اخذ کارت بازرگانی در خرم آباد

کارت بازرگانی در خرم آباد

اخذ کارت بازرگانی در خرم آباد

کارت بازرگانی مدرکی لازم برای تجارت شرکت ها و افراد به حساب می آید . برای اخذ کارت بازرگانی در خرم آباد بهتر است در ادامه متن زیر همراه ما باشید تا یاری رسان شما برای کسب و کارتان باشد.

اخذ کارت بازرگانی در خرم آباد

کارت بازرگانی درخرم آباد در حقیقت مجوزی می باشد که به مالک آن ( اعم از شخص حقیقی و حقوقی ) این امکان را می دهد که به امر صادرات و واردات و تجارت خارجی بپردازد.

متقاضی کارت می تواند پس از گذراندن دوره های آموزشی به اخذ کارت نائل آید. با استناد به مقررات کنونی مدت اعتبار این کارت از تاریخ صدور یکسال می باشد و تمدید آن با ارائه مدارک ممکن است .

مرجع صادر کننده کارت بازرگانی اتاق بازرگانی وابسته به وزارت صنایع و معادن می باشد. باید بدانید که کارت بازرگانی موارد استفاده دیگری نیز دارد به عنوان مثال ثبت علامت تجاری به شکل لاتین مستلزم داشتن کارت بازرگانی می باشد.

جهت اخذ کارت بازرگانی در خرم آباد از کجا شروع کنیم ؟

بی شک نخستین گام که می تواند یاری رسان خوبی برای پیشبرد اهدافمان باشد ، بهره جستن از اطلاعات وآگاهی مشاورینی با تجربه میباشد.کارگروه تخصصی کارت بازرگانی در مجتمع ثبتی آراکس آماده ی ارائه ی خدماتی جامع و شامل به شما متقاضیان محترم می باشد.

اولین گام ثبت اطلاعات فردی می باشد ، گام بعدی اخذ فرم های الکترونیکی مربوطه از سایت اتاق بازرگانی و مراجعه به ارگان های ذی صلاح جهت تکمیل فرم ها ، اسکن مدارک و بارگذاری در سامانه و در انتها با تایید نهایی ، پرونده به اتاق بازرگانی ارسال میگردد .

چنانچه پرونده ارسالی شما دارای نقص باشد به شما از طریق سامانه اداره اتاق بازرگانی اطلاع داده می شود و در غیر اینصورت مراحل صدور کارت با پیگیری های لازم آغاز می گردد.

مدارک اخذ کارت بازرگانی در خرم آباد

ارائه اصل اظهارنامه که به تاییدیه اداره ثبت شرکتها در خرم آباد رسیده باشید. ارائه گواهی پلمپ دفاتر ، اخذ گواهی عدم سوء پیشینه ، اصل مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه) ، داشتن مفاصاحساب مالیاتی و مدرک تحصیلی معتبر الزامی می باشدتمامی این مدارک به همراه اجاره نامه رسمی به اتاق بازرگانی ارائه می گردد.

کارت بازرگانی در خرم آباد

کارت بازرگانی در خرم آباد

زمان اخذ کارت بازرگانی در خرم آباد

اخذ کارت بازرگانی با توجه به مدت زمان تهیه مدارک توسط متقاضی متغیر می باشد اما به طور میانگین تقریبا 30 الی 45 روز کاری زمان لازم است تا کارت بازرکانی رای شما صادر شود.

شرایط اخذ کارت بازرگانی در خرم آباد

تشریفات صدور كارت بازرگانی در اداره كل ثبت شركتها و مالیكت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد. در بدو امر مراحل و مدارك مورد نیاز دراداره ثبت شركتها ذكر و در مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نیاز در اتاق بازرگانی شرح داده می شود.

 • سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی
 • پلمپ دفاتر تجارتی ( روزنامه و كل ) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی، جهت اخذ کارت بازرگانی
 • یك برگ فتوكپی شناسنامه ( در صورتی كه متقاضی شخص حقیقی باشد )، جهت اخذ کارت بازرگانی
 • فتوكپی آگهی تاسیس شركت و آخرین تغییرات آن ( در صورتی كه متقاضی شخص حقوقی باشد)، جهت اخذ کارت بازرگانی
 • فیش پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی
 • چنانچه امور توسط وكیل رسمی شركت یا شخص انجام می شود اصل یا فتوكپی برابر اصل سند رسمی وكالت، جهت اخذ کارت بازرگانی

نکات ارائه کارت بازرگانی در خرم آباد

سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی را از دایره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی ابتیاع و طبق فرم ضمیمه آن را تكمیل و امضا نمایید.

هر شخصی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) كه تاجر محسوب شود می بایستی دارای دفاتر قانونی باشد این دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه دفتر كل دفتر دارایی و دفتر كپیه می باشد .

امروزه با وجود دستگاه هایی از قبیل فتوكپی فاكس و امثال هم وجود دفتر كپیه ضروری بنظر نمی رسد و دیگر دفاتر در اداره ثبت شركت ها پلمپ می شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حسابهای خود در آنها اقدام می نماید این دفاتر وقتی دارای سندیت خواهد بود كه در اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت و پلمپ آنها اقدام نماید.

برای اخذ كارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقیقی بایستی دارای دفاتر قانونی (روزنامه وكل) باشند بنابراین با توجه به میزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ( 50 برگی 100 برگی 200 برگی و یا بالاتر) تهیه و در دایره پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ویك برگ گواهی پلمپ دفاتر تجارتی از واحد فروش اوراق بهادار تهیه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تكمیل آن ( طبق فرم ضمیمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.

در صورتی كه متقاضی كارت بازرگانی شخص حقیقی باشد ارائه یك برگ فتوكپی صفحه اول شناسنامه ضروری است .

در صورتی كه متقاضی كارت بازرگانی شخص حقوقی باشد ارائه روزنامه رسمی تاسیس شركت همراه با آخرین تغییرات در شركت ضروری می باشد.

حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی با عنایت به قانون درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مبلغ چهل هزار ریال می باشد كه پس از اخذ فیش نسبت به واریز مبلغ مذكور در شعب بانك ملی معین اقدام ورسید پرداخت به واحد مربوطه به همراه سایر مدارك ارائه گردد.

در صورتی كه امور توسط وكیل انجام می پذیرد ارائه وكالت نامه رسمی نیز ضروری میباشد.

پس از تهیه مدارك فوق الاشعار به واحد ثبت نام دفاتر بازرگانی مراجعه ومسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتی اقدام و شماره دفتر را در روی سه نسخه اظهارنامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام می نماید سپس یك نسخه از اظهارناه را جهت بایگانی در سوابق ضبط و دیگر نسخ را تحویل متقاضی میدهد.

در این مرحله انجام كار در اداره ثبت شركت ها به اتمام رسیده با در دست داشتن مدارك به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مراجعه گردد.

رعایت نكات زیر جهت دریافت كارت بازرگانی الزامی است :
 • امضائ دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه كارت بازرگانی و در صورت شركت بودن زدن مهر شركت روی آن
 • امضا وكالت نامه وكیل مربوطه توسط شخص و در صورت شركتی بودن كارت زدن مهر شركت بر روی امضای مدیرعامل
 • پرداخت مبلغ 5000000ریال به عنوان كارمزد و واریزی ثبت شركتها و حق الوكاله وكیل
 • ارائه كپی شناسنامه برای كارت شخصی وارائه كپی كلیه مدارك شركت و روزنامه رسمی و كپی شناسنامه مدیرعامل برای شركت

ابطال كارت بازرگانی

متقاضی ابطال كارت بازرگانی با در دست داشتن اصل كارت بازرگانی و یك برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه و مدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارك مذكور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني در خرم آباد

 • تقاضای شركت در ٢ نسخه
 • گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و كپی آن
 • اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ٢ نسخه اصل
 • صورتجلسه مجمع عمومی برای شركتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیئت مدیره برای سایر شركتها مبنی برانحلال شركت
 • تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شركت
 • اصل كارت بازرگانی و كپی صفحات اول و دوم

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اخذ کارت بازرگانی در استان لرستان با موسسه حقوقی و ثبتی آراکس در تماس باشید .

There are no comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart