ثبت شرکت در تهران

ثبت آراکس در این مقاله تلاش و کوشش نموده است تا درباره ی ثبت شرکت در تهران به اشخاصی که می خواهند شرکتی را در تهران به ثبت برسانند مطالبی را ارائه نماییم تا انتهای مقاله همراه ما باشید و چنانچه با هر سوال و موردی مواجه شدید می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

فعالان اقتصادی که در تهران شروع به فعالیت می کنند می توانند بر اساس 7 قالب ثبتی،شرکت خود را ثبت نمایند البته ثبت شرکت باید بر اساس هدف و کسب سود و منفعت صورت گیرد.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی که فی ما بین دو یا چند نفر برای انجام فعالیت های تجارتی تشکیل شده و بدون اینکه سرمایه شرکت به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد هریک از شرکاء فقط به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد (ماده۹۴ قانون تجارت).حتما قبل یا بعد از نامم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید گردد و همچنین نام شرکت نباید حاوی نام هیچ یک از شرکاء باشد،در غیر اینصورت شریکی که اسماو در نام شرکت آمده باشد در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکتهای تضامنی را خواهد داشت (ماده ۹۵ قانون تجارت)

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران

پس از تکمیل اوراق ثبتی شرکت و تعیین نام شرکت، اطلاعات مربوط به درخواست ثبت تأسیس شرکت با مسئولیت محدود در سامانه اداره ثبت شرکتهای تهران زده شده و تأیید پیش نویس آگهی توسط کار‌شناس و ۲ نسخه چاپی از اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، تقاضانامهه و شرکتنامه تهیه کرده و کلیه شرکا و اعضا هیئت مدیره کلیه اوراق را امضا مینمایند و اوراق و مدارک شرکت و شرکا و اعضا (د�� ادامه گفته خواهد شد)توسط پست به اداره ثبت شرکت‌های تهران ارسال میگردد.

نکته : پیش از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود، موارد ذیل را مطالعه فرمائید:

 1. حداقل تعداد شرکاء در شرکتهای با مسئولیت محدود 2 نفر بالای 18 سال خواهد بود (ماده ۹۴ قانون تجارت)
 2. حداقل سرمایه ثبتی شرکت 1.000.000.ریال می‌باشد.
 3. شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میگردد که تمام سرم��یه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل شرکت به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی اقرار نماید و هر شرکت که بر خلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است (ماده ۹۶ قانون تجارت)
 4. در شرکت نامه سهم الشرکه‌های غیرنقدی باید صراحتاً قید شده باشد که هر کدام به چه میزان تقویم گردیده است (ماده ۹۷ قانون تجارت)
 5. سهام شرکت نمی‌تواند مانند سهامی خاص به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال به غیر اعم از بااسم یا بی‌اسم در آید و سهم را نمی‌توانبه غیر منتقل کرد مگر اینکه رضایت عده‌ای از شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن‌هاست باشد و اکثریت عددی نیز داشته باشند (ماده ۱۰۲ قانون تجارت)
 6. مدیران کلیه اختیارات لازمه را برای اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه به گونه ای دیگر تعریف شده باشد (ماده ۱۰۵ قانون تجارت)
 7. تصمیمات در مجامع شرکت باید به تصویب اکثریت لااقل نصف سرمایه رسیده شود و اگر در اولین جلسه این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند و در صورت به شرکت نکردن، تصمیمات با اکثریت عددی شرکاء گرفته می‌شود حتی اگر اکثریت مزبور داری نصف سرمایه نباشد. مگر آنکه در اساسنامه قوانین دیگری در نظر گرفته شده باشد (ماده ۱۰۶ قانون تجارت)
 8. در شرکتهای بامسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر است باید هیئت نظار انتخاب کرد و هیئت نظار باید حداقل سالی یک بار مجمعع عمومی شرکاء را تشکیل دهد (ماده ۱۰۹ قانون تجارت)
 9. هیئت نظار مرکب از ۳ نفربوده و نمیتوانند عضو هیئت مدیره باشند و از بین شرکاء برای مدت یکسال انتخاب می شوند.
 10. هرگونه تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه چهارم سرمایه را دارا باشند انجام میگیرد. در اساسنامه شرکت میتوان حد نصاب را به گونه ای دیگر مشخص نمود (ماده ۱۱۱ قانون تجارت)

شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود :

 1. وقتی که شرکت هدفی را که برای آن تشکیل شده است انجام نداده و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
 2. وقتی که در اساسنامه شرکت مدت فعالیت معین شده باشد و مدت فعالیت به اتمام رسیده باشد.
 3. زمانی که شرکت ورشکست شده باشد.
 4. هرگاه عده‌ای از شرکاء که سهم الشرکه آن‌ها بیشتر از نصف سرمایه باشد تصمیم به انحلال شرکت بگیرند.
 5. هر زمان که به واسطه ضررهای وارده به شرکت بیش از نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد هر یک از شرکاء میتواند درخواست انحلال شرکت را بدهد .
 6. در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب بازرس اختیاری می باشد.
 7. برای درج آگهی‌ دعوت در شرکتهای با مسئولیت محدود انتخاب روزنامه اختیاری می باشد.
 8. بعد از تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تنها یک ماه از تاریخ ثبت شرکت برای تهیه دفا‌تر قانونی (دفتر روزنامه و کل) و پلمپ آن‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها تهران فرصت می باشد و بعد از گذشت یک ماه دیگر نمیتوان اقدام نمود .
 9. در زمان فوت یک یا چند نفر از شرکاء اگر در اساسنامه در این زمینه تصمیمی گرفته شده باشد (مواد ۹۳و۱۱۴ قانون تجارت)

افراد ذیل از نظر قانون کلاهبردار محسوب می‌شوند :

 1. مؤسسین یا مدیرانی که برخلاف واقعیت پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
 2. افرادی که سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ثبت کلیه شرکت‌های مذکور (سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، تعاونی) دراین قانون (قانون تجارت) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است (ماده ۱۹۵ قانون تجارت)

خلاصه شرکت نامه‌ها و منضمات آن در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد (ماده ۱۹۶ قانونن تجارت)

تسویه درشرکت‌های بامسئولیت محدود، سهامی و تعاونی به عهده مدیران شرکت می باشد مگر آنکه در اساسنامه و یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب موارد دیگری ذکر شده باشد (ماده ۲۱۳ قانون تجارت)

تفاوت‌ها و اشتراک‌های شرکت‌های سهامی خاص و با مسئولیت محدود در تهران

 1. حداقل تعداد شرکا در شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر می باشد، در صورتیکه در شرکت سهامی خاص حداقل تعداد سهامداران ۳ نفر می‌باشد.
 2. در شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص حداقل سرمایه ثبتی یک میلیون ریال می باشد.
 3. در شرکتهای با مسئولیت محدود کل سرمایه ثبتی باید تحویل مدیر عامل شرکت گردد و مدیر عامل باید اقرار به دریافت آن نماید و نیازی به ارائه گواهی بانکی ندارد اما درشرکت سهامی خاص باید حداقل ۳۵ % از سرمایه نقدا در یک حساب از شعب بانک‌ها به نام شرکت در شرف تاسیس واریز شود و گواهی آن به اداره ثبت شرکت ها تهران ارائه گردد و الباقی درتعهد سهامداران می باشد
 4. در شرکتهای سهامی خاص انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اجباری میباشد در صورتیکه در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
 5. در شرکت سهامی خاص مدت تصدی اعضا هیئت مدیره 2 سال می‌باشد که هر دو سال باید تمدید گردند ولی در شرکتهای با مسئولیت محدود اعضا هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب میگردند.
 6. برای درج آگهی‌های دعوت شرکت، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص الزامی می باشد اما در شرکتهای با مسئولیت محدود کاملا اختیاری می باشد.
 7. درشرکتهای سهامی خاص، مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای شامل یک نفر رئیس و دو ناظر و یک منشی که از بین سهامداران انتخاب می‌شوند رسمیت پیدا میکند و منشی میتواند خارج از سهامداران باشد اما در شرکتهای با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت در صورتیکه که تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد توسط هیئت نظار می باشد.
 8. سرمایه در شرکتهای سهامی به سهام یا قطعات سهام تقسیم میگردد اما در شرکتهای با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و سهامدارانتنها نسبت به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می‌باشند.
 9. اعضا هیئت مدیره در شرکتهای سهامی خاص باید سهامدار باشند اما مدیرعامل میتواند خارج از سهامداران انتخاب گردد. در شرکتهای با مسئولیت محدود اعضا هیئت مدیره میتوانند از بین شرکاء و یا خارج از شرکا انتخاب شوند.
 10. حق رای سهامداران در شرکتهای سهامی خاص با تعداد سهام و در شرکتهای با مسئولیت محدود نسبت به سرمایه شرکا خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران

 1. تنظیم 2 برگ تقاضانامه.
 2. تنظیم 2 برگ شرکت نامه.
 3. تنظیم و تدوین 2 جلد اساسنامه.
 4. تصویر شناسنامه شرکاء.
 5. تصویرکارت ملی شرکاء.
 6. تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره.
 7. گواهی عدم سوءپیشینه هیت مدیره و مدیرعامل.

جهت آشنایی بیشتر شما نمونه ای از اساسنامه شرکت در ذیل این مقاله آورده شده است.

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

ماده ١: نام ونوع شرکت: شرکت.............................. با مسئولیت محدود
ماده ٢: موضوع شرکت:................................
ماده ٣: مرکز اصلی شرکت:.........................
هیات مدیره می‌تواند تصویب نماید مرکز اصلی شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتهای تقدیم نماید.
ماده ۴: سرمایه شرکت:...........................
ماده ۵: مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده۶: تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است.
ماده ٧: هیچیک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند مگر با رضایت و و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی
ماده ٨: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهارماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هر یک از اعضای هیات مدیره یا شرکا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد.
ماده ٩: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و یا شرکا به وسیله دعوتنامه کتبی با درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد. فاصله بین دعوت تاتشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴٠ روز خواهد بود.
ماده ١٠: در صورتی که کلیه شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٩ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده ١١: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده بشرح زیر می‌باشد:
الف: استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن.
ب: تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره.
ج: تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.
د: انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس.
١٢- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است:
الف - تغییر اساسنامه یا الحاق یا حدف یک یا چند مواد اساسنامه
ب- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج - افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت
د- ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
ماده ١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند ودر مجمع عمومی عادی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۴: هیات مدیره شرکت مرکب از.............. نفر خواهند بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۵: هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یکنفر را به سمت مدیرعامل انتخاب و همچنین می‌تواند برای اعضای خود سمتهای دیگر تعیین نماید.
ماده ۱۶:.............. نماینده قانوی و تام الاختیار شرکت بوده و می‌تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:
امور اداری از هر قبیل انجام تشریفات قانونی حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام هزینه‌ها رسیدگی به محاسبات پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه تهیه آیین نامه‌های داخلی اجرای تصمیمات مجامع عمومی ادای دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب واگذاری و قبول نمایندگی انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصن و کارمندان و کارگران عقد هر گونه پیمان با شرکت‌ها و بانک‌ها و ادارات و اشخاص خرید وفروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت مشارکت با سایر شرکت‌ها و شخصیتهای حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکا و اشخاص وشرکت‌ها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانک‌ها دریافت وجه از حسابهای شرکت صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته‌ها وهزینه‌ها مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدایی و استیناف و دیوان کشور انتخاب وکیل و وکیل در توکیل دادن اختیارات لازمه بنامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح وسازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می‌باشد.
ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است.
ماده ١٨: دارندگان حق امضا در شرکت: دارندگان حق امضای اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور و قرارداد‌ها را هیات مدیره تعیین می‌کند.
ماده ١٩- هر یک از اعضا هیات مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض کند.
ماده ٢٠- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند ماه‌‌‌ همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.
ماده ٢١: تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه‌های اداری حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد.
ماده ٢٢: فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث یا وراث شریک متوفی ویا ولی محجور می‌تواند به مشارکت خود ادامه دهندد در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت ویا به شرکت دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.
ماده ٢٣: انحلال شرکت: مطابق ماده ١١۴ قانون تجارت منحل خواهد شد.
ماده ۲۴: در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکا رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج از شرکت به سمت مدیرتصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می‌باشد.
ماده ۲۵: اختلافات حاصله بین شرکای شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۶: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران وسایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد گردید.
ماده ٢٧: این اساسنامه در ٢٧ ماده تنظیم و به امضای کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضا شد

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

۱ـ حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر می باشد ( ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت شرایط ثبت شرکت )

۲ـ حداقل سرمایه در شرکت سهام خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت شرایط ثبت شرکت )

۳ـ پس از تهیه مدارک لازم ( اظهار نامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ، صورتجلسه هیئت مدیره ،فتوکپی شناسنامه سهامداران و بارزسین ،مجوز در خصوص موضوع در صوت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن بر اساس نمونه فرمهای ضمیمه این راهنما وقید نام شرکت و امضاء ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهارنامه اقدام شود.

۴ـ در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس وفق دستور ماده ۱۰۱ ( ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی میتواند خارج ازسهامداران باشد ) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :

الف ـ تصویب اساسنامه ب ـ انتخاب هیئت مدیره ج ـ انتخاب بازرسان د ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیئت رئیسه باید امضا شود.

۵ ـ الف-شرکت سهامی خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت شرایط ثبت شرکت)

ب -اشخاص حقوقی رامی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود دراینصورت شخص حقوقی یکنفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید (ماده ۱۱۰ ل.ا.ق.ت شرایط ثبت شرکت )

ج - محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت ، سرقت ، خیانات در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی تواند به مدیریت شرکت انتخاب شوند (ماده ۱۱۱۱ ل.ا ق.ت شرایط ثبت شرکت )

د -در صورتی که مدیری درهنگام انتخاب مالک، تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. (ماده ۱۱۵۵ ل.ا.ق.ت شرایط ثبت شرکت )

هـ-مدت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دوسال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت)

و - هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر باشد.(ماده۱۱۹۹ ل.ا.ق.ت)

ز - رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیئت مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هر گاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نمایند (مواد ۱۱۹ و۱۲۰ ل.ق.ت)

ح - برای هریک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد (م۱۲۳ ل.ا.ق.ت)

ط - هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عامل در عین حال نمی تواند رئیس هیئت مدیره باشد مگر با تصویب ــ آراء حاضر در مجمع عمومی (م ۱۲۴۴ ل.ق.ت) و هیئت مدیره در موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد (م۱۲۶ ل.ق.ت)

ی- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود ، طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیئت مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد.(م۱۲۹ ل.ا.ق.ت)

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاٌ مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید( م۱۴۲ ل.ا.ق.ت)

ک -مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره اعطا گردد.(م ۱۳۴ ل.ق.ت)

۶ـ مجم�� عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل کنند انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع م�� تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین انها را انتخاب نم��ید .(م ۱۴۴ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی مؤسس صورت می گیرد ( م۱۴۵ ل.ا.ق.ت)

الف) بازرسان شرکت کتباً قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است .( م۱۷ ل.ا.ق.ت شرایط ثبت شرکت )

ب ) انتخاب بازرس یا بازرسان ( همراه با اتخاب مدیران ) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد( م۲۰ ل.ا.ق.ت) امضا ذیل صورتجلسه توسطه بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد .

ج ) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل را اتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی ، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند ( م۱۴۶ ل.ا.ق.ت شرایط ثبت شرکت)

د ) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود .

دـ۱ـ محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادرشده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند .

دـ۲ـ مدیران یا مدیر عامل شرکت .

دـ۳ـ اقربا سببی و نسبی مدیران ومدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .

دـ۴ـ هر کس که خود یا همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد . ( م۱۴۷ ل.ا.ق.ت شرایط ثبت شرکت)

هـ - بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سودو زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کننند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند ،بازرسان باید اطمینان حاصل کنندکه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعات بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند ( م۱۴۸ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لا اقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند ( م۱۵۰ ل.ا.ق.ت)

و - بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد ومدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایند ومی توانند از نظر کارشناسان امر نیز استفاده نمایند دراین صورت باید قبلاکارشناس را به شرکت معرفی نمایند (م۱۴۹ ل.ا.ق.ت)

ز - بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند(م۱۵۱ ل.ا.ق.ت)ودر صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده م۱۴۷ ل.ا.ق.ت بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م۱۵۲ ل.ا.ق.ت)

ح - در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا ازدادن گزارش امتنناع کنند ، رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر دراساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است ( شرایط ثبت شرکت مستفاد از م۱۵۳ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسین در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود (۱۵۴ شرایط ثبت شرکت م ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد. بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند ( م۱۵۶ ل.ا.ق.ت) و تعین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود ( م۱۵۵ ل.ا.ق.ت)

ط -چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسانی شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند ( شرایط ثبت شرکت م۹۱ ل.ا.ق.ت) . هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند دراین صورت دستور جلسه باید در آگهی دعوت قید شود .

۷ـ مجمع عمومی مؤسس نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید ( شرایط ثبت شرکت مستفاد از بند ۵ ماده۲۰ ل.ا.ق.ت ) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود .

در انتخاب روزنامه حتماکثیر الانتشار بودن روزنامه رعایت شود .

انواع شرکت های تجاری در تهران

 1. ثبت شرکت بازرگانی در تهران
 2. ثبت شرکت پیمانکاری در تهران
 3. ثبت شرکت خدماتی در تهران
 4. ثبت شرکت گردشگری در تهران
 5. ثبت شرکت ساختمانی در تهران
 6. ثبت شرکت عمرانی در تهران
 7. ثبت شرکت تولیدی در تهران
 8. ثبت شرکت صنعتی در تهران
 9. ثبت شرکت دانش بنیان در تهران
 10. ثبت شرکت معماری در تهران
ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها در استان تهران
 1. ثبت شرکت در دماوند
 2. ثبت شرکت در فیروزکوه
 3. ثبت شرکت در شهریار
 4. ثبت شرکت در اسلامشهر
 5. ثبت شرکت در بهارستان
 6. ثبت شرکت در ملارد
 7. ثبت شرکت در پاکدشت
 8. ثبت شرکت در ری
 9. ثبت شرکت در قدس
 10. ثبت شرکت در رباط کریم
 11. ثبت شرکت در ورامین
 12. ثبت شرکت در قرچک
 13. ثبت شرکت در پردیس
 14. ثبت شرکت در پیشوا
 15. ثبت شرکت در شمیرانات
 16. ثبت شرکت در فیروزکوه

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

سرمشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • پوریا احمدی

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امیر بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس می باشد.