اخذ کارت بازرگانی در کرج

کارت بازرگانی در کرج

اخذ کارت بازرگانی در کرج

ما در این مقاله تلاش برآن داریم تا درباره ی اخذ کارت بازرگانی در کرج مطالبی را به متقاضیان محترم ارائه نماییم. مقاله را بخوانید و در صورت مواجه شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

کارت بازرگانی در قوانین ایران برای واردات و صادرات کالا برای تاجران ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

ثبت شرکت بازرگانی در کرج

اشخاصی که تمایل دارند شرکت بازرگانی ثبت کنند و اطلاعات لازم و کافی در این زمینه را ندارند می توانند به مقاله ثبت شرکت بازرگانی مراجعه کنند و اطلاعات لازم در این زمینه را کسب کنند.

صدور کارت بازرگانی موکول به آن است که بازرگانان موسسه و یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشد. در شرکت‌های تجارتی کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیر مسئول شرکت صادر می‎شود.

بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می‎نمایند باید طبق فرم‌های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.

صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله متقابله است. یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می‎شود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.

یکی از خدمات گروه ثبت آراکس در دسته خدمات بازرگانی، اخذ، تمدید و یا ابطال کارت بازرگانی است. تشریفات صدور کارت بازرگانی در اداره کل ثبت شرکتها و مالیکت صنعتی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت می گیرد.

اخذ کارت بازرگانی در کرج

یكی از مدارك اصلی كه در رابطه با مبحث واردات / صادرات كالا الزام داشته و جزو یكی از اركان اساسی این مقوله می باشد ( كارت بازرگانی ) است كه توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توسط مركز و یا شهرستانها به نام متقاضیانی كه واجد شرایط باشند صادر می گردد.

كارت بازرگانی ،مجوزی است كه به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .

بر اساس مقرراتی كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگانی از تاریخ صدور یكسال می باشد .

تمدید كارت بازرگانی با ارائه مدارك لازم برای برای مدت مذكور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت بازرگانی در کرج

الف- اشخاص حقوقی

 • کامل نمودن فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی.
 • ارائه دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.
 • اصل و رونوشت گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها.
 • ارائه دو رونوشت تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی.
 • ارائه دو رونوشت از اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص و سهامی عام.
 • ارائه دو رونوشت از روزنامه رسمی در مورد تاسیس و تغییرات شرکت.
 • ارائه دو رونوشت از اساسنامه شرکت.
 • ارائه اصل و رونوشت گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل.
 • ارائه دو رونوشت از همه صفحات شناسنامه مدیرعامل(حداقل سن۲۳ سال تمام) و رویت اصل آن بانضمام دو سری رونوشت کارت ملی مدیر عامل.
 • ارائه چهار قطعه عکس۴* ۶ مدیر عامل (جدید،تمام رخ،ساده)
 • ارائه دو رونوشت از کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن.
 • فرم  کامل شده مشخصات بازرگانی.
 • اصل و رونوشت گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت فرم ( د )
 • اصل و رونوشت فرم تعهدنامه اخذ کارت بازرگانی و تصدیق امضاء مدیرعامل به وسیله دفاتر اسناد رسمی.
 • دوسری رونوشت از همه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار.

ب-  اشخاص حقیقی

 • فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی کامل شود.
 • ارائه دو رونوشت از اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد.
 • اصل و رونوشت گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها.
 • اصل و رونوشت فرم بانک مبنی برحسن اعتبار بانکی.
 • اصل و رونوشت گواهی عدم سوء پیشینه.
 • دوسری کامل رونوشت از همه صفحات شناسنامه (حداقل سن۲۳ سال تمام) و رویت اصل آن ودوسری رونوشت از کارت ملی.
 • ارائه چهار قطعه عکس۴* ۶ (جدید،تمام رخ،ساده)
 • دو رونوشت کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن.
 • فرم مشخصات بازرگانی کامل شود.
 • اصل و رونوشت فرم تعهدنامه اخذ کارت بازرگانی و تصدیق امضاء متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی ( فرم د)
 • دوسری رونوشت از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار (اجاره نامه بنگاهی،کپی سند مالکیت،رضایت نامه از مالک)
کارت بازرگانی در کرج

کارت بازرگانی در کرج

کاربردهای کارت بازرگانی در کرج

 • ثبت سفارش و ترخیص كالا.
 • واردات از مناطق آزاد.
 • مبادرت به حق العمل كاری در گمرك.
 • صادرات کلیه کالاهای مجاز.

ضمناً داشتن كارت بازرگانی برای واردات / صادرات الزامی بوده كه حین ثبت سفارش كالا جزو مداركی است كه توسط بانكها از متقاضی اعتبار درخواست می گردد .

صدور کارت بازرگانی در کرج

برای
صدور و اخذ كارت بازرگانی در کرج دائم باید از طریق اداره كل ثبت شركتهای محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتی و گواهی پلمپ دفاتر نمود و سپس به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مركز استان محل فعالیت بر حسب مورد مراجعه نمود .

پس از تكمیل پرونده و امضا كارت در اتاق مربوط جهت تایید نهایی به اداره كلبازرگانی استان مربوطه مراجعه كرد . كارت بازرگانی شركت های خارجی جهت تایید به اداره كارت بازرگانی وزارت ارسال می شود .

به موجب تصویبنامه شماره 80163/ت/68663 مورخ 1376/12/17 شركتهای تعاونی باید كارت بازرگانی خود را از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند .

شرایط اخذ كارت بازرگانی در کرج

الف) اشخاص حقیقی ایرانی

 • داشتن حد اقل 21 سال تمام .
 • برگ پایان خدمت نظام و یا برگ معافیت برای اقایان .
 • داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دونفر از دارندگان كارت بازرگانی و یا داشتن مدرك مجوز تولید صادره یكی از وزارتخانه متبوع .
 • داشتن محل كسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملكی / استیجاری .
 • داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی .
 • داشتن حساب جاری معتبر نزد یكی از بانكهای عامل كشور .
 • سه ردیف اخر كه با رنگ ابی مشخص گردیده معمولاً در رابطه با شركتهای متقاضی اخذ كارت الزام خواهد داشت.

ب) اشخاص حقیقی غیرایرانی

 • داشتن كلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت نظام / معافیت.
 • داشتن پروانه كار و اقامت معتبر .

 

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با ثبت آراکس تماس حاصل نمایید.

There are no comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart