ثبت تغییرات شرکت

تنظیم و ثبت تغییرات شرکت

پس از ثبت و تاسیس شرکت در مواردی ممکن است نیاز به ایجاد تغییراتی در شرکت داشته باشیم که در اینجا به تفسیر و شرح فرآیند ایجاد تغییرات و تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکتها می پردازیم. همچنین با توجه به اینکه تدوین و تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت ها کاملا تخصصی و فنی می باشد در صورت لزوم می توانید با مشاوران مجرب ثبت شرکت آراکس تماس حاصل نموده و از مشاوره های رایگان کارشناسان ما بهرمند گردید.

برخی از تغییرات شرکت

تبدیل شرکت ( آیامی توان یک شرکت را مثلا از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل کرد ؟ )

انحلال شرکت ( آیا انحلال کامل یک شرکت ممکن است؟ رسیدگی به امور مالیاتی، درصد سهام ها , سود و زیان و ... چه می شود؟ )

تغییر نام شرکت (چگونه می توانیم اسم شرکت خود را تغییر دهیم. چه عنوانهای دیگری می توانیم انتخاب کنیم ؟ )

تغییر آدرس شرکت (برای تغییر دادن آدرس شرکت به یک نقطه جدید چکار باید کرد؟ )

تغییر موضوع شرکت (شامل افزایش موضوع فعالیت شرکت و یا الحاق به موضوع آن )

افزایش و کاهش سرمایه، سهم الشرکه (افزایش و کاهش سرمایه بین اعضای شرکت و یا انتقال به شخص جدید )

نقل و انتقال سهام شرکت ( چگونگی واگذاری و نقل و انتقال سهام شرکت )

به طور معمول پس از ثبت شرکت اتفاقاتی پیش می آید که شرکا و صاحبان شرکت را ناچار به ایجاد تغییرات می کند.

رایج ترین نوع تغییرات شرکت را می توان اینگونه برشمرد: تغییر آدرس شرکت , تغییر موضوع و الحاق موضوع شرکت، نقل و انتقال سهام و ورود و خروج شرکا یا سهامداران. معمولا پس از ثبت شرکت وقایع گوناگونی رخ می دهد که باعث می شود صاحبان شرکت برای تغییر در شرکت اقدام کنند.

از متداول ترین تغییرات در شرکت ها، تغییر آدرس شرکت، تغییر موضوع و الحاق موضوع شرکت، نقل و انتقال سهام و ورود و خروج شرکا می باشد.

گروه وکلای آراکس اطلاعات لازم در مورد همه انواع تغییرات شرکت در کرج و چگونگی انجام آنها را در اختیار شما قرار می دهد.

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

وارد کردن اطلاعات شرکت برای ثبت تغییرات شرکت

 • استان مربوطه و مرجع ثبت آن ر انتخاب می کنید
 • شماره ثبت یا شناسه ملی را به انتخاب خود وارد می نمایید.

پس از ورود صحیح اطلاعات مرحله بعدی آغاز می شود .

🔷 اطلاعات جلسه

 • به منظور ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت اگر شماره ثبت وارد شده صحیح باشد به پرونده ثبت شرکت خود مراجعه کرده و تغییرات لازم را وارد می نمایید.
 • سامانه ثبت به طور اتوماتیک نام شرکت را به ثبت می رساند.
 • ثبت صورتجلسه تغییرات را انتخاب می کنیم ( مجامع عمومی عادی و فوق العاده هیات مدیره ،.............)و نصب جلسه (به حد نصاب رسیدن حضار برای تشکیل جلسه)
 • تاریخ جلسه و ساعت شروع جلسه (وارد کردن ساعت اتمام جلسه ضروری نیست )
 • محل تولددرخواست کننده تغییرات شرکت : ایرانی یا غیر ایرانی
 • مشخصات احراز هویت متقاضی ، شامل نام و نام خانوادگی و شماره ملی وی ( درضمن فرد متقاضی باید یکی از اعضا هیات مدیره و امضا کننده وکالتنامه وکیل باشد )
 • سمت متقاضی : اصیل
 • شماره همراه درخواست کننده باید شماره فردی باشد که پیگیر امور اجرایی است ( چون پیامکهای مربوط به پرونده از طریق همین شماره ارسال می شود )
 • نام امضا کننده دفاتر در این قسمت وارد می شود : نام و نام خانوادگی و شماره ملی ، ملیت وکیل ، وضعیت توکیل( با حق توکیل ) ، شماره وکالتنامه و تاریخ وکالتنامه .
 • کد پستی شرکت

برای ثبت تغییرات شرکت در کرج به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

🔷 گام بعدی

 • تصمیمات جلسه : تصمیمی که در جلسه اتخاذ شده را مشخص می کنید.

🔷 مرحله بعدی

 • تصدی اعضا و سهم الشرکه یا سرمایه هر یک را واردمی نمایید .
 • در وهله بعدی به تغییر اطلاعات شرکت می پردازیم:
 • لیست عناوین تصدی جدید اعضا شرکت را وارد می کنیم .

🔷 مرحله بعدی

 • ارتباط اشخاص :در این بخش اطلاعات مربوط به وکیل پرونده وارد می گردد.

🔷 گام بعدی

 • تایید یه اطلاعات وارد شده

🔷 مرحله بعدی

 • تایپ نمونه درست صورتجلسه تغییرات شرکت در کرج
 • و در نهایت ثبت نهایی تغییرات ودریافت شماره پیگیری

🔷 وظایف کارشناس اجرایی پرونده:

یک نسخه اصل از صورتجلسه به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی افراد حاضر در جلسه و وکالتنامه وکیل ویک نسخه از برگه ارجا پست می گردد.

ثبت صورتجلسه انتخاب مدیرعامل خارج از سهامداران

• ورود اطلاعات شرکت

استان و واحد ثبتی آن را انتخاب می کنید.

شماره ثبت یا شناسه ملی شرکت را درج می کنید.

پس از ورود اطلاعات وارد مرحله بعدی می شویم .

• اطلاعات جلسه

به منظور ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت اگر شماره ثبت وارد شده صحیح باشد به پرونده ثبت شرکت خود مراجعه کرده و تغییرات لازم را اعمال می کنید.

1. سامانه ثبت به طور خودکار نام شرکت را به ثبت می رساند.

2. صورتجلسه ثبت تغییرات را انتخاب می کنیم ( صورتجلسه مجمع عمومی عادی و مجمع فوق العاده, صورتجلسه هیات مدیره و...)و نصب جلسه (رسمیت یافتن جلسه با حضور اکثریت اعضا)

3. تاریخ جلسه و ساعت شروع جلسه (وارد کردن ساعت پایان جلسه ضروری نیست)

4. ملیت متقاضی ( ایرانی یا غیر ایرانی) انتخاب می شود .

5. مشخصات درخواست کننده ، من جمله نام و نام خانوادگی و شماره ملی وی ( ضمنا"فرد متقاضی باید یکی از اعضا هیات مدیره و امضا کننده وکالتنامه وکیل باشد).

6. سمت متقاضی : اصیل

7. شماره همراه درخواست کننده باید شماره فردی باشد که پیگیر امور اجرایی است ( چون پیامکهای مربوط به پرونده از طریق همین شماره ارسال می شود)

8. نام امضا کننده دفاتر در این قسمت وارد می شود : نام و نام خانوادگی و شماره ملی ، ملیت وکیل ، وضعیت توکیل( با حق توکیل ) ، شماره وکالتنامه و تاریخ وکالتنامه .

9. کد پستی شرکت

• مرحله بعدی

تصمیمات جلسه : تصمیمی که در جلسه اتخاذ شده را مشخص می کنید:

گزینش مدیران

• گام بعدی

ثبت تغییر اطلاعات شرکت:

نوع سرمایه :( سرمایه نقدی در نظر گرفته شده برای همه شرکت های مسولیت محدود انتخاب میشود و سپس تاریخ و مبلغ درج می گردد.)

• فرآیند بعدی

ورود اطلاعات افراد حاضر

:ثبت تغییرات اعضا شرکت را از طریق یکی از سه گزینه زیر انجام می دهیم:

جدید ( درصورت ورود شریک گزینش میشود.)

ویرایش ( در صورت تغییر تصدی این گزینه انتخاب می گردد)

حذف (در صورت خروج یکی از شرکای قدیمی انتخاب میشود)

پس از انتخاب یکی از موارد فوق از قسمت بارگذاری مشخصات اعضا به ترتیب افراد را واردمی کنید .اطلاعات مدیرعامل خارج از سهامدار را در قسمت بارگزاری اشخاص گزینه جدید اضافه می کنیم .

• مرحله بعدی

اطلاعات افراد حاضر:سمت افراد حاضر در جلسه به ترتیب وارد میگردد.

• گام بعدی

سهام اشخاص:سهام یا سهم الشرکه افراد تعیین می شود.

• گام بعدی

ارتباط اشخاص:در این قسمت اطلاعات وکیل پرونده مورد تایید قرار می گیرد.

• گام بعدی

تصدیق درستی اطلاعات

• مرحله بعدی

تایپ نمونه صحیح صورتجلسه به منظور ثبت تغییرات شرکت

در نهایت ثبت نهایی و دریافت کد پیگیری

امور محوله به کارشناس اجرایی پرونده:

یک نسخه اصل از صورتجلسه ثبت تغییرات در کرج به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی افراد حاضر در جلسه و وکالتنامه وکیل ویک نسخه از برگه ارجا توسط کارشناس برای پست ارسال می گردد.

ثبت صورتجلسه تغییرات افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

🔷 اطلاعات شرکت (فقط برای شرکت های ثبت شده در تهران )

استان و واحد ثبتی آن را انتخاب می کنید.

شماره ثبت یا شناسه ملی شرکت را درج می کنید.

پس از ورود اطلاعات وارد مرحله بعدی می شویم .

🔷 اطلاعات جلسه

به منظور ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت اگر شماره ثبت وارد شده صحیح باشد به پرونده ثبت شرکت خود مراجعه کرده و تغییرات لازم را وارد می نمایید.

سامانه ثبت به طور اتوماتیک نام شرکت را به ثبت می رساند.

صورتجلسه ثبت تغییرات را انتخاب می کنیم ( مجامع عمومی عادی و فوق العاده هیات مدیره ،.............)و نصب جلسه (به حد نصاب رسیدن حضار برای تشکیل جلسه)

تاریخ جلسه و ساعت شروع جلسه (وارد کردن ساعت اتمام جلسه ضروری نیست)

محل تولددرخواست کننده تغییرات شرکت : ایرانی یا غیر ایرانی

مشخصات احراز هویت متقاضی ، شامل نام و نام خانوادگی و شماره ملی وی ( درضمن فرد متقاضی باید یکی از اعضا هیات مدیره و امضا کننده وکالتنامه وکیل باشد).

سمت متقاضی : اصیل

شماره همراه درخواست کننده باید شماره فردی باشد که پیگیر امور اجرایی است ( چون پیامکهای مربوط به پرونده از طریق همین شماره ارسال می شود)

نام امضا کننده دفاتر در این قسمت وارد می شود : نام و نام خانوادگی و شماره ملی ، ملیت وکیل ، وضعیت توکیل( با حق توکیل ) ، شماره وکالتنامه و تاریخ وکالتنامه .

کد پستی شرکت

🔷 گام بعدی

تصمیمات جلسه : تصمیمی که در جلسه اتخاذ شده را مشخص می کنید:

افزایش سرمایه شرکت

🔷 گام بعدی

ثبت تغییر اطلاعات شرکت:

نوع سرمایه :( سرمایه نقدی در نظر گرفته شده برای همه شرکت های مسولیت محدود انتخاب میشود و سپس تاریخ و مبلغ درج می گردد.)

ورود اطلاعات افراد حاضر:

ثبت تغییرات اعضا شرکت را از طریق یکی از سه گزینه زیر انجام می دهیم:

جدید ( درصورت ورود شریک گزینش میشود.)

ویرایش ( در صورت تغییر تصدی این گزینه انتخاب می گردد)

حذف (در صورت خروج یکی از شرکای قدیمی انتخاب میشود)

پس از انتخاب یکی از موارد فوق از قسمت بارگذاری مشخصات اعضا به ترتیب افراد را واردمی کنید .اطلاعات مدیرعامل خارج از سهامدار را در قسمت بارگزاری اشخاص گزینه جدید اضافه می کنیم .

نکته : در صورت ورود شریک گزینه جدید را انتخاب می کنیم.

🔷 گام بعدی

سهام اشخاص :سهام یا سهم الشرکه افراد مشخص می گردد. طبق تقسیم سرمایه مد نظر

🔷 گام بعدی

سمت افراد در این قسمت مشخص می شود.

🔷 مرحله بعدی

اطلاعات افراد حاضر:سمت افراد حاضر در جلسه به ترتیب وارد میگردد.

🔷 مرحله بعدی

ارتباط اشخاص:در این قسمت اطلاعات وکیل پرونده مورد تایید قرار می گیرد.

🔷 گام بعدی

تصدیق درستی اطلاعات

🔷 مرحله بعدی

تایپ نمونه صحیح صورتجلسه به منظور ثبت تغییرات شرکت

در نهایت ثبت نهایی و دریافت کد پیگیری

امور محوله به کارشناس اجرایی پرونده:

یک نسخه اصل از صورتجلسه ثبت تغییرات به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی افراد حاضر در جلسه و وکالتنامه وکیل ویک نسخه از برگه ارجا توسط کارشناس برای پست ارسال می گردد.

ثبت صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود

🔷 ورود اطلاعات شرکت (تنها جهت شرکت های ثبت شده در تهران )

به منظور ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت اگر شماره ثبت وارد شده صحیح باشد به پرونده ثبت شرکت خود مراجعه کرده و تغییرات لازم را اعمال می کنید.

سامانه ثبت به طور خودکار نام شرکت را به ثبت می رساند.

صورتجلسه ثبت تغییرات را انتخاب می کنیم ( صورتجلسه مجمع عمومی عادی و مجمع فوق العاده, صورتجلسه هیات مدیره و...)و نصب جلسه (رسمیت یافتن جلسه با حضور اکثریت اعضا)

تاریخ جلسه و ساعت شروع جلسه (وارد کردن ساعت پایان جلسه ضروری نیست)

ملیت متقاضی ( ایرانی یا غیر ایرانی) انتخاب می شود .

مشخصات درخواست کننده ، من جمله نام و نام خانوادگی و شماره ملی وی ( ضمنا"فرد متقاضی باید یکی از اعضا هیات مدیره و امضا کننده وکالتنامه وکیل باشد).

سمت متقاضی : اصیل

شماره همراه درخواست کننده باید شماره فردی باشد که پیگیر امور اجرایی است ( چون پیامکهای مربوط به پرونده از طریق همین شماره ارسال می شود)

نام امضا کننده دفاتر در این قسمت وارد می شود : نام و نام خانوادگی و شماره ملی ، ملیت وکیل ، وضعیت توکیل( با حق توکیل ) ، شماره وکالتنامه و تاریخ وکالتنامه .

کد پستی شرکت

🔷 مرحله بعدی

تصمیمات جلسه : تصمیمی که در جلسه اتخاذ شده را مشخص می کنید:

گزینش مدیران

🔷 گام بعدی

ثبت تغییر اطلاعات شرکت:

نوع سرمایه :( سرمایه نقدی در نظر گرفته شده برای همه شرکت های مسولیت محدود انتخاب میشود و سپس تاریخ و مبلغ درج می گردد.)

🔷 فرایند بعدی

ورود اطلاعات افراد حاضر

ثبت تغییرات اعضا شرکت را از طریق یکی از سه گزینه زیر انجام می دهیم:

جدید ( درصورت ورود شریک گزینش میشود.)

ویرایش ( در صورت تغییر تصدی این گزینه انتخاب می گردد)

حذف (در صورت خروج یکی از شرکای قدیمی انتخاب میشود)

پس از انتخاب یکی از موارد فوق از قسمت بارگذاری مشخصات اعضا به ترتیب افراد را واردمی کنید .

🔷 مرحله بعدی

اطلاعات افراد حاضر: سمت افراد حاضر در جلسه به ترتیب وارد میگردد.

🔷 گام بعدی

سهام اشخاص:سهام یا سهم الشرکه افراد تعیین می شود.

🔷 گام بعدی

ارتباط اشخاص:در این قسمت اطلاعات وکیل پرونده مورد تایید قرار می گیرد.

🔷 گام بعدی

تصدیق درستی اطلاعات

🔷 مرحله بعدی

تایپ نمونه صحیح صورتجلسه به منظور ثبت تغییرات شرکت در کرج

در نهایت ثبت نهایی و دریافت کد پیگیری

امور محوله به کارشناس اجرایی پرونده:

یک نسخه اصل از صورتجلسه ثبت تغییرات به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی افراد حاضر در جلسه و وکالتنامه وکیل ویک نسخه از برگه ارجا توسط کارشناس برای پست ارسال می گردد.

در پایان لازم است از اینکه وب سایت ثبت آراکس را جهت مطالعه انتخاب نمودید تشکر و سپاس گذاری نماییم.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

سرمشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • پوریا احمدی

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امیر بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس می باشد.