ثبت اختراع در تهران

ثبت اختراع در تهران

اختراع چیست ؟

هرگاه محصولی جدید با کاربرد صنعتی و طی یک فرایند صنعتی که دارای ویژگی نوآورانه می باشد به صورت انحصاری برای یک فرد به ثبت برسد ،به آن محصول عنوان اختراع تعلق می گیرد. به عبارت دیگر اختراع راه حل نوین و خلاقانه جهت رفع مشکلات است که این راه حل می تواند ساخت یک ابزار ، دستگاه، دارو و یا پروسه صنعتی باشد و یا پیشرفتی در محصولات یا فرایندهای از قبل شناخته شده ایجاد نماید.

امتیازات ثبت اختراع

اختراع نتیجه ایده ها وتراوشات ذهنی مخترع و تلاشهای او در جهت عملی کردن آن ایده ها در قالب محصولات و یا طرحهای صنعتی می باشد ودر زبان بین الملل تحت عنوان Invention از آن یاد می گردد. لکن حمایت از یک مخترع و اختراع او پس از ثبت آن اختراع انجام می گیرد. برای برخورداری از حق انحصاری اختراع (patent) باید آن را د اداره ثبت اختراعات کشوربه ثبت رساند.

حق اختراع در موارد ذیل موجبات حفاظت از حقوق مخترع را فراهم می آورد :

 • از وی حمایت ایجابی می کند ، بدین معنی که به مخترع این امکان را می دهد که از حاصل ثمره و تلاش خود بهرهمند گردد.
 • از مخترع حمایت سلبی می کند که به معنای سلب حق استفاده دیگران از حقوق حقه مخترع می باشد و تنها به مخترع این اجازه را می دهد که از اختراع به ثبت رسیده بهره برداری صنعتی یا تجاری داشته باشد.

مزایای ثبت اختراع

 • ایجاد موقعیت تجاری برای مخترع در بازار مربوطه و ایجاد امتیاز رقابتی برای او
 • کسب درآمد و سرمایه بیشتر از طریق دادن حق انحصاری به صاحب اثر
 • کسب درآمد با اعطای امتیاز استفاده از اختراع یا انتقال آن
 • یافتن بازاری نوین برای محصول به ثبت رسیده
 • کاستن از خطر نقض حق اختراع
 • امکان استفاده بیشتر از منابع مالی و وام ها در راستای ارتقاء محصول و بهره وری از آن
 • ایجاد ابزار قانونی برای افرادی که قصد سوء استفاده از اختراع را دارند
 • استفاده از امتیازات بنیادملی نخبگان و نیز تسهیلات شرکتهای فناور و دانش بنیان
 • استفاده از صندوق حمایت از محققین و مخترعین کشور

حق تقدم در ثبت اختراع در تهران

حق تقدم ، حق اولويتي است آه به موجب معاهده پاريس ، آه اآثر آشورها از جمله ايران عضو آن مـي باشـند، بـه اتباع آشورهاي عضو اين معاهده اعطا گرديده است . به موجب اين حق،چنانچه فردي اظهار نامه ثبت اختراع خويش را دريكي از آشورهاي عضومعاهد پاريس و از جمله آشور متبوع خود ارائه نموده باشد ، ظرف مـدت ١٢ مـاه از تاريـخ ثبت تقاضا نامه ، مي تواند در ديگر آشورهاي عضو نيز تقاضاي ثبت اختراع خويش را بنمايد . و در اين مدت نسبت به ديگر افراد داراي حق اولويت مي باشد . به اين معنا آه ديگر افراد نمي توانند ظرف مدت مـذآور اخـتراع وي را بـه نـام خود در ساير آشورها به ثبـت بر سانند، البتـه در صـورتي که وي تقاضـاي ثبـت اخـتراع را ظـرف مهلـت ١٢ ماهـه در آشورهاي مورد نظرش بنمايد بايد ظرف مدت يكساله از تاريخ تقاضا نامه ثبـت اخـتراع در داخـل نسبـت بـه ثبـت بيـن المللي آن اقدام نمايد.

شرایط ثبت یک اختراع در تهران چیست؟

این شرایط از کشوری به کشور دیگر می تواند متفاوت باشد اما به طور کلی می توان گفت یک اختراع برای ثبت باید دارای سه ویژگی باشد: 1 .جدید باشد. 2.دارای گام ابتکاری باشد. 3 . دارای کاربرد صنعتی باشد.

براي ثبت اختراع در تهران چه مداركي لازم است؟

براي ثبت اختراع در تهران بايد مدارك زير تكميل و به ادارة كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي تحويل گردد:

اظهارنامه ثبت اختراع در 3 نسخه:

اظهارنامـة ثبت اختـراع فـرم مخصوصـي است كه جزء اوراق بهادار مي‌باشد و متقاضي مي‌بايستي از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره كـل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي آن را تهيه و نسبت به تكميل و امضاي آن اقدام نمايد .

توصيف مشروح اختراع در 3 نسخه :

اختراع مورد ادعاي مختـرع بـايد به طور كـامل شرح داده شود. در شرح اختراع بايد تمام جنبه‌هاي ادعايي اختراع به طور واضح بيان گردد.

در تهيه شرح اختراع از كاغذهاي4 A استفاده شود.

نقشه‌هاي اختراع در 3 نسخه:

نقشه كامل اختراع بايد با مركب و از روي مقيـاس متـري تهيه و ذيل نقشه‌ها را متقاضي يا وكيل او امضاء نمايند.

نقشه‌هاي اختراع بايد روي كاغذ 34 سانتي‌متـر طـول و 22 سانتي‌متـر عـرض رسـم گردند و فقط از يك روي كاغذ استفاده شود.

ادعا در 3 نسخه:

اينكه اختراع با ارائه راه‌حل عملي چه مشكلي را حـل مـي‌كنـد و چه مزايايـي دارد و اطلاعاتـي كـه ميزان حمايت ناشي از حق ثبت را مشخص نمايد.

فتوكپي شناسنامه مخترع يا مخترعان

قبض رسيد بانكي حق‌الثبت اظهارنامه تقاضاي ثبت اختراع.

مدت اعتبار اختراع

بعد از گذشت 20 سال از تاریخ ثبت گواهینامه اختراع منقضی میشود که استمرار این 20 سال مستلزم واریز نمودن قسط های گواهینامه بصورت سالیانه میباشد .

اختراعات غیرقابل ثبت در تهران

بنا به ماده 4 قانون ثبت اختراع موارد زیر مشمول پشتیبانی از اختراع نمیباشد :

 • اکتشافات مربوط به ریاضی و اثرهای هنری و هرگونه تئوری علمی
 • هرگونه طرحی که مربوط به تجارت و فعالتهای مربوط به اجتماع باشد
 • راه هایی برای شناسائی امراض مربوط به انسان حیوان ، البته این مورد ربطی به محصولات مربوط به اختراع ندارد.
 • مرجع ، ماخد و اجزاء متشکل ژنتیک و هرگونه تولید و فراوری
  بیولوژیکی

مورد هایی از قبل در صنعت و یا مرجعی بصورت کتباٌ و شفاها منتشر شده باشد . (لازم به ذکر است اگر اختراع از قبل پیش بینی شده ظرف مدت ماه از تاریخ انتشار ثبت نشود توسط فرد دیگر قابل ثبت میباشد ) اختراعی که با موازین شرعی و اخلاقی مغایرت داشته باشد .نحوه درج نام مخترع در گواهینامه اختراع و چگونگی انحصار حق اختراع:حق اختراع بصورت انحصاری متعلق به مخترع می باشد .

اگر اختراع توسط چند نفر ثبت شده باشد ، حق اختراع بصورت مشترک بین تمام مخترعین میباشد.اگر اختراع بصورت همزمان توسط چند نفر انجام شود . حق ثبت با مخترعی میباشد که اظهارنامه را سریعتر به رسانده باشد ، با شرط اینکه اظهارنامه ایشان رد نشده و یا بصورت معلق نباشد.کلیه حقوق مربوط به ثبت اختراع قابلیت منتقل شدن به فرد دیگر ر ا دارد .

در صورتی که مخترع فوت شود اختراع به وارثین منتقل میشود.چنانچه اختراع مربوط به استخدام یا انعقاد قرارداد ، کلیه حقوق مربوط به کارفرما بوده به جز اینکه در قرارداد اصلی قید شده باشد.در گواهینامه اختراع نام اختراع کننده قید میگردد در صورت درخواست مخترع در ادارع مالکیت صنعتی این امر صورت نمیپذیرد.

There are no comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :

شروع به جستجو درون سایت

Shopping Cart