تغییرات شرکت سهامی خاص و ثبت آن

تغییرات شرکت سهامی خاص و ثبت آن

بر اساس نوع تغییرات روش های ذیل برای انجام تغییرات دنبال می گردد :

مجمع عمومی فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص

تصمیمات مربوط به تغییر نام، تغییر آدرس، تغییر مفاد اساسنامه، الحاق به موضوع شرکت ، ورود و خروج اعضا، ادغام و انحلال شرکت سهامی خاص در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می گردد.

مجمع عمومی عادی

انتخاب اعضای هیات مدیره و بررسی صورت حساب های مالی نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی دارد.

صورت جلسه هیات مدیره

جهت اعمال تغییرات هیات مدیره ، انتخاب مدیر عامل جدید و گزینش دارندگان حق امضای انعقاد جلسه هیات مدیره و تنظیم صورتجلسه آن الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

روزنامه رسمی تاسیس و نیز روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت ، فتوکپی مدارک شناسایی صاحبان سهام ، کلیه مدارک ثبتی شرکت ، صورتجلسه تغییرات شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

در وهله نخست باید آگهی دعوت از مجمع ثبت گردد و سپس با امضا صورتجلسه تغییرات توسط اعضا و صاحبان امضا ، صورتجلسه مزبور به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد.

مدت زمان لازم ثبت شرکت

مدت زمان مورد نیاز جهت ثبت تغییرات تقریبا 15 روز کاری خواهد بود. .

البته باید به این نکته توجه داشت که : بعضی صورتجلسات مکمل صورتجلسات دیگر می باشد، به عنوان مثال برای ورود و خروج سهامدار ابتدا ورود سهامدار در روزنامه درج شده وسپس صورتجلسه خروج عضو دیگر به اداره ثبت ارسال می گردد.

توضیحات تکمیلی در خصوص تغییرات شرکت سهامی

با توجه به اینکه تغییرات در شرکت خصوصی نسبت به نوع شرکت متفاوت می باشد اما در اینجا به سه مبحث کلی تغییرات در مجمع عمومی فوق العاده , مجمع عمومی عادی و هیات مدیره می پردازیم .

مجمع عمومی فوق العاده :

در این مجمع نسبت به تغییر نام شرکت , تغییر آدرس آن , مفاد اساسنامه , الحاق به موضوع , ورود و خروج اعضا , تبدیل شرکت , ادغام و انحلال تصمیم گیری می شوذ .

تغییرات مبتنی بر تصمیم در مجمع عمومی عادی :
انتخاب اعضای هیئت مدیره و بررسی حسابهای مالی مربوط به این مجمع می باشد.

تغییرات هیات مدیره :

تغییرات هیات مدیره در صورتجلسه آن قید می گردد. انتخاب مدیر عامل و دارندگان امضای مجاز نیز طی این صورت جلسه انجام می شود.

خلاصه مراحل انجام کار

  • اقدام برای انتشار آگهی
  • تنظیم صورتجلسات و امضای ذیل آن توسط سهامداران , بازرسان و مدیران
  • ( براساس نوع صورتجلسه )
  • ارائه صورتجلسه به اداره ثبت

هزینه انجام تغییرات

هزینه ثبت تغییرات با توجه به نوع صورتجلسه مجمع عمومی عادی , فوق العاده و هیات مدیره متغیر است.

There are no comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart