مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

مدارک جهت ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت بستگی به این دارد که بخواهید چه شرکتی را به ثبت برسانید در این مبحث می خواهید مدارکی که هر یک از شرکت های تجاری لازم است بر اساس نوع شرکت مربوطه اعلام نماییم. همراه ما در این مبحث باشید.

یکی از مراحل ثبت شرکت تکمیل مدارک مورد نیاز جهت ثبت آن است. در قانون تجارت حدود 7 نوع شرکت تجاری معرفی شده است. هر یک از این شرکت ها مدارک خاص شرکت تجاری مربوطه را دارند و از این جهت کسی که قصد ثبت این شرکت ها را داشته باشد باید مدارک مورد نظر آن را تکمیل و به اداره ثبت شرکت ها جهت ثبت و صدور آگهی تأسیس ارسال نمایند.

انواع شرکت های تجاری و مدارک آن

7 دسته بندی برای شرکت تجاری عنوان شده است که در ادامه به مدارک هریک به طور اختصاصی می بپردازیم تنها کافی است نوع شرکت تجاریی که می خواهید به ثبت برسانید را انتخاب کنید و مدارک مربوطه آن را مشاهده نمایید.

مدارک لازم برای ثبت شرکت های سهامی های سهامی

شرکت های سهامی که اولین شرکت های نام برده شده در قانون تجارت هستند خود دارای دو دسته بندی کلی اند این شرکت ها یا در قالب شرکت های سهامی خاص هستند و یا در قالب شرکت های سهامی عام و به نسبت شباهتی که به هم دارند تفاوتی نیز در ارائه مدارک و نحوه ثبت دارند، مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهام عام و خاص عبارت اند از؛

مدارک شرکت سهامی عام

برای ثبت شرکت سهامی عام دو مرحله وجود دارد که باید این مدارک باید در هر مرحله تنظیم و ارسال شود. در مرحله اول باید مدارک مربوط به تشکیل پرونده و اخذ اجازه از اداره ثبت شرکت ها مبنی بر پذیره نویسی سهام باید ارائه شود از این رو مدارک مرحله اول به عبارت زیر می باشند.

 1. ارائه دو رونوشت از اظهار نامه ثبت شرکت سهامی عام
 2. ارائه دو رونوشت اساسنامه ثبت شرکت سهامی عام
 3. دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که باید به امضای موسسین شرکت برسد.
 4. فیش بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه علی الحساب شرکت سهامی عام که در این شرکت باید 35 در صد از سرمایه ای که موسسین متعهد شده اند که حدود 20 در صد از کل سرمایه می باشد را به حساب شرکت در شرف تأسیس بلوکه نمایند.
 5. در صورت لزوم ارائه مجوز مربوط به موضوع مورد ثبت که اگر موضوع شرکت سهامی عام نیز مجوزی باشد باید مجوز مربوطه دریافت شود.
 6. ارائه مجوز سازمان فرا بورس کشور
 7. ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء شرکت
 8. ارائه لیست انتخابی اسامی مورد نظر شرکت است

در مرحله بعدی باید مدارک دیگری نیز به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود در این مرحله شرکت سهامی عام با ارسال این مدارک ایجاد و به طور رسمی ثبت می شوند که عبارت است از؛

 1. دو رونوشت از اساسنامه شرکت سهامی عام که به تصویب مجمع عمومی موسس این شرکت رسیده باشد.
 2. دو رونوشت از صورت جلسه هیئت مدیره
 3. دو رو نوشت از صورت جلسه مجمع عمومی موسسین ه در آن اساسنامه شرکت تصویب شده است و اعضاء هیئت مدیره و بازرسین به موجب ان انتخاب شده اند. همچنین در این صورت جلسه باید روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شوند.
 4. ارائه اصل مجوز ثانوی سازمان بورس
 5. ارائه اصل گواهی بانکی جهت پرداخت حداقل سرمایه پرداختی 35 درصد

چنانچه شرکت سهامی عام آورده غیر نقدی نیز داشته باشد باید گواهی کارشناس رسمی دادگستری نیز ارائه شود.

مدارک جهت ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

مدارک شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص مدارکی را که برای نیازمند است عبارت است از:

 1. دو نسخه از اساسنامه شرکت سهامی خاص
 2. دو نسخه از اظهار نامه ثبت شرکت سهامی خاص
 3. ارائه کپی مدارک شناسایی اعضاء اعم از کارت ملی و شناسنامه
 4. ارائه دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
 5. ارائه دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره شرکت سهامی خاص
 6. اصل فیش واریزی به حساب شرکت در شرف تأسیس مبنی بر 35 درصد سرمایه متعهد شده سهامداران شرکت به حساب شرکت در شرف تأسیس
 7. در صورتی که شرکت توسط مجموعه حقوقی به ثبت می رسد ارائه وکالت نامه به وکیل مجموه الزامی است.
 8. لیست اسامی شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

اگر می خواهید شرکت با مسئولیت محدود به ثبت برسانید باید مدارک زیر را به اداره ثبت شرکت ها پست می نمایید.

 1. رو رونوشت از اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
 2. دو رونوشت از شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود
 3. دو رونوشت از تقاضا نامه شرکت یا مسئولیت محدود
 4. دو رونوشت از صورت جلسه هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی موسسین این شرکت
 5. در صورت داشتن موضوعی که نیاز به اخذ مجوز باشد باید اقدامات لازم برای دریافت مجوز انجام شود.
 6. ارائه کپی شناسنامه ها و کارت ملی های شرکاء شرکت
 7. ارائه لیست اسامی انتخابی شرکت با مسئولیت محدود
 8. در صورت داشتن وکیل برای امور ثبت ارائه وکالت نامه به وکیل دادگستری الزامی است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی تولید و توزیع

شرکت تعاونی نوعی دیگر از شرکت های تجاری هستند که برای ثبت باید مدارک لازم را به اداره ثبت شرکت پست نمایند این مدارک به شرح زیر می باشد.

 1. ارائه سه نسخه از اساسنامه شرکت تعاونی که ممهور به مهر اداره تعاونی باشد.
 2. دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
 3. دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره
 4. ارائه دو نسخه از شرکت نامه شرکت تعاونی
 5. دو نسخه نیز باید تقاضا نامه برای ثبت این شرکت تهیه و امضاء شود.
 6. ارائه اصل فیش واریزی به حساب اداره تعاون مبنی بر 25 در صد سرمایه تعهد شده این شرکت
 7. ارائه اصل مجوز دریافتی شرکت از اداره تعاون
 8. لیست فرم تایید نام شرکت تعاونی پ
 9. ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی شرکت تعاونی

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نسبی

شرکت های نسبی نسبت به شرکت هایی که پیش از این عنوان کردیم آمار ثبت بسیار کمی دارند از این رو اگر تمایل به ثبت این شرکت را دارید باید مدارک زیر را به اداره ثبت شرکت ها پست نمایید.

 1. ارائه دو نسخه از اساسنامه شرکت نسبی
 2. ارائه دو نسخه از شرکت نامه شرکت نسبی
 3. ارائه دو نسخه از تقاضا نامه شرکت نسبی
 4. ارائه دو نسخه صورت جلسات مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره این شرکت
 5. ارائه لیست اسامی پیشنهادی برای ثبت اسم شرکت نسبی
 6. ارائه مجوز در صورتی که موضوع این شرکت نیاز به دریافت مجوز داشته باشد.
 7. کپی شناسنامه و کارت ملی شرکاء این شرکت
 8. ارائه اصل وکالت نامه برای ثبت شرکت به وکیل دادگستری

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی

چنانچه بخواهید در زمینه هایی مانند صرفی کار کنید چاره ای جز ثبت شرکت تضامنی ندارید برای ثبت این شرکت باید مدارک زیر ارائه شود.

 1. دو نسخه از اساسنامه این شرکت
 2. دو نسخه از شرکت نامه برای شرکت تضامنی
 3. ارائه دو نسخه از تقاضانامه برای ثبت شرکت تضامنی
 4. ارائه لیست فرم اسم های انتخابی شرکت تضامنی که البته اسم این شرکت باید اسم شرکاء ضامن باشد.
 5. فیش واریزی تمام سرمایه شرکت تضامنی
 6. ارائه دو نسخه از صورت جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی موسسین
 7. وکالت نامه رسمی به وکیل دادگستری
 8. کپی مدارک همه شرکای ضامن و هیئت مدیره و مدیران شرکت

دو شرکت دیگر نیز برای ثبت وجود دارند که در چند  دهه اخیر به دلیل عدم ثبت این شرکت ها از عنوان مدارک آنها خود داری کرده ایم. در لیست مدارک شما از گواهی سوپیشینه چیزی مشاهده نکردید زیرا استعلام سوپیشینه به صورت آنلاین انجام می شود.

برای اطلاع از نحوه تنظیم و تکمیل مدارک به کارشناسان آراکس هم اکنون زنگ بزنید.

There are no comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart