مدیران موظف و غیرموظف شرکت سهامی خاص

مدیران موظف و غیرموظف شرکت سهامی خاص

در این مقاله به مطالبی درباره ی مدیران موظف و غیر موظف شرکت سهامی خاص پرداخته شده است تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

 مدیران موظف و غیرموظف شرکت سهامی خاص

بر اساس مفاد قانون تجارت مجمع عمومی سهامداران می بایست با توجه به ساعاتی که مدیران غیر موظف در جلسات هیئت مدیره حضور می یابند مبلغی را به شکل ثابت بابت حق الزحمه آنها در نظر بگیرد. علی القاعده در صورت عدم حضور مدیران حق مزبور به آنها پرداخت نمی گردد. همانگونه که مشخص است حق حضور جلسات هیئت مدیره تنها به مدیران غیرموظف تعلق می گیرد و جزء هزینه های عمومی شرکت محسوب می گردد .

طبق قوانین مربوطه درصدی از سودخالص شرکت را می توان به عنوان پاداش در پایان هر سال به مدیران موظف یا غیر موظف به صورت مشروط پرداخت نمود . یکی از شروط پرداخت این پاداش پیش بینی آن در در اساسنامه شرکت بوده و دیگری تصویب آن در مجمع عمومی عادی سالانه می باشد. همچنین مجمع می تواند درصد مشخصی از سود خالص سالیانه شرکت را به طور ثابت به عنوان پاداش مدیران تصویب نماید. البته باید توجه داشت که این پاداش نباید در شرکت های سهامی عام از پنج درصد و درشرکت های سهامی خاص از ده درصد از پاداش سهامداران شرکت فراتر رود.

مدیران علی البدل – نحوه جایگزینی مدیران

برای آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر درباره ی مدیران علی البدل – نحوه جایگزینی مدیران می توانید به مقاله آن مراجعه کنید.

در اینجا به طور مختصر به مبحث مدیران موظف و غیرموظف پرداخته می شود

اعضای غیر موظف هیئت مدیره

این اعضا از صاحبان سهام شرکت هستند و تنها رابطه آنها با شرکت رابطه مدیریت می باشد و ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند. این مدیران به مثابه وکیل شرکت بوده که حقوق و اختیارات شرکت را طبق مقررات مصوب و اساسنامه شرکت اجرا می نمایند ودر حقیقت کارفرمای شرکت می باشند. بنابراین رابطه اعضای غیر موظف باشرکت به هیچ وجه رابطه استخدامی نیست و بر این اساس استعفا یا برکناری آنها از هیئت مدیره مشمول قوانین کار نمی گردد و در چنین شرایطی نمی توانند با مراجعه به سازمانهای ذی صلاح طرح شکایت نمایند.

اعضای موظف هیئت مدیره

شایان ذکر است که واژه موظف به صراحت در قوانین تجارت ذکر نگردیده است و لیکن در مقابل اعضای غیرموظف به آن اشاره شده و مصطلح گشته است و به عضوی از هیئت مدیره اشاره دارد که علاوه بر سهامداربودن به شغلی از مشاغل شرکت نیز می پردازد. تصدی این شغل می تواند قبل یا پس از نصب مدیران موظف در هیئت مدیره باشد.

قواعد خاصی در رابطه با قرارداد کاری اعضای هیات مدیره وضع نگردیده است و ظاهرا" کار اعضای هیئت مدیره تابع قوانین استخدامی شرکت است . در صورتی که شرکت دولتی بوده و دارای قوانین ویژه ای باشد استخدام هیئت مدیره نیز پیرو همان قوانین می باشد و در غیر این صورت استخدام مدیران براساس قوانین کار می باشد

البته ممکن است که شرکت دولتی مشمول مقررات خاصی هم باشد ولی مجاز باشد که طبق مقررات قانون کار افرادی را نیز استخدام کند. تبعیت از قانون کار تنها در مورد شغلی که مدیر موظف به آن اشتغال د��رد صدق می کند و ارتباطی با حضور وی در جلسات هیئت مدیره نخواهد داشت. قرارداد استخدامی مدیران موظف حتی اگراستخدام کارمندان شرکت مزبور به تبعیت از قوانین کار نباشد ،باید مورد تایید هیئت مدیره و مجمع عمومی باشد. در غیر این صورت استخدام وی باطل بوده و فقط می تواند به عنوان عضو هیئت مدیره به ایفای وظایف خود بپردازد. در مواردی که قرارداد کاری عضو موظف هیئت مدیره لغو گردد به عضویت او در هیئت مدیره خدشه ای وارد نخواهد شد و بالعکس این امر نیز صادق است بدین معنی که اگر مدیر مذکور به نحوی از انحاء از هیئت مدیره کنار گذاشته شود تنها عضو هیئت مدیره نخواهد بود و این پایان حیات شغلی او نیست بلکه می تواند به شغلی که در شرکت دارد ادامه دهد.

There are no comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart