سامانه ثبت شرکت در کرج و استان البرز

سامانه ثبت شرکت در کرج

سامانه ثبت شرکت در کرج و استان البرز

برای ثبت شرکت در کرج باید در ابتدا بدانیم چگونه از سامانه ثبت شرکت ها در کرج استفاده کنیم. در این متن ما راهنمایی های لازم را جهت ثبت شرکت به شما ارائه می کنیم. با ما در ادامه همراه باشید .

راهنمای ثبت شرکت در کرج

در اداره ثبت شرکت ها در هر شهر نمونه اسناد لازم و فرم های مربوط به ثبت شرکت موجود است که با مراجعه به این مراکز و تهیه و تکمیل فرم های فوق الذکر و امضا آنها توسط همه اعضای شرکت برای ثبت اقدام نمود.

سپس به منظور تعیین نام شرکت هزینه مقرر شده را به بانک واریز کرده و نام های پیشنهادی خود را که دارای ریشه فارسی بوده ، بدون سابقه ثبت است و در چهارچوب قوانین ، مقررات و شئونات جمهوری اسلامی ایران است و از سه واژه تشکیل شده است را به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها ارائه نموده و پس از تایید نام می بایست همه مدارک به بخش پذیرش مدارک در آن اداره تحویل گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سامانه ثبت شرکت در کرج با ثبت آراکس تماس بگیرید.

سامانه ثبت شرکت در کرج و استان البرز

جهت ثبت شرکت در کرج و استان البرز ، می بایست به پایگاه اینترنتی اداره کل ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir  مراجعه کنید، فرمی پیش روی شما ظاهر می شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل کنید و مدارک مورد نیاز را در آن بارگذاری نمایید. اطلاعات مربوط به متقاضی نخستین موضوعی است که در این فرم ها باید درج شود.

مراحل ثبت نام در سامانه ثبت شرکت در کرج و استان البرز بعد از اطلاعات متقاضی :

 1. وارد نمودن پنج اسم انتخابی برای نام شرکت به ترتیب اولولیت.
 2. وارد نمودن موضوع شرکت بر اساس نوع فعالیت و مدت آن. ابتدا انتخاب نوع فعالیت بالاترو سپس مدت فعالیت بر اساس اینکه محدود یا نامحدود باشد و در صورت محدود بودن تعیین حداکثر مدت فعالیت به ماه.
 3. وارد کردن آدرس مرکز اصلی شرکت با کد پستی و یک تلفن ثابت.
 4. مشخص نمودن سرمایه شرکت. انتخاب گزینه سرمایه نقدی شرکت در مسئولیت محدود( حداقل صد هزار تومان) و مشخص کردن تعداد و ارزش سهم برای شرکت سهامی خاص.
 5. مشخص نمودن اطلاعات مربوط به سهام و میزان سرمایه هر کدام از شرکا و تعدادسهم یا نقدی و غیر نقدی بودن سرمایه.
 6. انتخاب گزینه وجود یا عدم وجود مجوز برای فعالیت هایی که نیاز به مجوز از سازمان یا ارگانهای خاص دارند و وارد کردن شماره مجوزو تاریخ مجوز در صورت نیاز به وجود آن.
 7. وارد نمودن مشخصات اعضای شرکت. مشخصات اشخاص حقیقی چون نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و… و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی. کد پستی جهت افراد حقیقی و حقوقی و شماره ثبت جهت افراد حقوقی.
 8.  وارد کردن سمت اعضای شرکت. معلوم نمودن سمت مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره. پر نمودن فیلد تاریخ شروع سمت، مدت تصدی، تاریخ پایان اعتبار سمت و … مشخص کردن وضعیت حق امضاء و در نهایت کلید ثبت سمت شخص.
 9. تکمیل اطلاعات مربوط به نمایندگان قانونی. نماینده مورد نظر، نوع نمایندگی، مستند نمایندگی، شماره و تاریخ مستند نمایندگی. و تاریخ شروع و پایان نمایندگی در صورت وجود نماینده.
 10.  ثبت اطلاعات مربوط به تأسیس شعبه چنانچه شعبه ای وجود داشته باشد. ابتدا وارد کردن کد پستی شعبه، شماره تماس واحد ثبتی شعبه، نشانی شعبه و در نهایت ثبت شعبه.
 11. کامل نمودن اطلاعات سال مالی شرکت و اطلاعات روزنامه شرکت با انتخاب از فهرست روزنامه شرکت.
 12. تایپ اطلاعات متن اظهارنامه، اساسنامه و شرکتنامه.
 13.  انتخاب گزینه تأیید مدارک مورد نیاز، پذیرش نهایی و دریافت رسید پذیرش اینترنتی.
 14. امضای مدارک تأییدشده و پرینت شده از طریق سامانه توسط اعضای شرکت.

بعد از اتمام، سامانه یک شماره ثبت می دهد که برای چاپ در روزنامه به آن احتیاج خواهد بود.

پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه،چنانچه اطلاعات را به درستی وارد نموده باشید، در مرحله بعد می بایست مدارک مورد نیاز را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید.

مدارک ثبت شرکت در کرج

 • دورونوشت از مدارکی که توسط اعضاء امضا شده.
 • رونوشت مدارک شناسایی افراد.
 • گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری اعضا.
 •  یک برگه ازتأیید نام و برگه ی رسید پذیرش اینترنتی.
سامانه ثبت شرکت در کرج

سامانه ثبت شرکت در کرج

راهنمای ثبت شرکت در کرج و البرز

در صورت کامل بودن مدارک ارائه شده ، کارشناس اداره ثبت شرکت ها در کرج اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل می دهد.

لازم به ذکر است چنانچه کارشناس اداره ، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مراجع خاصی بداند از مرجع مزبور ، استعلام می کند. سپس امضای دال بر  ثبت با سند برابر است از شرکا یا وکیل رسمی شرکت اخذ می گردد.

سپس دو نسخه آگهی به امضای رییس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده شرکت ، ضبط و نسخه دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می شود و این سند ،سند ثبت شرکت است.

مراتب پس از انجام تشریفات ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می گردد.

در انتها لازم به ذکر است، پس از تشکیل شرکت می بایست نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی، تهیه دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر و اخذ کد اقتصادی اقدام نمایید.

لازم به ذکر است که تعیین نام تنها در تهران انجام می شود و شرکت هایی که در ادارات ثبت شهرستان ها ثبت می گردند نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می گردند.

در صورت کامل بودن مدارک ، کارشناس اداره‌ی ثبت شرکت‌ها برای تهیه‌
ی پیش‌ آگهی ثبت اقدام نموده و مدارک مربوطه را به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا نماینده رسمی شرکت تحویل می‌شود.

جهت تعیین هزینه حق‌الدرج آگهی باید به «نمایندگی روابط عمومی» اداره ثبت شرکت ها ‌مراجعه کرد. همچنین که درصورتی‌که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع ذی صلاح استعلام می‌نماید.

پس از پرداخت هزینه حق‌الثبت و حق‌الدرج آگهی رسید پرداخت آنها باید به «‌واحد حسابداری» ‌اداره ثبت ، تحویل گردد و واحد مذکور، این امر را در ذیل برگه‌ی تقاضانامه، درج می‌کند و بعد مدارک به «واحد ثبت تأسیس و تغییرات» تسلیم شده و شرکت، ثبت‌ می‌شود و امضایی دال بر «برابر بودن ثبت با سند» ‌از شرکا یا نماینده رسمی آنها ، اخذ می‌گردد.

سپس دو نسخه از آگهی ثبت به امضای رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارک در پرونده‌ی شرکت، نزد اداره ثبت ، ضبط می گرددو نسخه‌ی دوم جهت نگهداری در شرکت به متقاضی داده می‌شود و این سند «سند ثبت شرکت» ‌است.

در مرحله آخر متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به «واحد روابط عمومی» ‌مستقر در اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و نسخه‌ی دیگر را به دفتر روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران، تحویل دهد.

با توجه به مفاد قانون تجارت در این مورد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه‌ ای شرکت‌نامه و اسناد و ملحقات آن، توسط اداره‌ی ثبت در روزنامه‌ی رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، درج شود.

تذکر1: اظهارنامه‌ی ثبت شرکت جز اوراق بهادار محسوب می شود که باید از اداره‌ی ثبت شرکت‌ها تهیه شود. جهت دریافت اظهارنامه‌ی مزبور باید تقاضانامه‌ای دال بر تأسیس شرکت، تنظیم نمود.

تذکر2: متولی ثبت شرکت‌ها در تهران «اداره‌ی ثبت شرکت ‌ها و مالکیت صنعتی»‌ می باشد که وابسته به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک است؛ و در خارج از تهران‌ این مرجع «‌اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» مرکز اصلی شرکت است.

در نقاطی که اداره یا دایره‌ی ثبت اسناد وجود ندارد؛ مرجع ثبت شرکت دفترخانه‌ی اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته‌باشد؛ دفتر دادگاهِ محل است.

در مورد اخیر بایدظرف سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه‌ی ثبت اسناد در محل مزبور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند.

تذکر3: شرکت‌نامه‌ی فوق الذکر باید به صورت رسمی تنظیم شده باشد. شرکت‌نامه شامل اطلاعات قید شده در فرم تقاضانامه است. اداره‌ی ثبت شرکت‌ ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها، در ثبت شرکت‌نامه، نماینده دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند و به همین جهت برای تنظیم شرکت‌نامه‌ی رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ اسناد رسمی نیست.

تذکر 4: موارد ذیل در صورت جلسه مذکور قید می گردد : زمان تشکیل جلسه , به امضا رسیدن مدارک شرکت شامل اساس نامه, اظهارنامه و شرکت نامه توسط کلیه اعضای شرکت ، تعیین اعضای متشکله هیات مدیره و مدت تصدی گری آنها ، تعیین افراد دارای حق امضا جهت عقد قراردادها و دیگر اسناد تعهدآور شرکت ، تصریح بر اینکه مدیر یا مدیران با امضاء صورت جلسه قبول سمت می نمایند، میزان سرمایه شرکت و پرداخت آن توسط کلیه اعضای شرکت و اقرار مدیر عامل مبنی بر دریافت آن و تعیین نماینده جهت انجام امور ثبت شرکت .

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با ثبت آراکس در ارتباط باشید.

There are no comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart