اخذ کارت بازرگانی در کرج

ما در این مقاله تلاش برآن داریم تا درباره ی اخذ کارت بازرگانی در کرج مطالبی را به متقاضیان محترم ارائه نماییم. مقاله را بخوانید و در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

شما وارد بخش اخذ کارت بازرگانی در کرج , کارت بازرگانی,شدید جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد اخذ کارت بازرگانی در کرج با ما تماس بگیرید ، دریافت کارت بازرگانی در کرج تخصص موسسه آراکس می باشد.

کارت بازرگانی در قوانین ایران برای واردات و صادرات کالا برای تاجران ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

اسم شرکت های بازرگانی

در جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره ی اسم شرکت های بازرگانی می توانید به مقاله آن مراجعه کنید و اطلاعات خود را افزایش دهید.

ثبت شرکت بازرگانی

اشخاصی که تمایل دارند شرکت بازرگانی ثبت کنند و اطلاعات لازم و کافی در این زمینه را ندارند می توانند به مقاله ثبت شرکت بازرگانی مراجعه کنند و اطلاعات لازم در این زمینه را کسب کنند.

صدور کارت بازرگانی موکول به آن است که بازرگانان موسسه و یا شرکت خود را در دفتر ثبتتجارتی ثبت کرده باشد. در شرکت‌های تجارتی کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیر مسئول شرکت صادر می‎شود. بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می‎نمایند باید طبق فرم‌های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.

فرم دال کارت بازرگانی

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی فرم دال کارت بازرگانی می توانید به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله متقابله است.یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می‎شود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.

یکی از خدمات گروه ثبت آراکس در دسته خدمات بازرگانی، اخذ، تمدید و یا ابطال کارت بازرگانی است. تشریفات صدور کارت بازرگانی در اداره کل ثبت شرکتها و مالیکت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد.

ثبت شرکت در کرج

در هت مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت شرکت در کرج می توانید به مقاله آن مراجعه کنید و اطلاعات لازم را به دست بیاورید.

اخذ کارت بازرگانی در کرج

یكی از مدارك اصلی كه در رابطه با مبحث واردات / صادرات كالا الزام داشته و جزو یكی از اركان اساسی این مق��له می باشد ( كارت بازرگانی ) است كه توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توسط مركز و یا شهرستانها به نام متقاضیانی كه واجد شرایط باشند صادر می گردد.

كارت بازرگانی ،مجوزی است كه به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .بر اساس مقرراتی كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگانی از تاریخ صدور یكسال می باشد . تمدید كارت بازرگانی با ارائه مدارك لازم برای برای مدت مذكور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.

کاربردهای کارت بازرگانی

 1. ثبت سفارش و ترخیص كالا.
 2. واردات از مناطق آزاد.
 3. مبادرت به حق العمل كاری در گمرك.
 4. صادرات کلیه کالاهای مجاز.

ضمناً داشتن كارت بازرگانی برای واردات / صادرات الزامی بوده كه حین ثبت سفارش كالا جزو مداركی است كه توسط بانكها از متقاضی اعتبار درخواست میگردد .

صدور کارت بازرگانی در کرج

برای صدور و اخذ كارت بازرگانی در کرج دائم باید از طریق اداره كل ثبت شركتهای محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتی و گواهی پلمپ دفاتر نمود و سپس به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مركز استان محل فعالیت بر حسب مورد مراجعه نمود ، پس از تكمیل پرونده و امضا كارت در اتاق مربوط جهت تایید نهایی به اداره كلبازرگانی استان مربوطه مراجعه كرد . كارت بازرگانی شركت های خارجی جهت تایید به اداره كارت بازرگانی وزارت ارسال می شود .

به موجب تصویبنامه شماره 80163/ت/68663 مورخ 1376/12/17 شركتهای تعاونی باید كارت بازرگانی خود را از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند .

شرایط اخذ كارت بازرگانی در کرج

الف) اشخاص حقیقی ایرانی

 1. داشتن حد اقل 21 سال تمام .
 2. برگ پایان خدمت نظام و یا برگ معافیت برای اقایان .
 3. داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دونفر از دارندگان كارت بازرگانی و یا داشتن مدرك مجوز تولید صادره یكی از وزارتخانه متبوع .
 4. داشتن محل كسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملكی / استیجاری .
 5. داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی .
 6. داشتن حساب جاری معتبر نزد یكی از بانكهای عامل كشور .
 7. سه ردیف اخر كه با رنگ ابی مشخص گردیده معمولاً در رابطه با شركتهای متقاضی اخذ كارت الزام خواهد داشت.

ب) اشخاص حقیقی غیرایرانی

 1. داشتن كلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای" برگ پایان خدمت نظام / معافیت.
 2. داشتن پروانه كار و اقامت معتبر .

شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی

در راستای بهبود محیط کسب و کار و تسهیل فرآیند فعالیت اقتصادی بدین وسیله به جهت تسهیل شرایط و فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی و وحدت رویه،بخشنامه شماره152207/100 مورخ03/02/1393 سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان البرز به شرح ذیل اعلام می گردد:

الف-شرایط احراز اهلیت و معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت برای متقاضیان صدور کارت بازرگانی:

1- داشتن حداقل سه سال سابقه کارت بازرگانی اعم از متصل یا منفصل برای افرادی که بیش از دو سال کارت خود را تمدید نکرده اند به عنوان سابقه فعالیت بازرگانی محسوب ��ی شود.

2- ارائه مدارک مثبته مبنی بر مبادرت به امور بازرگانی داخلی یا خارجی که نشان دهنده سه سال فعالیت متقاضیان باشد،نظیر یکی از موارد ذیل:

2/1-ارائه تائیدیه مبنی بر سه سال همکاری در امور بازرگانی در بنگاه های اقتصادی و تجاری معتبر(اشخاص حقیقی و حقیقی)

با ارائه گواهی مربوطه مانند:

 1. حکم کارگزینی مبنی بر تائید تصدی مدیریت عامل،عضو هیئت مدیره،میریت بازرگانی یا فروش.
 2. حکم کارگزینی یا ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی مبنی بر تصدی کارشناس امور بازرگانی و یا سایر فعالیت های مرتبط.

2/2-ارائه اظهارنامه مالیاتی.

2/3-ارائه پروانه کسب معتبر به نام متقاضی در زمینه های مرتبط که از تاریخ صدور آن حداقل سه سال گذشته باشد.

2/4-داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت فعال،به صورت متصل یا منفصل در تشکل های اقتصادی با تائید تشکل مربوطه.

2/5-ارائه مجوز صنعتی ماخوذه از وزارت صنعت،معدن و تجارت ویا سایر گواهی های فعالیت از وزارتخانه ها و مراجع ذیربط.

2/6-داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط اعم از داخلی یا خارجی(مدیریت بازرگانی،علوم اقتصادی،حقوق،امور گمرکی،صنعتی و تولید).

2/7-سایر موارد به تشخیص کمیسیونی متشکل از دو نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی و یا اتاق تعاون ذیربط حسب مورد و رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان.

ب) شرایط احراز محل کسب متناسب اعم از ملکی یا استیجاری :

1-برای کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی برخورداری از محل کسب متناسب اعم از مسکونی،تجاری و اداری بنا به احراز اتاق ها قابل پذیرش می باشد.

تبصره 1-سند ملکی محل کار متقاضی اشخاص حقیقی و دفتر مرکزی اشخاص حقوقی باید قابل شناسایی و مورد تائید اتاق های بازرگانی،تعاون و یا تشکل های اقتصادی مرتبط باشد.

تبصره2-در صورت استیجاری بودن ملک و متناسب بودن ملک مورد اجاره برای محل کار،تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی و یا بنگاه معاملات ملکی معتبر و دارای کد رهگیری سامانه املاک و مستغلات الزامی است.

تبصره3-چنانچه سند مالکیت محل کسب به نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی باشد،تنظیم اجاره نامه عادی،در این خصوص کافی به مقصود می باشد.

2-صدور و تمدید آن دسته از متقاضیان کارت بازرگانی که نسبت به اجاره نمودن کمتر از شش دانگ و یا یک سهم از چند سهم از یک ملک اقدام نمایند(به عنوان مثال یک باب اتاق) با رعایت سایر مقررات و شرایط و مشروط به اینکه قابل شناسایی باشد،بلامانع است.

3-صدور کارت بازرگانی مربوط به اجاره نامه های بنگاهی یا محضری آپارتمان هایی که هنوز سند تفکیکی آن صادر نشده است و همچنین تمدید آن برای یک نوبت بلامانع می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کارت بازرگانی در کرج شما میتوانید با مشاوران متخصص و مجرب ثبت آراکس درارتباط باشید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

سرمشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • پوریا احمدی

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امیر بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس می باشد.