ثبت شرکت در زاهدان

برای اعتبار بخشیدن به کار خود ثبت شرکت زاهدان را در اولویت قرار دهید زیرا با  ثبت شرکت در زاهدان با یک نظم و ترتیب نهادینه شده و قانونی می توانیدحرفه خود را دنبال کنید و از سایر مزایای ثبت شرکت نیز برخوردار شوید. 

انواع شرکتهای تجاری براساس ماده 20 از قانون تجارت که می توان ثبت نمود به شرح ذیل است :

 • ثبت شرکت های سهامی
 • ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • ثبت شرکت تضامنی
 • ثبت شرکت مختلط سهامی
 • ثبت شرکت مختلط غیر سهامی
 • ثبت شرکت نسبی
 • ثبت شرکت تعاونی تولید و توزیع

حال در مورد بیشترین شرکت هایی که براساس اولویت و نیازها راه اندازی و ثبت می شوند شرکتهای سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود و موسسات در زاهدان می باشد. به همین جهت اطلاعات مفیدی در اختیارتان قرار می دهیم

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زاهدان

ثبت شرکت با مسئولیت محدود با دونفر یا بیشتر قابلیت ثبت را پیدا می کند .سرمایه در ثبت شرکت های با مسئولیت محدود اعلامی می باشد وکلهم اجمعین توسط موسسین تامین می شود .همه ی دارایی نزد مدیرعامل باقی می ماند.اقرار مدیر عامل مبنی بردریافت سرمایه کفایت می کند.شرکا در ثبت شرکت با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ی خودشان مسئول قروض و تعهدات می باشند.

اسم شرکت با مسئولیت محدود نباید شامل اسم یکی از اعضا گردد.چراکه شخصی که نامش در اسم شرکت قید گردد در برابر شرکت مسئولیت تضامنی می یابد.در نام شرکت با مسئولیت محدود به این نکات بایستی توجه داشت:

 • عبارت با مسئولیت محدود قبل یا بعد از نام شرکت قید گردد.
 • نام هیچ یک از شرکا نباید در اسم شرکت با مسئولیت محدود قید گردد.
 • شرکت با مسئولیت محدود با دو اتفاق قابلیت ثبت می یابد:
 • تنظیم متن شرکتنامه و امضای ذیل سند شرکتنامه
 • کل سرمایه تامین گردد و اعلام شود.

سرمایه در ثبت شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود.شرکا تنها به میزان سهم الشرکه ی خودشان مسئول قروض و بدهی های خود می باشند.روابط در ثبت شرکتها ی با مسئولیت محدود تابع تصمیم خود شرکا می باشد و به اشخاص ثالث ارتباطی ندارد.

ثبت شرکت در زاهدان با موسسه ثبت آراکس

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس و ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زاهدان

 • دو برگ از تقاضانامه ثبت شرکت با مس��ولیت محدود
 • دوبرگ از اساسنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • دونسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • کپی شناسنامه هر یک از شرکا ومدیران در شرایطی که جز سهامداران نباشند.
 • ارائه مجوز در صورت لزوم

ثبت شرکت سهامی خاص در زاهدان

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص 1000000 ریال ( صد هزار تومان) است که به سهم مساوی تقسیم می‌شود و حداقل تعداد سهامداران به هنگام ثبت شرکت سهامی خاص باید 3 نفر باشد.

پس از ثبت یک شرکت سهامی خاص، مسئولیت هر یک از سرمایه گذاران آن در قبال بدهی‌های شرکت به مبلغ سرمایه‌گذاری آن شخص در شرکت بستگی دارد.

ادراه و ثبت شرکت سهامی خاص به وسیله تعدادی از سهامداران انجام می‌گیرد که مقام تصمیم گیرنده و اجرایی شرکت هستند و قانون به آنها هیات مدیره می‌گوید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در زاهدان

 • ارائه اصل قیم‌نامه یا کپی برابر اصل قیم‌نامه
 • ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالت‌نامه
 • ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه اولیه شرکت
 • کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و سهامداران و بازرسین ( در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
 • کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین ( در دفاتر اسناد رسمی) و یا وکیل رسمی شرکت
 • ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت ( مراکز پلیس +10)
 • در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده ( در سربرگ شرکت ) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی

شرایط لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص در زاهدان

یک آدرس و کد پستی که حقیقی باشند.

حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. (18 سال تمام)

تعداد افراد هیات مدیره که باید حداقل 2 نفر بوده، دارای یک سهم باشند و سوء پیشینه کیفیری نداشته باشند.

حداقل سرمایه شرکت 100000 تومان (صد هزار تومان)، که طرفین باید 35 % مبلغ تعهد شده را در حساب بانکی افتتاح شده واریز نمایند.

چگونگی ثبت شرکت سهامی خاص

گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضاء و بازرسین (از پلیس +10)

کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده حداقل 3 نفر اعضا و 2 نفر بازرس

گواهی افتتاح حساب بانکی 35% درصدی به نام شرکت در شرف تاسیس با امضا حق امضاداران

شرکت سهامی خاص هم مثل هر شرکت دیگر معایب و مزایای خود را دارد، که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:

معایب ثبت شرکت سهامی خاص

در این نوع شرکت با وجود مقرراتی مثل نحوه تقسیم سود و زیان، نحوه نگهداری دفاتر مالی، نحوه تشکیل مجامع عمومی و نحوه گزارش سود و زیان به سهامداران و …. اهمیت و پیچیدگی بیشتر نسبت به شرکت‌های تک مالی و تضامنی بیشتر است.

وجود مالیات بر درآمد در شرکت‌های سهامی به دلیل اعمال کنترل‌های قانونی و بر اساس قواعد و قوانین مالیات‌های مستقیم، می‌بایست ابتدا 10 % از درآمد مشمول مالیات به عنوان مالیات شرکت محاسبه و به ترتیب مقرر، در قانون مربوطه به عنوان مالیات پرداختنی در نظر گرفته شود.

مزایای ثبت شرکت سهامی خاص

از مهم‌ترین خصوصیت شرکت‌های سهامی این است که میزان مسئولیت سهام داران در قبال مقدار سهام آنها است.

بر اساس ماده 170 قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله یک هیات مدیره از طریق صاحبان سهام انتخاب شده‌اند.

در این نوع از شرکت‌ها، می‌توان با جمع کردن سرمایه‌های کوچک و محیطی دوستانه به انجام فعالیت تجاری پرداخت.

سرمایه سهامداران در شرکت‌های سهامی به قطعات کوچک قابل تقسیم و چون بی نام است، بنابراین نقل و انتقال آن به راحتی امکان پذیر است.

ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص در زاهدان

در شرکت با مسئولیت محدود حداقل شرکا 2 نفر ، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر است.مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هر شریک است.
در شرکت سهامی خاص حداقل شرکا 3 نفر ، حداقل سرمایه 1.000.000 ریال است و حداقل هیات مدیره یا مدیران 33 نفر است.همچنین مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است.

محاسن و معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت های سهامی خاص

شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می گردد،در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را می توان حداقل دو شریک تشکیل داد.
شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود،ولی در شرکت های سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفر کمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر 2 سال انتخاب می شوند.

از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه شرکت صوری می باشد و نیز در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بانام و بی نام صادر نمی گردد،ولی در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.

در شرکت با مسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکت ها برای موسسین وجود ندارد؛فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیات مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود،در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل 35% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.

واحدهای اداره ثبت شرکت ها استان سیستان و بلوچستان 

 •  اداره ثبت شرکت در ایرانشهر
 • اداره ثبت شرکت در چابهار
 • اداره ثبت شرکت در زابل
 • اداره ثبت شرکت در خاش
 • اداره ثبت شرکت در سراوان
 • اداره ثبت شرکت در کنارک
 • اداره ثبت شرکت در سرباز
 • ادارهثبت شرکت در نیک شهر
 • ادارهثبت شرکت در زابل

جهت ثبت شرکت در کلیه شهرهای استان سیستان و بلوچستان موسسه آراکس بهترین گزینه است زیرا از ابتدای راه تا پایان موفقیت در کنار شماست پس درنگ نکرده از مشاوره رایگان کارشناسان ثبتی آراکس برخوردر شوید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

سرمشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • پوریا احمدی

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امیر بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس می باشد.