سهام شرکت سهامی خاص

سهام شرکت سهامی خاص

سهام شرکت سهامی خاص

سرمایه در شرکت های سهامی عام و خاص ، به قطعاتی به نام سهم تقسیم می گردد. . به عبارت دیگر سرمایه شرکت های سهامی از تجمیع سهام این شرکتها تشکیل می گردد.
تعاریف قانونی سهم به این صورت می باشد که سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که میزان شراکت ،مسئولیت ها و منافع صاحب آن سهم در شرکت سهامی را تعیین می سازد.
در سایر شرکت ها سهم هریک از شرکا سهم الشرکه می باشد اما در شرکت های سهامی به آورده نقدی هر یک از شرکا سهم و به خود آنها عنوان سهامدار اطلاق می شود . به عنوان مثال فلان شخص دارای یک یا چندین سهم در شرکت سهامی می باشد.
سهامدار به نسبت سهم خود صاحب اختیار مایملک شرکت نیست بلکه به نسبت سهم وی حق و حقوق و منافع به او تعلق می گیرد، هم چنین به میزان سهم خود دارای حق رای در مجمع عمومی بوده و اگر شرکت متنحل شود از سرمایه شرکت سهم خواهد برد.
مبلغ اسمی هر سهم در شرکتهای سهامی عام حداکثر ده هزار ریال می تواند باشد اما برای شرکتهای سهامی خاص حداقل و حداکثری برای ارزش هر سهم مشخص نگردیده است.

اوراق سهام به سه صورت منتشر می گردد:
• الف- سهام با نام
• ب- سهام بی نام
• ج- سهام ممتاز

سهم بانام

سهم با نام متعلق به شخص خاصی بوده ودر شرکت دفترنویسی می گردد بدین شکل که شماره ، ردیف و نام صاحب سهام در آن مکتوب شده و می توان از روی شماره ردیف هر یک از سهام ها مشخص ساخت که آن سهم به چه کسی متعلق است.
سهام با نام دارای مزیتهایی می باشد از جمله اینکه شرکت می تواند سهام داران را شناسایی کند و اطلاع از اینکه سهام شرکت در دست چه افرادی می باشد جز ء سیاست های کاری شرکت ها می باشد. در گذشته اغلب شرکتها سهام را بی نام صادر می کردند و سهام با نام متداول نبود . با آغاز جنگ اول جهانی در سال 1914 کشورهای درگیر در جنگ برای پیشبرد اهداف خود با خرید سهام بی نام به جاسوسی پرداخته و از آن زمان شرکتها بالاخص شرکتهای بزرگ اروپایی که اداره امور کلان مالی رلا برعهده دارند مبادرت به انتشار سهام با نام کردند.
با توجه به سیاستهای اقتصادی هر شرکت سهامی ، سهام آن به شکل بی نام ، با نام یا ترکیبی از این دو صادر می گردد. انتقال سهام با نام دشوارتر بوده و مراحل اداری پیچیده تری از نقل و انتقال سهام بی نام دارد، به همین دلیل سهام با نام برای صاحبان سهامی مناسبتر است که قصد ندارند سهام خود را انتقال دهند.

بر اساس قانون تجارت انتقل سهام با نام باید در دفتر سهام شرکت مکتوب گردد و بدین منظور فروشنده سهام (فرد انتقال دهنده) و یا نماینده رسمی او باید امر انتقال را در دفتر سهام با امضاء خود تایید نماید. به عبارت دیگر انتقال سهام با نام با حضور انتقال دهنده سهام یا وکیل وی در دفترمرکزی شرکت و امضاء ستون نقل و انتقالات سهام و معرفی سهامدارجدید رسمیت می یابد.
در شرکتهای سهامی خاص فروش سهام با نام می تواند مشروط به موافقت هیئت مدیره یا مجمع عمومی باشد اما در شرکتهای سهامی عام این مر منوط به موافقت مدیران یا مجمع عمومی سهامداران نمی باشد.
تازمان پرداخت کامل مبلغ اسمی هر سهم صدور ورقه سهم بی نام یا گواهی نامه موقت مربوطه منع قانونی دارد. منظور از گواهی نامه موقت برگه ایست که در زمان نقل و انتقال سهام به تعهد کننده این گونه سهام داده می شود و نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام با نام است.

سهم بی نام

سهام بی نام به اوراقی گفته می شود که اسم مالک آن در ورقه و یا در دفاتر سهام شرکت ذکر نشده باشد . و مالکیت آن با در دست داشتن ورقه سهم اثبات می شود .انتقال سهام بی نام در مقایسه با سهام بانام آسانتر، سریعتر و با تشریفات کمتر انجام می گیرد .
سهام بی نام حکم سندو وجه حامل را دارد و دارنده آن به عنوان صاحب سهم شناخته می شود مگر آن که خلاف آن قانوناً ثابت شود.نقل وانتقالات این نوع سهام در گذشته به سادگی انجام می شد بدین شرح که.
اگر کسیمی خواست سهام بی نام خود را بفروشد کافی بود که قیمت آن را دریافت و سهم را مانند اسکناس تحویل دهد و حامل سهم به عنوان مالک آن شناخته شده و می توانست از منافع شرکت استفاده نماید. اما با تغییر قوانین در این رابطه نقل و انتقال سهام بی نام پس از اخذ گواهی انتقال از مرا��ع مربوطه صورت می پذیرد و مالک جدید پس از گرفتن گواهی انتقال می تواند در مجامع عمومی به نام سهامدار ورود کرده در زمان انحلال هم از دارائی شرکت سهم ببرد .
سهام مورد معامله در بازاربورس معمولا" بی نام است و افرادی که از طریق خرید و فروش سهام کسب درآمد می کنند سهام بی نام خریداری می نمایند.

سهامی که در بورس ها معامله می شود اغلب بی نام است و اشخاصی که مایل به خرید و فروش سهام تجارت نموده و استفاده ببرند سهام بی نام می خرند.
انتشار و انتقال سهام بی نام پس از پرداخت کامل هزینه آن امکان پذیر است.

سهام با نام و بی نام در تمام مراحل ارزش یکسانی دارند و مالکین آنها در نفع وضرر و استفاده شرکت با هم برابر هستند.

سهام ممتاز

هنگام جذب چهره های سرشناس جدید به شرکت یا در شرایط نیاز به افزایش سرمایه و یا وضعیت عدم تمایل خریداران نسبت به خرید سهام یک شرکت ، می توان برای خرید سهام ممتاز اقدام نمود. مبلغ اسمی سهام ممتاز مانند سهام های دیگر شرکت است اما نسبت به سایر سهامها دارای امتیازی در نفع و یا سرمایه و یا سایر مواردمی باشد .
به عنوان نمونه مسئله ذیل را مطرح می کنیم : شرکتی نیازمبرم به افزایش سرمایه دارد . میتواند سهامی با اولویت پرداخت مبلغ اسمی آن در صورت انحلال شرکت تحت عنوان سهام ممتاز منتشر کند و یا سهمی منتشر نماید که سود متعلق به صاحبان آن 5% بیشتر بوده و یا صاحبان آن در تقسیم منافع حق تقدم دارند..
یا شرکتی که برای ادامه حیات خود نیاز به راهنمایی ، ایده ها و یا حمایت اشخاص خبره و کارشناسان اقتصادی دارد ، در اینجا می تواند با اعطای سهام ممتازه به این افراد و دریافت قیمت آن در راستای پیشبرد اهداف خود عمل کرده و در ازاء آن مالکان سهام ممتاز در مجامع عمومی عادی در مقابل هر یک سهم حق دو رأی یا بیشتر خواهند داشت.
جهت صدور سهام ممتاز اجازه کتبی انتشار آن در اساسنامه شرکت و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرط لازم می باشد. شایان ذکر است که کلیه سهام شرکت را نمی توان ممتاز دانست. زیرا در این صورت هیچ کدام از سهام به دیگری برتری ندارد و عادی محسوب می شوند. سهام ممتاز ممکن است در چند مرحله منتشر شده و دارای انواع مختلف باشد . مثلاً ممکن است شرکت یک سری سهام ممتاز با پنج درصد منافع بیشتر داشته باشد و دسته دیگر از سهام ممتاز به صاحبان خود علاوه بر استفاده از منافع در استفاده از دارائی شرکت در زمان انحلال حق تقدم بخشد در این وضعیت . ردیف هر نوع سهام ممتاز جدا بوده و با علامت الف و ب یا علامت دیگر متمایز می شوند و در ذیل هر یک از سهام مزیتی که برای آن در نظر گرفته شده به چاپ می رسد.

There are no comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart