ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که با هدف انجام امور تجارتی و به منظور کسب سود با انعقاد قرارداد یا عقد بین شرکاء یا سهامداران تشکیل شده و تقسیم سود حاصله در آن براساس توافق طرفین است. در صورتی که دارایی های شرکت برای تادیه قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است و هر قراری بین شرکا به جز این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن تلقی می گردد.

خصوصیات شرکتهای تضامنی

شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشد. شخصیت حقوقی می تواند به وسیله شخصی یا اشخاصی اعم ازحقیقی و یا حقوقی به وجود آیـد و می تواند دارائی ، حقوق و تکالیف شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد . شرکت تضامنی استقلال مالی ایجاد می کند بدین معنا که اموالی که شرکاء به شرکت می آورند، زین پس متعلق به شرکاء نیست بلکه متعلق به شرکت است.

مدیریت این نوع شرکت ها توسط یکی از شرکا و یا فردی خارج از شرکا اما تحت نظارت آنها انجام می گردد.

شرکت های تضامنی یکی از پر سابقه ترین شرکت ها در جهان است.در شرکت تضامنی صرف نظر از نوع فعالیت آن تجاری شمرده می شود شخصیت شرکا بسیار مهم و با اهمیت می باشد. شرکت تضامنی در زمان های گذشته در رم و در اروپا بسیار متداول بوده است و هم اکنون هم در سیستم حقوقی بیشتر کشورها متداول می باشد.

در ماده116 قانون تجارت در تعریف شرکت تضامنی این چنین اشاره شده است : شرکت تضامنی شرکتی می باشد که تحت نام مخصوصی به منظور کارهای تجاری میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد.

در کلیه  شرکت های تجارتی برگزیدن نامی مشخص و مخصوص حائز اهمیت است اما در شرکت تضامنی به لحاظ مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص دیگر اهمیت بخصوصی دارد، بدین صورت که نام شرکت تضامنی باید شامل عبارت ( شرکت تضامنی) و حداقل نام یکی از شرکا باشد.

در کلیه شرکت های تجاری انتخاب نمودن نام مشخص و مخصوص بسیار بااهمیت می باشد ولی در شرکت های تضامنی به لحاظ مسئولیت شرکا در برابر افراد دیگر اهمیت بسیار زیادی دارد به این شکل که اسم شرکت تضامنی بایستی دربردارنده عبارت شرکت تضامنی و حداقل اسم یکی از شرکا باشد.

مطابق ماده 117 قانون تجارت چنانچه اسم شرکت دربردارنده شرکا نمی باشد بایستی از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده مانند – شرکا – و یا برادران قید شود ( نام شخص فقط در شرکت تضامنی و نسبی می باشد)

افراد بایستی به منظور ثبت و تشکیل شرکت تضامنی قردادی را تنظیم و امضا نمایند تا حدود وظیفه و اختیارات و حقوق هر کدام مشخص باشد. مطابق ماده 47 قانون تجارت تنظیم قرارداد بایستی ثبت گردد و گرنه به سبب ماده 48 قانون تجارت سند مذکور اعتبار قانونی نخواهد داشت.

بنابراین شرکت نامه می بایست به صورت سند رسمی تنظیم گردد. . (ثبت شرکت نامه در شرکت های تضامنی در اداره ثبت شرکت صورت می گیرد).

در خصوص مسئولیت اشخاص در شرکت تضامنی در ماده 116 قانون تجارت این چنین اشاره گردیده است:

شرکت تضامنی شرکتی می باشد که تحت اسم مخصوصی به منظور کارهای تجارتی بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر کدام یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض می باشد. بنا بر این قوانین ، شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص می باشد.

متقاضیان محترم در جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استعلام شناسه ملی به مقاله آن مراجعه نمایید و اطلاعات لازم در این زمینه را کسب نمایید.

شرایط ثبت شرکت تضامنی

با توجه به شرایطی که در ذیل عنوان شده است شرکت تضامنی تشکیل می گردد :

 1. تنظیم قراداد مبنی بر ترسیم نحوه همکاری و توافق شرکا.
 2. تهیه اساسنامه مبنی بر اصول و قواعد حاکم بر امور جاری و مدیریتی شرکت.
 3. پرداخت سرمایه نقدی شرکا به حساب تعیین شده از سوی شرکت.
 4. تقویم لیست سرمایه غیر نقدی شرکا و تسلیم آن به دفتر شرکت  پس از ارزیابی کار شناسی رسمی هنگام تاسیس شرکت اساسنامه مربوط به ان نیز که در واقع ایین نامه داخلی شرکت می باشد بایستی تنظیم گردد.

در ماده 51 قانون تجارت حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی تعیین شده است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی به شرح ذیل می باشد:

 1. دو رونوشت اساسنامه که تکمیل شده است ارائه گردد.
 2. دو رونوشت شرکت نامه که تکمیل شده است ارائه گردد.
 3. دو رونوشت درخواست نامه  که تکمیل شده است ارائه گردد.
 4.  رونوشت مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت شرکت موضوع به مجوزنیاز داشته باشد ارائه گردد و هم چنین  تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا مدیران و هیات نظارت درمواردی که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد  بایستی ارائه گردد.
 5.  فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی تکمیل گردد و هم چنین فیش واریزی ارائه گردد.
 6. اصل گواهی عدم سو پیشینه به منظور امضا هیت مدیریت ارائه گردد.
 7. دو رونوشت صورتجلسه هیت مدیره ارائه گردد.
 8.  دو رونوشت صورتجلسه مجمع عمومی موسسین ارائه گردد.
 9.  اصل وکالت نامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت به وسیله وکیل صورت پذریرد بایستی ارائه گردد.

بایستی مطابق ماده 200 قانون تجارت ناظر به ماده 195 و 197 و برابر نظامیه وزارت شرکت تضامنی منحل گردد. شرکای شرکت تضامنی موظف می باشند که انحلال خود را همراه با مدارک مورد نیاز در اداره ثبت شرکت ها ثبت نمایند.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره و در صورت مواجه شدن با هر سوال یا مسئله ای با مشاوران و کارشناسان ما در ثبت آراکس در ارتباط باشید.

سرعت و دقت بالا

سرمشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • پوریا احمدی

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امیر بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس می باشد.