس از انجام معامله و استعلامات لازم قابل معامله می باشد .

رویه مراجعه و ثبت نام تشخیص صلاحیت پیمانکاران

متقاضی پس از مطالعه کلیه آیین نامه های مصوب معاونت راهبردی، می بایست باتوجه به شرایط شرکت اقدام به دریافت پایه و رشته مورد نظر نماید.

در ابتدا باتوجه به فهرست مدارک الصاقی در سایت ساجات (همچنین ضمیمه در همین صفحه)، مدارک مورد درخواست را آماده کرده و در سایت ساجات شروع به ثبت نام می نماید . این مرحله شامل 2 قسمت (ثبت نام اولیه و ثبت نام مرحله دوم) می باشد.

در مرحله اول شناسه و گذر واژه اول دریافت شده و ثبت نام ابتدایی (ورود اطلاعات اولیه شرکت) انجام می شود و در مرحله دوم پس از تایید معاونت راهبردی و دریافت شناسه و گذر واژه دوم، کلیه اطلاعات شرکت باتوجه به رشته و پایه درخواستی بر روی سایت قرار گرفته و کلیه مدارک در محلهای مربوطه و تعریف شده الصاق می گردد .

در نهایت پس از ورود و الصاق اطلاعات و مدارک بطور کامل پرونده جهت بررسی به سازمان مربوطه ارسال می گردد . سازمان مربوطه پس از بررسی پرونده (این بخش ممکن است طی چندین مرحله انجام پذیرد) و تأیید آن پرونده الکترونیکی شرکت را به استانداری ارسال کرده و کلیه مدارک بطور فیزیکی توسط استانداری دریافت شده و نسبت به صدور کارتکس شرکت اقدام مینمایند .

رتبه بندی پیمانکاران چیست ؟

رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ، بررسی میزان توانایی شرکت ( براساس نفرات و سوابق آنها ، تجربه کاری و توان مالی ) می باشد .این بررسی براساس ضوابط و آیین نامه هایی که توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد .

رتبه بندی شرکتها در 11 رشته معرفی شده و در پایه های (1،2،3،4،5) انجام می گیرد که پایه 5 کمترین و 1 بیشترین پایه است . جهت کسب رتبه بندی پایه 5 شرکت می بایست امتیاز نفرات را که برای رشته ( رشته های) درخواستی به صورت مجزا داشته باشد که محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد .

جهت کسب پایه چهار (1،2،3،4) شرکت می بایست امتیاز نفرات و سقف تجربه کاری تعیین شده برای هر رشته و پایه و سقف توان مالی تعیین شده برای هر رشته و پایه را به صورت مجزا داشته باشد .

رشته های مختلف پیمانکاری در آیین نامه

معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری شرکتها را در 11 رشته مختلف رتبه بندی می کند که عبارتند از :

 • 1. ساختمان
 • 2. راه و ترابری
 • 3. صنعت و معدن
 • 4. تاسیسات و تجهیزات
 • 5. کشاورزی
 • 6. آب
 • 7. مرمت آثار باستانی
 • 8. کاوش های زمینی
 • 9. ارتباطات
 • 10. نفت و گاز
 • 11. نیرو
جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اخذ گرید و رتبه بندی شرکتها میتوانید با کارشناسان موسسه حقوقی و ثبتی آراکس در ارتباط باشید.

There are no comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart