تنظیم طرح توجیهی در سنندج

معرفی طرح توجیهی در سنندج

گزارش توجیهی معادل واژه انگلیسیFeasibility Study  می باشد و عبارتست از گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی در سنندج مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا و در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت به مصرف کنندگان میانی و یا نهایی می گردد. یک طرح ممکن است شامل احداث یک کارخانه تولیدی و یا افزایش یک خط تولید به خطوط تولید یک کارخانه موجود و یا تأسیس یک شرکت خدماتی رفاهی باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.

بخشهای طرح توجیهی در سنندج :

بطور معمول یک گزارش توجیهی از بخش های مختلف زیر تشکیل یافته است.

بخش اول- مطالعات بازار: معادل واژه انگلیسی Market Study بوده که جنبه های مختلف بازار محصولات و یا خدمات پیش بینی شده برای طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف و سایر موارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

بخش دوم- توجیه پذیری فنی: معادل واژه انگلیسی Technical Feasibility می باشد که در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله دانش فنی مورد استفاده، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و ساختار اجرائی آن را مورد مطالعه قرار می دهد.

بخش سوم- تجزیه و تحلیل مالی: معادل واژه انگلیسی Financial Analysis می باشد که در آن شاخص های مختلف مالی و سودآوری طرح با استفاده از اطلاعات بخش های قبلی گزارش و براساس اصول و استانداردهای اقتصاد مهندسی بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و براساس آن شاخص ها در خصوص اجرا و یا عدم اجرای طرح تصمیم گیری می شود.

 نخستین مرحله از فرایند بررسی توجیه پذیری هر طرحی مربوط به مطالعات بازار آن می باشد. هر طرحی با توجه به ماهیت آن دارای محصولات یا خدمات (که در حالت کلی محصول نامیده می شود) گوناگونی می باشد که هدف از اجرای آن طرح، ارائه محصول به بازار مصرف است. براین اساس پس از شناسایی بازارهای مصرف محصول و تعیین بازار هدف مورد نظر بایستی به بررسی همه جانبه این بازار اهتمام ورزید. مهم ترین مواردی که در مطالعات بازار طرح ارائه می گردد شامل تعیین آمار مربوط به میزان تولید، واردات، صادرات و مصرف محصول مورد نظر در طی سالهای مختلف در کشور و همچنین پیش بینی این موارد در طی سالهای آتی می باشد.

پیش بینی تقاضا به عنوان یکی از مهمترین ارکان مطالعه بازار می باشد. بطوریکه با استناد به پیش بینی های انجام شده تحلیل وضعیت آینده صنعت مورد بررسی صورت می پذیرد. روش های مختلفی برای پیش بینی تقاضا در سالهای آتی وجود دارد که انتخاب روش مورد نظر متأثر از دو عامل زیر می باشد.

 1.     نوع محصول به لحاظ مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای بودن

 2.     آمار و اطلاعات در دسترس

آشنايي با انواع طرح هاي توجيهي در سنندج :

يک طرح توجيهي، همان طور که از نامش پيداست، براي توجيه نمودن سرمايه گذار (اعم از بانک، سازمان، شرکت و يا شخص) تنظيم مي شود و هرچه دقيق تر نوشته شود؛ سرمايه گذار، راحت تر مي تواند تصميم بگيرد که آيا اين طرح مي تواند خواسته هاي او را برآورده کند يا خير؟

در تنظيم يک طرح توجيهي بايد سعي نمود واقعيت ها را بيان کرد و تمامي داده ها با منبع و مرجع معتبر ارايه گردد و همچنين تا حد امکان، از فرضيات نادرست دوري جست.

طرح توجيهي قابل عرضه توسط موسسه حقوقی و ثبتی آراکس در دو قالب ارايه مي گردد:

1- طرح ايجاد

«طرح ايجاد» به طرحي گفته مي شود که براي يک واحد توليدي که هنوز راه اندازي نشده، نگاشته مي شود. در تنظيم اين نوع طرح از اصطلاحات «موجود» و «مورد نياز» استفاده مي شود.

2- طرح توسعه

«طرح توسعه» به طرحي گفته مي شود که براي يک واحد توليدي داراي پروانه بهره برداري، نگاشته مي شود. اين طرح براي توسعه يک واحد توليدي، اعم از افزايش ظرفيت يا افزودن خط توليد جديد، مي تواند کاربرد داشته باشد.

طرح هاي توسعه معمولاً در پرداخت وام در اولويت قرار دارند. دليل آن مي تواند وجود توانايي براي بازپرداخت وام باشد. در اين نوع طرح ها از اصطلاحات «موجود» و «پس از توسعه» استفاده مي گردد.

مراحل تدوين طرح توجيهي در سنندج :

مراحل تنظيم طرح توجيهي به 22 بخش مجزا به شرح زير خواهد بود :

1- مقدمه (چه مواردي در مقدمه مي آيد)

2- خلاصه ي بررسي هاي اوليه (موقعيت يابي طرح)

3- مشخصات مجري طرح

4- مشخصات طرح

5- مشخصات مجوزهاي قانوني اخذ شده

6- خلاصه برآورد مالي طرح

7- برآورد سرمايه ي ثابت

8- برآورد هزينه­ي نگهداري و تعميرات طرح

9- برآورد هزينه­ي استهلاک طرح

10- برآورد سرمايه ي در گردش طرح

11- برآورد هزينه هاي پيش بيني نشده ي توليد

12- مشخصات محصول، فرآيند و روش توليد محصول

13- برآورد هزينه­هاي سرمايه گذاري کل طرح

14- نحوه ي سرمايه گذاري

15- هزينه ي تسهيلات مالي

16- پيش بيني مالي طرح پس از شروع بهره برداري

17- قيمت تمام شده ي محصول

18- برآورد سود و زيان ساليانه ي طرح

19- محاسبه ي نقطه ي سر به سر (در 100 درصد راندمان)

20- محاسبه ي ساير نسبت هاي مالي

21- برنامه ي زمانبندي اجراي طرح

22- تجزيه و تحليل طرح

در ادامه روش هاي مختلف پيش بيني تقاضاي محصول در طي سالهاي آتي ارائه شده است.

1- روش روند گذشته يا تداوم روند قبلي

در اين روش با فرض اين که روند تغيير پارامتر موردنظر درآينده، مشابه روند سالهاي گذشته خواهد بود، از رشد متوسط سالهاي قبل جهت پيش بيني ميزان پارامتر استفاده مي شود. مزيت اصلي اين روش سهولت استفاده از آن مي باشد، اما نبايد اين نکته را از ذهن دور نگاه داشت که در بسياري از موارد، صرف استناد به روند سالهاي گذشته مي تواند گمراه کننده باشد. زيرا تغييرات و تحولات تکنولوژيکي، فرهنگي و سليقه اي و تحولات جمعيتي باعث تأثير در روند تغيير پارامتر مورد نظر خواهد شد.

2- روش سطح مصرف يا مصرف سرانه

در اين روش که بطور عمده جهت پيش بيني تقاضاي محصول در سالهاي آتي استفاده مي شود، متوسط نرخ رشد مصرف سرانه در سالهاي گذشته محاسبه مي شود. پيش بيني تقاضا با لحاظ کردن متوسط نرخ رشد سرانه و نرخ رشد جمعيت بدست مي آيد.

Xn = A (1 + P)n C (1 + R) n

 که در آن:

A  جمعيت کنوني

P   نرخ رشد جمعيت

n   سال مورد محاسبه

C   مصرف سرانه در سال پايه

R   نرخ رشد مصرف سرانه

X    تقاضا

روش فوق زماني استفاده مي شود که امکان استناد به شاخص مصرف سرانه در مطالعه وجود داشته باشد.

3- روش ضريب مصرف

اين روش پيش بيني تقاضا براي کالاهاي واسطه اي که از آنها براي توليد کالاي ديگر استفاده مي شود، مناسب مي باشد. بطوري که با در اختيار داشتن ضريب مصرف محصول مورد بررسي در بخش هاي مصرف کننده محصول و پيش بيني توليد کالايي که از محصول مورد بررسي استفاده مي نمايد مي توان به تقاضاي محصول مورد بررسي دست يافت. روش فوق در مواردي که امکان تعيين ضريب مصرف محصول فراهم باشد و همچنين امکان پيش بيني توليد کالاي مصرف کننده محصول در سالهاي آينده فراهم باشد، مناسب مي باشد.

4- فرايند مارکو (Markov Process)

 در اين روش با استفاده از نظرسنجي، براي کالاهاي جديد يا نوع خاصي از کالاهاي موجود که نيازمند بررسي رفتار مصرف کنندگان محصول اعم از افراد يا گروههاي درآمدي و يا صنايع مصرف کننده محصول واسطه اي مي باشد مي توان از روش فرايند مارکو استفاده کرد. در اين روش از طريق پرسشنامه، مطالعه ميداني و يا مصاحبه مي توان به نظر سنجي پيرامون تقاضاي کالاي مورد بررسي پرداخت.

5- روش روند متغير

 در اين روش به دلايل تغيير در شرايط اقتصادي و اجتماعي و نيز تحول الگوهاي مصرفي ناشي از آنها، بررسي روند تغييرات مصرف يک کالاي معين برحسب مورد در ارتباط با تغيير درآمد ملي (يادرآمد سرانه) و يا هريک از اجزاي تشکيل دهنده آن نظير سرمايه گذاري ملي (دولتي، خصوصي) مصرف ملي (دولتي، خصوصي) و ... و يا اعتبارات خاص برنامه اي و بودجه خانوار انجام مي شود. مقادير پيش بيني شده براي درآمد ملي و يا هرکدام از پارامترهاي فوق را به ترتيب از گزارش هاي مربوط به برنامه هاي عمراني بودجه دولت، بانک مرکزي و ساير سازمان هاي ذيربط دولتي و ملي مي توان تهيه نمود.

در اين روش براي تحليل ارتباط و مقايسه بين روند مصرف کلاي مورد بررسي يا روند تغييرات درآمد ملي و يا هر پارامتر ديگر و طريق تناسب ساده و با رابطه همبستگي (Regression) استفاده مي شود. در روش تناسب ساده چون ميزان روند تغييرات مصرف کالا و روند تغيير پارامتر انتخابي در دوره گذشته معلوم هستند لذا با معلوم بودن روند آينده پارامتر انتخابي، ميزان روند تغييرات مصرف کالا در آينده برآورد خواهد شد. از رقم بدست آمده به همان شکلي که در روش قبلي ذکر شد براي پيش بيني ميزان تقاضاي محصول در آينده استفاده مي شود.

بررسي ميزان توليدات محصول شامل گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به توليدات شرکت هايي است که درحال حاضر درحال ارائه اين محصول مي باشند و در حالت کلي بعنوان رقيب محسوب مي گردند. پس از تعيين ميزان عرضه محصول که برابر توليد باضافه واردات مي باشد بايستي آمار و ارقام مربوط به شرکت ها و يا جمعيت مصرف کننده محصول مورد نظر بررسي و ارائه گردد تا از مقايسه ميزان عرضه و تقاضاي محصول، تعيين گردد که آيا محصول توليدي داراي بازارمصرف مي باشد و يا خير؟

درصورت اشباء بازار داخل کشور جهت ارائه محصول که نشانگر حضورتعداد زيادي از شرکت هاي مشابه و يا عدم وجود بازار مصرف داخلي مي باشد بايستي به صادرات محصول مورد نظر توجه داشت که براين اساس لازم است تا مطالعات بازار در سطح گسترده تري (جهاني) بررسي گردد. همچنين درصورت اشباء بازارجهاني و وجود رقباي بين المللي متعدد، تنها راه ممکن جهت حضور در اين بازار توليد محصول با کيفيت بسيار بالا و قيمت پايين و انجام فعاليات هاي بازرگاني و تبليغاتي در سطحي بسيار گسترده مي باشد.

نتيجه مطالعات بازار طرح توجيهي، پاسخگويي به سئوالات ذيل مي باشد:

::  آيا براي ارائه محصول توليدي، بازار مصرف مناسب و مطلوبي در داخل و يا خارج کشور وجود دارد؟

::  نحوه ورود به اين بازار چگونه است؟

::  کيفيت و کميت ارائه محصول به بازار مصرف بايستي داراي چه شرايطي باشد؟

::  چه پارامترهاي در بازار مصرف محصول تأثير گذار است؟

::  ريسک ورود به بازارهاي داخلي و خارجي به چه ميزان است؟

::  آيا در سالهاي آتي وضعيت بازار به همين منوال باقي خواهد ماند؟

توجيه پذيري طرح از لحاظ امکان اجراي آن در بخش توجيه پذيري فني گزارش توجيهي مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين بخش بررسي هاي اوليه اي که درخصوص نحوه اجراي طرح تحت عنوان فاز يک طراحي انجام گرفته ارائه مي گردد. طراحي فازيک داراي اطلاعات کلي مي باشد و حاوي اطلاعات بسيار ريز (Detail)  همانند آنچه در فاز دو طراحي است، نمي باشد. اين اطلاعات شامل مشخصات زمين محل اجراي طرح، دانش فني پروژه، ظرفيت، نحوه اجراي عمليات ساختماني، محوطه سازي و راه سازي، ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز توليدي، تأسيسات و ساير مواردي است که تحت عنوان هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري مدنظر قرار گرفته است.

کليه اطلاعات فني اجراي طرح در مراحل احداث و بهره برداري در اين بخش از گزارش توجيهي ارايه مي گردد. در اين بخش اطلاعات مربوط به هزينه هاي سرمايه گذاري که شامل هزينه هاي ثابت سرمايه گذاري، هزينه هاي قبل از بهره برداري و سرمايه در گردش مي باشد بايستي همراه با مستندات (Proforma) قابل ارائه در بانک و ساير نهادهاي مربوط ارائه و بررسي گردد. همچنين محاسبات مربوط به هزينه هاي ساليانه توليد که شامل هزينه هاي تأمين مواد اوليه، سوخت، پرسنلي، استهلاک، هزينه هاي تأمين مالي، هزينه هاي اداري و خدماتي و غيره مي باشد نيز در اين بخش ارائه خواهد گردد. در اين بخش زمان بندي و نحوه اجراي طرح بصورت کلي و مرحله به مرحله تشريح مي گردد. نتايج مذاکرات با ساير شرکت هايي که بعنوان تأمين کننده تجهيزات و پيمانکار ساخت و بهره برداري بخش هاي مختلف طرح مي باشند با مستندات مربوط در اين بخش ارائه مي گردد.

ارائه بررسي هاي فوق الذکر همراه با مدارک مستدل نشان دهنده امکان پذيري اجراي طرح از ديدگاه مسائل فني مي باشد.

 اطلاعات جمع آوري شده در بخش مطالعات فني طرح بعنوان خوراک بخش تجزيه و تحليل مالي گزارش توجيهي مي باشد و بر اين اساس بايستي بصورت کامل و دقيق محاسبه و ارائه گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تنظیم طرح توجیهی-امکان سنجی در استان کردستان با موسسه حقوقی و ثبتی آراکس در تماس باشید

سرعت و دقت بالا

سرمشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • پوریا احمدی

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امیر بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس می باشد.