ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در کرمان

ثبت تغییرات شرکت ها در کرمان

پس از ثبت شرکت در کرمان معمولا اتفاقات زیادی می افتد که صاحبان شرکت ها را متقاعد به ایجاد تغییراتی در شرکت می کند و صرف راه اندازی و ثبت یک شرکت نمی توان ادعا کرد که این شرکت تا پایان با شرایط فعلی به فعالیت خود ادامه خواهد داد این تغییرات نیازمند اقداماتی قانونی است که باید بطور حتم انجام پذیرد.

ثبت تغییرات شرکت ها بصورت اینترنتی در سیستم اداره ثبت شرکت ها کرمان و با ارائه صورتجلسه ممکن می باشد .تغییرات در شرکت ها یا با نظر مجمع عمومی فوق العاده اتفاق می افتد و یا چنانچه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد با نظر این مجمع انجام خواهد شد . در مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییراتی تصمیم گیری خواهد شد که در اساسنامه ذکر شده است مانند : انحلال شرکت ، افزایش یا کاهش سرمایه ، کم یا زیاد شدن شرکاء ، تغییر نام شرکت ، تغییر موضوع شرکت ، اضافه شدن موضوعی به موضوع قبلی شرکت ، تغییر آدرس شرکت ، تغییر نام صاحبین امضاء ، تبدیل سهام بانام به بی نام و یا بر عکس ، نقل و انتقال سهام در مورد شرکت سهامی خاص .

در مجمع عمومی عادی یا بطور فوق العاده در خصوص تغییرات زیر تصمیم گیری می شود :

انتخاب روزنامه برای درج آگهی های شرکت ، تصویب ترازنامه سود و زیان ، تعیین و تصویب بیلان مالی ، انتخاب یا تمدید بازرسین ، انتخاب ، تغییرو یا تمدید اعضاء هیئت مدیره ، تعیین سمت ها در هیئت مدیره ، تغییر حق امضاء هیئت مدیره نیز به شرط قید در اساسنامه می تواند در خصوص تغییر آدرس شرکت یا حق امضاء ها تصمیم گیری نماید . بیشترین تغییرات در شرکت ها مربوط به حق امضاء ها ، نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی ، افزایش و یا کاهش سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود ، افزایش و یا کاهش سرمایه شرکت ، تعیین و تغییر اعضاء هیئت مدیره و انحلال شرکت ها می باشد .

البته کاهش سرمایه به دو صورت عموماً انجام می پذیرد ؛ کاهش اجباری سرمایه با لایحه اصلاحی و کاهش اختیاری با رای دادگاه . برای افزایش سرمایه در شرکت های سهامی اعتبار بازرسین شرط اصلی می باشد تا بتوانند سرمایه را افزایش دهند ، به این صورت که باید گزارشی توجیهی برای افزایش سرمایه ارائه دهند که عملیاتی باشد . افزایش سرمایه جزء اختیارات لاینفک مجمع عمومی فوق العاده می باشد و حتی در صورت قید شدن در اساسنامه هیئت مدیره اجازه چنین کاری را نخواهد داشت و هیئت مدیره صرفاً در خصوص موضوع افزایش سرمایه وظیفه عملیاتی کردن آن را دارد .

در خصوص تغییر نام شرکت در صورتیکه نام انتخاب شده ریشه فارسی داشته باشد قابل تغییر می باشد. البته این نام و یا مشابه به این نام نباید قبلا در اراده ثبت شرکت ها ثبت شده باشد. نام باید سه سیلابه بوده و در آن برای سهولت بیشتر از اسم خاص استفاده شده باشد .

برای تغییرات نقل و اتقالی سهام طرفین ( خریدار و فروشنده ) باید در جلسه حضور داشته باشند و صورتجلسه به امضاء ایشان برسد . در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ورود و خروج اعضاء فقط به شرطی که نقل و انتقال سهام داخلی باشد یعنی بین خودشان بخواهد اتفاق بیافتد نیازمند دریافت مفاصا حساب می باشد و برای شرکت های سهامی برای نقل و انتقال سهام باید از اداره دارایی گواهی نقل و انتقال دریافت شود .

ثبت تغییرات شرکت های سهامی از موارد داخلی شرکت است و نیاز به آگهی نداردو صرفاً اعلام لیست سهامداران کفایت می کند . برای ثبت شرکت هایی که با مجوز نهاد یا موسسات دیگر تشکیل شده اند باید مجوزی ممهور به مهر آن شرکت و به همراه صورتجلسه امضاء و مهر شده به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود .

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسه در شرکت با مسئولیت محدود در کرمان

کپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت

کپی شرکتنامه یا تقاضانامه ثبتی شرکت پشت و رو

کپی شناسنامه وکارت ملی تمام شرکاء و هیئت مدیره شرکت یا نماینده شخص حقوقی

کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت

تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسه در شرکت سهامی خاص در کرمان

کپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت

کپی آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت

کپی اظهارنامه ثبتی شرکت پشت و رو

ارائه آخرین لیست سهامداران شرکت در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ تاسیس

کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت یا نماینده شخص حقوقی

کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت

تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت

نحوه ی اعمال تغییرات شرکت در کرمان

تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود:

1.مجمع عمومی عادی.

2. مجمع عمومی فوق العاده.

3. هیأت مدیره.

در ذیل به طور مختصر به وظایف هر یک از آن ها می پردازیم.

وظایف مجمع عمومی عادی در کرمان

وظایف مجمع عمومی عادی به قرار ذیل است:

1-تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).

2-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.

3-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

3-تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

4-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده در کرمان

1-تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)

2-افزایش یا کاهش سرمایه

3-تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان

4-اجازه صدور اوراق قرضه

5-ایجاد سهام ممتازه

6-انحلال شرکت

 • در صورت نیاز به مشاورهای تخصصی و تنظیم و تدوین صور��جلسات با ثبت شرکت آراکس تماس حاصل نمایید.

انواع تغییرات شرکت در کرمان

 • ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت در کرمان
 • ثبت صورتجلسه انتخاب اعضا هیئت مدیره در کرمان
 • ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام شرکت در کرمان
 • ثبت صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت در کرمان
 • ثبت صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت در کرمان
 • ثبت صورتجلسه ورود و خروج شرکا شرکت در کرمان

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت در استان کرمان

 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در ارزولیه
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در انار
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در بافت
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در بردسیر
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در بم
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در جیرفت
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در زابر
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در راور
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در رفسنجان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در رودبار جنوب
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در ریگان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در زرند
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در سیرجان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در شهربابک
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در عنبر آباد
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در فاریاب
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در فهرج
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در قلعه گنج
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در کوهبنان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در کهنوج
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در منوجان
 • تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت و ثبت تغییرات شرکت در نرماشیر

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!

سرعت و دقت بالا

سرمشق کسب و کار

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • پوریا احمدی

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • امیر بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس می باشد.