ثبت شرکت سهامی عام در کرج

ثبت شرکت سهامی عام در کرج

ثبت آراکس در این مقاله تلاش و کوشش نموده است تا در مورد ثبت شرکت سهامی عام در کرج مطالبی را به اشخاصی که در صدد ثبت شرکت سهامی عام در کرج می باشند ارائه نماید مقاله را مطالعه کنید و چنانچه با سوال و موردی مواجه شدید می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در ارتباط باشید.

ثبت شرکت سهامی عام در کرج

شرکت سهامی عام شرکتی می باشد که موسسان آن بخشی از سرمایه و دارایی شرکت را از راه فروش سهام به مردم فراهم می نمایند بدین صورت که موسسان در گذشته 20درصد از سرمایه را خودشان ضمانت نموده اند و حداقل 35درصد از مبلغ ضمانت شده را در حسابی به اسم شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها سپرده نمایند و پس از آن اظهارنامه ای را به پیوست طرح اساسنامه ی شرکت و طرح ابلاغیه پذیره نویسی سهام به اداره ثبت شرکت ها ارائه نمایند.نکته قابل توجهی که وجود دارد این است که بعد از آن که شرکت سهامی به ثبت رسید سهام آن در بورس داد و ستد می گردد.

در قانون جدید مالیاتی 1395 خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی عام نیازی به پرداخت 4 درصد مبلغ نقل و انتقال به دارایی نمی باشد.

شرکت های سهامی عام می توانند در موضوعات زیر ثبت شوند:

 •  احداث کارخانه.
 •  احداث سد.
 •  احداث پروژه های راهسازی.
 •  صنایع بزرگ مثل فولاد . سیمان . خودروسازی.
 • صنایع پتروشیمی.
 •  تاسیس بانک.
 •  مشارکت در طرح های عمرانی مختلف.

ویژگی های شرکت سهامی عام در کرج

 • در شرکت سهامی عام تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی و ضروری می باشد.
 • در زمان تشکیل شرکت سهامی عام 20 در صد از سرمایه شرکت به وسیله ی موسسان ضمانت و تعهد می شود و حداقل 35درصد از آن به حساب جاری شرکت در شرف تاسیس سپرده می گردد و باقی مانده آن از راه فروش سهام به مردم فراهم می شود.
 • در زمان تاسیس شرکت سهامی عام حداقل سرمایه 5میلیون ریال خواهد بود.
 • در شرکت سهامی عام اظهارنامه ثبت شرکت را باید موسسان به امضا برسانند.
 • برای آن که شرکت سهامی عام بتواند سهام خود ار بفروشد باید ابلاغیه پذیره نویسی چاپ و منتظر نماید ولی این امر در شرکت سهامی خاص ممکن و امکان پذیر نمی باشد.
 • در شرکت سهامی عام چاپ و انتشار اوراق قرضه ممکن و امکان پذیر می باشد.
 • در شرکت سهامی عام به امضا رسیدن برگه سهم ملزم به قبول اساسنامه و تصمیم های مجامع عمومی(موسس-فوق العاده-عادی)می باشد.
 • برای آن که شرکت سهامی عام تشکیل شود باید حداقل 5 نفر اعضا وجود داشته باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج

مرحله اول : (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )

 • دو رونوشت از طرح اعلاميه پذيره نويسی که بايستي کليه موسسين آن را امضا نموده باشند ارائه گردد.
 • دو رونوشت از اظهارنامه کامل شده ارائه گردد.
 • دو رونوشت از طرح اساسنامه کامل شده ارائه گردد.
 • رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين ارائه گردد.
 • اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده ارائه گردد.
 • در مواردی که ثبت موضوع به مجوز نیاز داشته باشد باید اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط اخذ و ارائه گردد.
 • از سازمان بورس و اوراق بهادار اصل مجوز اولیه اخذ و ارائه گردد.
 • به ترتیب اولویت اسم های پیشنهادی فرم تعیین نام کامل شود و فیش واریزی مربوطه ارائه گردد.

مرحله دوم : (مرحله ایجاد و ثبت شرکتهای سهامی عام)

 • دو رونوشت از اساسنامه که باید به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد ارائه گردد.
 • دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسس که اعم از تصویب اساسنامه،تعیین اعضا هیئت مدیره،انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار و انتخاب بازرسان می باشد ارائه گردد.
 • دو رونوشت از صورتجلسه هیات مدیره ارائه گردد.
 • اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت ارائه گردد هم چنین در صورتی که بخشی از سرمایه و دارایی موسسین به صورت غیر نقدی باشد اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری باید ارائه گردد و ارائه آن الزامی می باشد.
 • مجوز ثانویه که اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد بایستی اخذ و ارائه گردد.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام در کرج

برای ثبت شرکت سهامی عام، چند نفر به عنوان موسسین شرکت، نخست قسمتی از سرمایه شرکت را، در حسابی بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس می سپارند.سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء همه آن ها رسیده باشند، تسلیم می کنند. اگر شرکت سهامی عام تا 6 ماه از تاریخ تسلیم این اظهارنامه به ثبت نرسد، به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان، مرجع ثبت شرکت ها گواهی نامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است، ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان با رجوع به بانک، تعهدنامه و وجوه خود را مسترد دارند. در این صورت هزینه های صورت گرفته برای تاسیس شرکت، بر عهده موسسین خواهد بود. مرجع ثبت شرکت ها پس از تطبیق مندرجات آن ها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. شایان ذکر است که اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکت ها، پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود.این اعلامیه توسط موسسین در روزنامه ها چاپ می گردد و در بانکی که پذیره نویسی در آن جا صورت می گیرد نیز نصب می شود. در اعلامیه پذیره نویسی،
موسسین مهلتی برای رجوع اشخاص به بانک و پذیره نویسی تعیین کرده اند. در اعلامیه پذیره نویسی درج می شود که هر شخص پذیره نویس باید حداقل چه تعداد سهام را پذیره نویسی نماید. ممکن است هیچ حداقلی در این خصوص در نظر گرفته نشود. در اعلامیه پذیره نویسی درج می شود که هر شخص پذیره نویس باید حداقل چه میزانی از مبلغ سهامی که آن را تعهد کرده است، نقداَ بپردازد. این میزان می تواند به اندازه کل مبلغ سهام تعهد شده باشد. ظرف این مهلت اشخاص به بانک مراجعه می کنند، ورقه ای به نام ورقه تعهد سهم را امضاء می کنند و مبلغی را که باید نقداَ بپردازند، تادیه می کنند. به این عمل آنان پذیره نویسی گفته می شود. ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم می گردد، که یکی از آن ها در نزد باتک باقی می ماند و دیگری به پذیره نویس تسلیم می گردد. امضاء ورقه تعهد سهم توسط پذیره نویس، مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت است.مهلت پذیره نویسی قابل تمدید است.با توجه به سکونت قانون در خصوص دفعات تمدید و با توجه به مصالح عملی و حفظ حقوق پذیره نویسان، این مدت فقط برای یک بار قابل تمدید است.پس از گذشت مهلت پذیره نویسی، موسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی می کنند.

موسسان پس از احراز این مساله که تمام سرمایه شرکت تعهد گردیده و لااقل 35 درصد آن تادیه شده است، تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و مجمع عمومی موسس را دعوت می کنند. مدیران و بازرسانی که توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند، باید کتباَ قبول سمت نمایند. این امر دال بر آن است که آنان با علم به تکالیف این سمت، عهده دار آن گردیده اند. از تاریخ قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان شرکت تشکیل شده محسوب می گردد. اساسنامه مصوب مجمع عمومی موسس، صورت جلسه مجمع عمومی موسس و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می گردد و نهایتاَ شرکت به ثبت می رسد. بدیهی است که مدارک مذکور در بند قبل توسط مدیران منتخب به اداره ثبت شرکت ها تسلیم می شود. بنابراین ثبت شرکت سهامی عام توسط اولین مدیران شرکت صورت می گیرد.تا تشکیل اولین مجمع عمومی سالانه، دعوت ها و اطلاعیه های شرکت در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر می گردد. یکی در روزنامه تعیین شده توسط مجمع عمومی موسس و دیگری روزنامه ای که توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی ( اداره آگهی های وزارت فرهنگ و ارشاد ) تعیین می شود. موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند چه شرکت تشکیل گردد و چه تشکیل نگردد.

از اینکه تا انتهای مقاله همراه ما بودید سپاسگزاریم.

There are no comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart