تبدیل شرکت

تبدیل نوع شرکتها

آیا ممکن است شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص تغییر داد؟

طبق قوانین جدید نمی توان یک نوع شرکت را به نوع دیگر تبدیل کرد و اطلاعات ذیل برگرفته از مصوبات قدیمی است.

تبدیل شرکت : به معنای تبدیل قالب یک شرکت به قالبی دیگر و تغییر نوع آن شرکت است به عنوان مثال تبدیل شرکت مسئولیت محدود به شرکت سهامی خاص .

تبدیل شرکت به معنای تغییر عنوان و تبدیل شکل شرکت است که سبب از بین رفتن شخصیت حقوقی آن شرکت نمی گردد و نیاز به تاسیس مجدد آن شرکت نمی باشد.

 • روند تبدیل شرکت

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص و بالعکس

تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود

به منظور تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و رضایت خود را پس از تشکیل جلسه در این مورد کتبا اعلام نمایند. به همین منظور صورتجلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود باید در مجمع به امضا همه اعضای هیات مدیره رسیده و در اساسنامه شرکت مسئولیت محدود به همراه امضا شرکا قرار گیرد . هم چنین اصل روزنامه رسمی که آگهی دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در آن درج شده است به انضمام صورتجلسه و اساسنامه به اداره ثبت شرکتها تحویل شده و پس از دفتر نویسی آن و امضا نماینده رسمی شرکت در اداره ثبت شرکت سهامی خاص به شرکت مسئولیت محدود تبدیل می گردد.

تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص

مدارک مورد نیاز برای تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص عبارت است از :

اظهارنامه در دو برگ , اساسنامه در دو جلد , گاهی افتتاح حساب بابت واریز 35% از سرمایه اولیه شرکت , رونوشت مدارک شناسایی همه اعضا , صورتجلسه مجمع موسسین و هیات مدیره.

پس از تهیه مدارک فوق نماینده قانونی شرکت با مراجعه به اداره ثبت , تسلیم مدارک و پراخت وجوه مربوطه دفاتر ثبت را امضا کرده و با این اقدام شرکت مسئولیت محدود به سهمی خاص تغییر پیدا می کند.

اطلاعاتی در رابطه با تبدیل شرکت

تبدیل شرکت به معنای تغییر نوع و ماهیت شرکت می باشد مانند تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود و یا برعکس.
تبدیل شرکت به مثابه تغییر شکل آن است و این تغییر شکل شرکت سبب زایل شدن شخصیت حقوقی آن نمی گردد.
• مدارک مورد نیاز برای تبدیل شرکت
• مراحل تبدیل شرکت
• تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص و تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود
• تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود
• تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود
تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود
به منظور تبدیل شرکت سهامی خاص به مسئولیت محدود باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل گردد و اعضا موافقت خود را با تبدیل شرکت در این جلسه با امضاء صورتجلسه اعلام نمایند. وسپس صورتجلسه ضمیمه جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود گردیده و به همراه کپی مدارک شناسایی کلیه شرکا و اصل آگهی دعوت از مجمع فوق العاده به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد و پس از ثبت در دفاتر و امضاء ذیل ان توسط نماینده شرکت مربوطه شرکت سهامی خاص تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود می گردد..
تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص
جهت تبدیل شرکت مسئولیت محدود به سهامی خاص مدارک ذیل باید به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد:
اظهار نامه در دوبرگ به علاوه دو جلد اساسنامه و گواهی افتتاح حساب بانکی مربوط به بر پرداخت 35% از سرمایه تعهدشده و نیز فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسان شرکت سهامی خاص و نیز صورتجلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره
پس از ارائه مدارک فوق به اداره ثبت شرکتها و امضا ذیل دفاتر مراحل قانونی فرآیند تغییر نوع شرکت یا تبدیل آن به پایان می رسد.

 

سرعت و دقت بالا

سرمشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • پوریا احمدی

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امیر بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس می باشد.