اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .

کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.

در کنار راهمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره کداقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کداقتصادی

 • کپی برابر اصل از کلیه مدارک ثبتی شرکت شامل اساسنامه،شرکتنامه و تقاضانامه(برای شرکتهای با مسئولیت محدود) و اظهارنامه(برای شرکتهای سهامی خاص)
 • اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی،
 • کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره،
 • گواهی امضاء در دفترخانه اسناد رسمی،
 • تکمیل دفترچه مشخصات شرکت و مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز
 • درصورت تشکیل پرونده توسط وکیل اصل وکالتنامه وکیل با مهر و امضای شرکت

پس از ارائه مدارک فوق به مسئول مربوطه و ارجاع پرونده به کارشناس مالیاتی فرم درخواست کداقتصادی را نیز تکمیل وضمیمه پرونده مالیاتی مینمائید. بعد از تائید کارشناس (معمولاً تا یک هفته از زمان تحویل پرونده )برگه معمولی شماره اقتصادی را میتوانید از کارشناس دریافت نمائید.

تذکر: کارت اقتصادی به آدرس شرکت یا مکانی که طبق آن تشکیل پرونده گردیده پست میگردد.

اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی

کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند. قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد.

تعیین حوزه مالیاتی و کد اقتصادی

«تعیین حوزه مالیاتی» در ذیل به توضیحاتی در این باره می پردازیم :

پس از اینکه یک شرکت ثبت شده و آگهی تاسیس آن شرکت صادر می شود، باید حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ صدور آگهی به اداره مالیات مراجعه و در آنجا اقدام به تعیین حوزه مالیاتی نموده و پرونده تشکیل دهد و سپس کد اقتصادی دریافت نماید. بدیهی است تشکیل پرونده مالیاتی از چهار نظر بسار مهم است :

الف) وقتی یک شرکت تشکیل می شود، بدون داشتن پرونده مالیاتی نمی تواند کد اقتصادی بگیرد، لذا شرکت نمی تواند با جایی قرارداد ببندد و شروع به فعالیت کند.

ب) بدون داشتن پرونده مالیاتی، شرکت نمی تواند در پایان سال مالی، اظهارنامه مالیاتی فعالیت یا عدم فعالیت خود را به اداره دارایی تسلیم کند که این خود ممکن است باعث مشکلات مالیاتی برای شرکت گردد.

ج) چنانچه شرکت در موعد مقرر نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام ننماید، مشمول جرائم مربوطه خواهد بود که مقدار و شرایط آن در "قانون مالیات های مستقیم" ذکر گردیده است.

د) و بالاخره اینکه داشتن کد اقتصادی برای هر فعالیتی الزامی است.

شرایط اخذ کد اقتصادی

هرنوع شخصیت حقوقی بعداز مرحله ثبت شرکت تا دو ماه زمان داردبرای اینکه در اداره دارایی مربوطه تشکیل پرونده مالیاتی دهد و حوزه مالیاتی و ممیز خود را تعیین کند که براساس نوع فعالیت حوزه مالیاتی مشخص می گردد و اگر در بازه زمانی دو ماه تشکیل پرونده انجام شود 1000*2 مبلغ سرمایه را واریز به اداره دارایی دارد بعد از گذشت دوماه اگر شرکت اقدام ننماید برای تشکیل پرونده سه برابر میزان فوق را به عنوان جریمه باید پرداخت نمایند یعنی1000*6سرمایه اولیه شرکت را باید واریز نماید.

برای تشکیل پرونده مالیاتی در مرحله اول نیاز به یکسری مدارک است در صورت ارائه مدارک مورد نیاز به موسسه حقوی آرکس از ابتدا کار در اداره دارایی توسط موسسه آرکس پیگیری می شود و پس از آن از اداره مربوطه کداقتصادی 12 رقمی برای شرکت اخذ می گردد. به دلیل اشباع تعداد شرکت ها در اداره ثبت و اداره دارایی ، علاوه بر کد اقتصادی 12 رقمی کد اقتصادی 16 رقمی برای شرکت ها در نظرگرفته شده که مودیان پس از دریافت کد اقتصادی 12 رقمی پیش ثبت نام اولیه در خصوص اخذ کد اقتصادی 16 رقمی را انجام می دهند و پس از تایید اولیه و گذراندن 45 مرحله نامه محرمانه ای حاوی نام کاربری و کلمه عبور برای مدیرعامل یا شخصی که در شرکت حق امضا دارد به آدرس دفتر مرکزی شرکت ارسال می گرددکه باآن نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه اداره دارایی می شود و اطلاعات را تکمیل و نهایی نماید و در صورت تایید نهایی توسط اداره دارایی کد اقتصادی برای شخصیت حقوقی صادر می گردد.

پیشنهاد ما به هموطنانی که فعالیت اقتصادی خود را آغاز نموده اند اینست که هرچه سریعتر به تشکیل پرونده های مالیاتی و اخذ کد اقتصادی خود اقدام نمایند تا مشمول بخشودگی های مالیاتی شده و با آسودگی خاطر بیشتری در مراودات مالی و اجتماعی حضور یابند و همانطور که در مطالب فوق ذکر شد مهلت اقدام قانونی جهت تشکیل پرونده های مالیاتی و اخذ کد اقتصادی تنها دوماه از تاریخ تاسیس شرکت و موسسه است و در غیر اینصورت جریمه مالیاتی تا سه برابر میزان اولیه خواهد بود .لذا در این مدت دوماهه جهت پیشگیری از اتلاف وقت و متوقف ماندن مراحل اداری و اجرایی با کارشناسان ثبت آراکس در ارتباط باشید.

شما عزیزان در نقاط مختلف کشور که علاقمند به کسب اطلاعات در زمینه های مختلف ثبتی و حوزه های مربوطه هستید می توانید ضمن مطالعه ی محتوای سایت موسسه حقوقی آراکس بصورت تلفنی و یا حضوری از مشاوره های رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید.

اشخاص مشمول مالیات

مطابق قانون مالیاتهای مستقیم هرنوع در آمدی مشمول پرداخت مالیت است مگر اینکه معافیت از پرداخت مالیات برای شخص یا گروهی در قانون پیش بینی شده باشد . از این رو در ماده 1 این قانون آمده است :

ماده 1– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

مطابق قانون مالیاتهای مستقیم هرنوع در آمدی مشمول پرداخت مالیت است مگر اینکه معافیت از پرداخت مالیات برای شخص یا گروهی در قانون پیش بینی شده باشد . از این رو در ماده 1 این قانون آمده است :

ماده 1– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند:

 1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.
 2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
 3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کند.
 4. هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
 5. هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها می گردد) از ایران تحصیل می کند.

لذا تا در قانون موارد معافیت از پرداخت مالیات پیش بینی نشده باشد نمی توان به این تصور که فعالیت ما مشمول مالیات نیست نسبت به تنظیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نکرد. از این رو ماده 2 قانون مذکور بیان می دارد :

ماده 2– اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند:

 1. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
 2. دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تأمین می شود.
 3. شهرداری ها

تبصره 1– شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه های مذکور در بندهای فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن ها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره 2– درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی وسایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مزبوز طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 3– معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است.

اطلاعات مفید جهت اخذ کد اقتصادی

محل فعالیت تجاری

محل فعالیت تجاری به یک واحد شغلی اطلاق می‌گردد که آن محل از طرف شهرداری یا مراجع قانونی دیگر به عنوان محل فعالیت اقتصادی شناخته شده و فعالیت مربوط در آن جواز کسب و یا بدون جواز انجام می‌شود؛ مانند دفتر پیمانکاری یا واسطه‌ها یا شغل‌های مشابه که فعالیت با مجوز همراه نیست و داروخانه‌ها و یا برخی دیگر از مشاغل که محل فعالیت الزاما همراه مجوز کسب است، این محل به صورت تطعی یا اجاره در اختیار مودی است.

وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی (نظارت و پیگیری)

پس از دریافت مدارک از حوزه باید آنها را به صورت طبقه‌بندی شده به همراه فهرست از طریق رابط یا پست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در تهران ارسال نمایید.
طبقه‌بندی مدارک بر اساس حوزه‌های مالیاتی، تفکیک مدارک مؤدیان دارای شماره اقتصادی و بدون کد اقتصادی از جانب ادارات مذکور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال می‌گردد. نظر به اهمیت مسئولیت رابط‌ها انتخاب این افراد از اهمیت خاصی برخوردار است.

کارت اقتصادی اشخاص حقوقی

تغییرات مربوط به اشخاص حقیقی در کارت اشخاص حقوقی نیز وجود دارد. با این تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقی نیز درج خواهد شد. در صورت هماهنگی با خدمات ماشینی کارت اشخاص حقوقی بصورت لیزری صادر خواهد شد.

کارت اقتصادی اشخاص حقیقی

رنگ، شکل و مندرجات کارت جدید با کارت‌های قبلی تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودی، نام، نام‌خانوادگی، شماره اقتصادی، نشانی محل فعالیت تجاری و شماره حوزه مالیاتی مودی در آن درج خواهد شد.

نحوه درخواست کد اقتصادی

مؤیدی مالیاتی با بررسی شرایط مندرج در اطلاعیه منتشره در روزنامه‌های کثیر الانتشار و دستور العمل اجرایی ماده 85 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورت داشتن شرایط، فرم اطلاعات هویتی مربوطه را از روزنامه جدا می‌نماید و یا از فرم نمونه کپی می‌گیرد و پس از تکمیل قسمت مربوط به خود و الصاق یک قطعه عکس بر روی فرم هویتی به همراه سایر مرارک تحویل حوزه مالیاتی ذیربط نموده و رسید دریافت می‌دارد.

پس از رسیدگی، به مدارکی که ناقص باشد شماره اقتصادی تخصیص نمی‌یابد و مدارک و فیش بانکی مسترد نخواهد شد. در مورد اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی عمل می‌شود با این تفاوت که در صورت داشتن تغییرات باید فرم تغییرات اطلاعات هویتی نیز از طرف مؤدی تکمیل گردد. تشکیلات قانونی نیز در صورتی که دارای ذیحساب مستقل بوده و مورد تایید امور ذیحسابی‌ها باشد، می‌توانند با مراجعه به حوزه مالیاتی تکلیفی خود، درخواست کد اقتصادی نماید.

وظایف ادارات کل دارایی

1. ادارات کل مالیاتی موظفند فرم‌های هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به تعداد مورد نیاز تکثیر و جهت تکمیل آن در اختیار حوزه مالیاتی قرار دهند. قابل ذکر است فقط اشحاصی که فاقد شماره اقتصادی هستند فرم هویتی مربوطه را از حوزه مالیاتی دریافت می‌دارند.
2. ادارات کل مالیاتی موظفند آخرین دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون در وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به شماره 21567 ، 28/6/75 را تکثیر و در معرض رویت مؤدیان مالیاتی نصب نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی شما میتوانید در هر ساعت از شبانه روز با کارشناسان موسسه حقوقی و ثبتی آراکس در ارتباط باشید.

There are no comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart