ثبت شرکت دانش بنیان

اقدامات لازم جهت ثبت شرکت های دانش بنیان

تعریف شرکت دانش بنیان

به شرکت یا مؤسسه دانش بنیان می گویند که باهدف ارتقا کیفی و کمی اقتصاد کشور ، ارتباط بیشتر علم و صنعت ، امکان تجاری سازی یافته ها و پژوهش های علمی ، به کارگیری اختراع و نوآوریهای جدید علمی در صنعت ، مشارکت دانشگاه ها و اعضای هیئت علمی و اساتید در بحث تولید ایجاد شده باشد ، اطلاق می شود.

توضیحات تکمیلی در خصوص شرکتهای دانش بنیان

شرکتهای دانش بنیان شرکتهایی هستند که پس از تولید خدمات (دانش بنیان) ، دانش و ارائه راه کار تولید آن می توانند از مزایا و تسهیلات قانونی برای مدت معین تاتولید اصل استفاده کنند .

شرکتهای دانش بنیان شرکتهایی هستند که می توانند از طریق فروش فناوری (خدمات) حداقل درآمد را برای یک مدت کوتاه کسب نمایند دراین صورت می توانند شاخص های اختصاصی را از طریق این روش را برای اخذ تسهیلات و مزایا استفاده کنند.

درنظر داشته باشید درثبت شرکتهای دانش بنیان شرکتهای دولتی- موسسات و نهادهای عمومی وغیردولتی و نیز شرکتها و موسساتی که بیش از ۵۰ % مالکیت آنها برای بخش دولتی می باشد نمی توانند در شرکتهای دانش بنیان قرارداد و از مزایا وحمایت های قانون دانش بنیان استفاده کنند .

برای ثبت شرکت دانش بنیان باید کلیه اطلاعات مربوط به سهامداران و اعضای هیئت مدیره و رزومه شرکت و اطلاعات افراد درون سازمان مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا شامل شرکت دانش بنیان می شوند یا خیر

شرکتهایی که در پارک علم و حق آوری مستقر می باشند باز هم باید درمراحل ارزیابی قرارگیرند. حضور اعضای هیات علمی درشرکتها می تواند کمک شایانی برای ارزیابی شرکت دانش بنیان کند .

نکات مهم در ثبت شرکت دانش بنیان

 1. استفاده از حمایت های مربوطه منوط به استعلام دستگاه اجرا کننده حمایت از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت براجرا و تأیید از سوی این دبیرخانه می باشد.
 2. درصورت تخلف و استفاده غیرمجاز از تسهیلات استفاده نکردن درراستای تولید فناوری مطابق مجازات های ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهد شد .
 3. در نظر داشته باشید به شرکتهای تأیید شده مجوز و یا گواهی خاصی اعطا نمی شود.

آئین‌نامه تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

مقدمه

بر اساس ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/91، آئین‌نامه حاضر جهت تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان به تصویب «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» رسید.

ماده1- تعاریف

1- شرکت: شرکت یا مؤسسه‌ای که بصورت خصوصی یا تعاونی تمامی مراحل قانونی ثبت شرکت‌ها را در داخل کشور به اتمام رسانده باشد.

2-شرکت دانش‌بنیان: شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.

شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و موسساتی که بیش از پنجاه (50) درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند.

3- سامانه: درگاه الکترونیکی متمرکزی است که اطلاعات شرکت‌های متقاضی، جهت بررسی در آن وارد می شود.

4- کارگروه: کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده(3) آیین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»

5- کالاها و خدمات دانش‌بنیان: کالاها و خدماتی که مبتنی بر فناوری‌های برتر و با ارزش افزوه فراوان بوده و با تصویب کارگروه در فهرست حوزه‌های کالاها و خدمات دانش‌بنیان محسوب می شود.

6-تحقیق و توسعه: مجموعه فعالیت‌های خلاق و ابتکاری است که بر اساس یک روش اصولی و نظام‌مندِ تقاضامحور جهت افزایش ذخایر دانش و استفاده از آن ذخایر برای کاربردهای جدید صورت می‌پذیرد.

7-کارگزاران: به آن دسته از نهادها، سازمانها و دستگاههایی اطلاق می‌شود که به من��ور تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان توسط کارگروه انتخاب می‌شوند.

ماده 2- شاخص‌های تشخیص «شرکت‌های دانش‌بنیان» 

شاخص‌های تشخیص شرکتهای دانش‌بنیان، به دو دسته شاخص‌های عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند. شرکت‌های متقاضی باید علاوه بر شاخص‌های عمومی، شرایط مشخص‌ شده در یکی از سه دسته شاخص‌های اختصاصی را نیز احراز نمایند. 

1- شاخص‌های عمومی
 
1-1-حداقل دو سوم از اعضای هیأت مدیره شرکت، حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند: 
1-1-1- حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. 
1-1-2- حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند.
1-1-3- دارای حداقل یک اختراع ثبت‌شده ارزیابی شده داخلی یا یک اختراع بین‌المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت باشند.  
1-2- حداقل نیمی از درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت، ناشی از فروش فناوری، کالا و یا خدمات دانش‌بنیان (شامل خدمات تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش‌بنیان و خدمات تخصصی دانش‌بنیان) آن شرکت از طریق قرارداد باشد.

تبصره: شرکت‌هایی که در مرحله تجاری‌سازی اولین کالای دانش‌بنیان خود هستند، در صورتی که دارای تولید پایلوت موفق باشند، و استانداردهای لازم را از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی کسب کرده باشند، و دارای بازار مطمئن و یا اعلام نیاز معتبر همراه با قرارداد تولید کالا باشند، از رعایت بند 1-2 مستثنی هستند.

1-3-سابقه بیمه پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام‌وقت شرکت، حداقل 6 ماه باشد.

تبصره: پرونده شرکت‌هایی که در عمل به تعهدات خود دارای سابقه سوء هستند (تسهیلات، حمایت‌ها، مالیات، بیمه و...)، طبق دستورالعمل پیوست بررسی خواهد شد.

2- شاخص‌های اختصاصی 

شرکت متقاضی باید علاوه‌ بر دارا بودن شاخص‌های عمومی، واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته‌بندی‌های زیر نیز باشد:

2-1-شرکت‌های تولیدکننده کالاهای دانش‌بنیان

2-1-1-شرکت‌ باید تولیدکننده کالا یا کالاهای دانش بنیان مطابق «فهرست کالاهای دانش‌بنیان» مصوب کارگروه باشد که در (2) سال گذشته آنها را در قالب کالاهای جدید یا ارتقاء یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را بواسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی، از طریق فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نهادینه و بومی‌سازی کرده باشد.

تبصره: کالاهای جدید یا ارتقا یافته شرکت، دارای تأییدیه‌ها و استانداردهای داخلی (در صورت وجود) یا جهانی بوده و در صورت موجود نبودن استاندارد، تأیید بهره‌بردار ذی‌صلاح را کسب کرده باشد.

2-1-2- نسبت نیروی انسانی تمام‌وقت در بخش‌های غیرپشتیبانی شرکت با درجه کارشناسی و بالاترِ فعال در بخش‌های مرتبط با تولید کالاهای دانش‌بنیان شرکت، به کل کارکنان تمام وقت، حداقل (30) درصد باشد.

2-1-3- شرکت دارای عملکرد تحقیق و توسعه فعال، با هزینه‌کرد تحقیق و توسعه حداقل معادل (7) درصد فروش سالیانه شرکت باشد.

2-2- شرکت‌های تحقیق و توسعه و خدمات طراحی مهندسی

2-2-1- فعالیت تحقیق و توسعه و یا خدمات طراحی مهندسی شرکت، مرتبط با «فهرست کالاهای دانش‌بنیان» مصوب کارگروه باشد و خروجی تحقیق و توسعه و یا خدمات طراحی مهندسی شرکت، در دو سال گذشته حداقل دو مورد، یا در یک سال گذشته حداقل یک مورد «بهبود فرآیند»، یا «تولید و عرضه کالا و خدمت ارتقاء یافته یا جدید» (در قالب قرارداد) باشد. 

2-2-2-نسبت نیروی انسانی تمام‌وقت در بخش‌های غیر پشتیبانی شرکت با درجه کارشناسی و بالاترِ فعال در بخش‌های مرتبط با خدمات تحقیق و توسعه و خدمات طراحی مهندسی شرکت، به کل کارکنان تمام وقت، حداقل (50) درصد باشد.

2-2-3- تولید شرکت حداکثر در حد تولید نمونه آزمایشی یا پایلوت باشد.

تبصره: واحد تحقیق و توسعه یا طراحی مهندسی منشعب از یک شرکت صنعتی، چنانچه به صورت یک شرکت مستقل حقوقی ثبت شود، می‌تواند مشمول بخش 2-2- شود.

2-3-شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات تخصصی دانش‌بنیان

2-3-1- خدمات آنها مطابق «فهرست خدمات دانش‌بنیان» مصوب کارگروه باشد.

2-3-2- نسبت نیروی انسانی تمام‌وقت در بخش‌های غیر پشتیبانی شرکت با درجه کارشناسی و بالاتر فعال در بخش‌های مرتبط با ارائه خدمات تخصصی دانش‌بنیانِ شرکت، به کل کارکنان تمام وقت، حداقل (50) درصد باشد.

2-3-3- مجموع هزینه‌های تحقیق و توسعه مرتبط با خدمات تخصصی دانش‌بنیان ارائه شده توسط شرکت، حداقل معادل (7) درصد درآمد سالیانه شرکت باشد.

2-3-4-حداقل درآمد سالیانه شرکت از خدمات تخصصی دانش‌بنیان برابر یک میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1391) باشد.

2-3-5-در یک سال گذشته حداقل یک قرارداد ارائه خدمات تخصصی دانش‌بنیان داشته باشد.

ماده3- شاخص‌های تشخیص شرکت‌های «دانش‌بنیان نوپا»

تشخیص شرکت‌های «دانش‌بنیان نوپا»، بر اساس شاخص‌های پیوست این آیین‌نامه تعیین می‌شود.  

ماده 4- فرآیند اجرایی
 
1- پس از ورود اطلاعات توسط شرکتهای متقاضی در سامانه، دبیرخانه کارگروه آنها را برای کارگزاران مربوطه ارسال می‌کند و در مدت زمان مشخصی، نتایج بررسی‌ها را از آنها تحویل می‌گیرد و به کارگروه (یا کمیته کارشناسی حسب مورد) ارجاع می‌دهد. پس از نهایی شدن بررسی‌ها، دبیرخانه کارگروه نتیجه را به شرکت متقاضی اعلام می کند.
 
2- در صورت تایید، شرکت متقاضی برای مدت 2 سال شرکت دانش‌بنیان محسوب شده و موظف است در این مدت فرآیند رتبه‌بندی شرکت خود را، بر اساس معیارها و فرایند رتبه‌بندی مصوب کارگروه به پایان برساند.

مستندات مورد نياز

نوع (اختياري يا اجباري)

توضيح

تصوير مجوزهاي شركت (مجوز تأسيس، پروانه بهره‌برداي و...)

اختیاری

 

تصویر آگهی تاسیس به همراه آخرین تغییرات شركت در روزنامه رسمي

اجباري

 

آخرين ليست بيمه شركت به همراه خلاصه وضعيت دستمزد/حقوق و مزايا

اجباري

برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد

تصویر آخرین اظهارنامه مالیاتی - ارسالی به سازمان امور مالیاتی

اجباري

برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد

رزومه يا كاتالوگ شركت

اختياري

 

نمودار سازماني شركت

اختياري

 
 

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

سرمشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • پوریا احمدی

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امیر بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس می باشد.