نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام شرکت

سهامداران در شرکت ها در صورتی که قصد واگذاری سهام خود را داشته باشند می توانند از طریق نقل و انتقال سهام شرکت واگذاری سهام را انجام بدهند.

نقل و انتقال سهام شرکت در صورتی قابل انجام است که شرکت در اداره دارایی تشکیل پرونده مالیاتی داشته باشد و نسبت به اخذ کد اقتصادی هم اقدام کرده باشد.

نقلو انتقال سهام شرکت در مجمع عمومی فوق العاده و با تأیید سهامداران یا موسسین شرکت انجام می شود و در صورتی که سهامداران جزء اعضای هیئت مدیره باشند و از طریق نقل و انتقال سهام از شرکت خارج شوند و یا از طریق نقل و انتقال سهام فرد جدیدی علاوه بر سهامدار بودن بعنوان عضو هیئت مدیره وارد شرکت شود نیاز به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره هم می باشد.

نکته ی مهمی که در هنگام نقل و انتقال سهام شرکت باید به آن توجه نمود این است که اگر سهام در شرکت سهامی خاص بی نام باشد نیار به مراجعه به اداره دارایی و دریافت نامه نقل و انتقال نیست و با تنظیم صورتجلسه و ارسال به اداره ثبت شرکتها نقل و انتقال انجام می شود اما اگر سهام در شرکت سهامی خاص به صورت با نام باشد نیاز به مراجعه به اداره دارایی و دریافت نامه نقل و انتقال می باشد.

در صورتی که تصمیم به نقل و انتقال سهام را دارید باید بدانید که ملزم به ارائه تنظیم سند نمی باشید، لذا فقط در صورتی که انتقال سهام بانام باشد باید تشریفاتی را انجام دهید . زمانی که باید رعایت نکردن تشریفات قانونی انتقال سهام بانانم غیر قابل معتبر می باشد . د رورد خرید و فوش سهام شرکت های سهامی در بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس صورت می گیرد . بدین صورت که هر شخص حقیقی می تواند خردار سهم شرکت سهامی باشد.

انتقال سهام بانام

ثبت انتقال سهام با نام باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد . زمانی که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت شد می توان گیرنده سهم نشانی خود را دقتر قید کرده و آن را امضا نمایند . دراین صورت صورت اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر می باشد. در این صورت مسئول پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهام ، انتقال گیرنده خواهد بود ، انتقال دهنده هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد. هرگونه تغيير اقامتگاه نيز بايد به همان ترتيب به ثبت رسيده و امضا شود. هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق انجام گیرد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است. (ماده 40 ل.ق)

انتقال سهام بی‎نام

تنظیم انتقال سهام با نام بدین صورت است که سند آن در وجه حامل می باشد . و در این گونه موارد مالک آن شخصی می باشد که آن را در اختیار دارد . در انتقال سهام بی نام ملزم به رعایت تشریفاتی ندارد و با قبض و داد ستد معامله صورت می گیرد . (ماده39 ل.ق) برابر ماده30 ل.ق نقل و انتقال گواهینامه موقت سهم نیز پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، با قبض و اقباض انجام می‎گیرد.

سهام غیرقابل انتقال

تعداد سهامی که در اساسنامه شرکت تعیین گردیده است را مدیران باید داشته باشند . اين تعداد سهام نبايد از تعداد سهامي كه بموجب اساسنامه جهت دادن راي در مجامع عمومي لازم است كمتر باشد. تعداد سهام ملزم بر ان است که در هنگامی که خسارتی بر شرکت از طرف مدیران و یا شرکا وارد می شود تضمین کننده و رفع این خسارت باشد .

سهام مذکرو با نام است و غیر قابل انتقال می باشد . تا زمانیكه مديري مفاصاحساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت ننموده است سهام مذكور در صندوق شركت بعنوان وثيقه باقي خواهد ماند. (ماده114 ل.ق)

انتقال سهام به شرکت

مطابق ماده 198 ل.ق ، توسط خود شرکت خرید سهام شرکت غیر مجاز می باشد . لازم به ذکر این غیر مجاز بودن هم مستقیم و یا از طربق شخص دیگر تفاوتی ندارد . باید گفت خرید سهام شرکتهای مادر توسط شرکتهای وابسته آن ک یدارای شخصیت حقوقی باشد امکان پذیر است . در صورتی دیگر خرید سهام توسط شرکت برای استهلاک سهام بدون اشکال است چراکه در استهلاک سهام سرمایه تغییری نمی‎کند بلکه ارزش سهام مستهلک ‎شده از اندوخته‎های اختیاری یا سود قابل تقسیم پرداخت می‎شود.

اجاره سهام شرکت

در مورد امکان اجاره دادن سهام شرکت، اکثریت قاضی دادگاههای حقوقی2 تهران در تاریخ 16/7/1366 بدین صورت اظهارنظر کرده اند : حق صاحب سهم در شرکت، حق دینی است نه عینی و حقوق دینی قابل واگذاری نیستند.

از طرف دیگر شرایط اساسی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده 190 قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفای منفعت و قدرت بر تسلیم در اجاره سهام، مصداق ندارد علی‎هذا سهم‎الشرکه قابل اجاره دادن نیست.بنابراین با توجه به نظر فوق‎الذکر نمی‎توان اجاره سهام شرکت را صحیح دانست.

رهن دادن سهام

قانون مدنی در ماده771 درخصوص رهن مقرر می‎دارد:

رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‎دهد. رهن‎دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‎گويند.»
ورقه سهم مال ورقه ای است که دارای قابلیت معامله و داد و ستد می باشد و درصورت به رهن گذاشتن سهام بی‎نام الزامی است این سهم به قبض گروی داده شود (ماده 772 قانون مدنی) و در رهن سهام بانام می‎بایست کلیه مراتب در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد ودر غیر اینصورت چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .

انتقال قهری سهام

بدین صورت می توان گفت از انتقال دادن اموال به شخص دیگر ، بدین صورت که ناشی از اراده و موافقت طرفین نباشد مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می‎گردد. بنابراین ورثه شخص سهامدار پس از فوت او به قائم ‎مقامی از متوفی، جزو سهامداران شرکت می‎شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت، مانند حق دادن رأی و حق دریافت سود، می‎باشند.

جهت اطلاع از فرایند کاری و ثبتی نقل و انتقال سهام شرکت می توانید با کارشناسان مجرب موسسه حقوقی آراکس تماس حاصل نموده و از فرایند خدمات ثبتی و حقوقی و همچنین مشاوره رایگان بهرمند گردید.

  • جهت اطلاع از امور مربوط به نقل و انتقال سهام شرکت با ما در ارتباط باشید.
  • ( آراکس مشق کسب و کار )

There are no comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart